Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 60
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0068
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
00 Χριστιανικον Άσκληπιεΐον νπό Ά. Ξνγγοπονλου.

ΑΕ 1915

και έπι ένός επιθήματος υπάρχοντος εν ιΥούβρω 1 πλατέα φύλλα. Είναι δε γνωστόν, και ανωτέρω

κα'ι προεργομένου έξ Αθηνών, ώς εξάγεται εξ άρ- είδομεν πολλά παραδείγματα, ότι ή τοιαύτη διά-

χαίας επιγραφής έπ' αυτού κειμένης. Έπι της μιας τάξις προσιδιάζει εις την δια φύλλων άκάνΟου δια-

πλευρας τούτου , ήτις μόνη φέρει διακόσμησιν , κόσμησιν. Την αύτήν διάταξιν εύρίσκομεν και επί

υπάρχει εις το μέσον σταυρός" έκατέρωθεν αύτοΰ του έπικράνου του όρθοστάτου (εϊκ. 11), ώς και

δύο φύλλα ανάλογα προς τά έπι των τεμαχίων επί του έν Λούβρω επιθήματος και προ πάντων

της 6πό μελέτην ομάδος κα'ι τέλος εις τάς γωνίας επί μεγάλου έπικράνου όρθοστάτου υπάρχοντος

δύο πλατέα φύλλα. Τά εκατέρωθεν του σταυρού πλησίον του παρά τον Άρειον Πάγον φυλακείου,

Φύλλα τοΟ επιθήματος τούτου έξέλαβόν τίνες ώς επι τοΟ όποιου βλέπομεν εις το μέσον εκάστης

φύλλα δρυός, ό δε Γ,βοΙθΓβςι ποοσθέτει, ότι δεν δύ- πλευράς σταυρόν καϊ έκατέρωθεν τούτου σειράν

ναται νά άναφέρη παραδείγματα ομοίων φύλλων 3. εναλλάξ φύλλων πλατεών και φύλλων άκάνθης

Προσεκτικωτέρα όμως τών φύλλων τούτων έξέ- ομοίων προς τά έπι τών υπό μελέτην τεμαχίων,
τασις δεικνύει, ώς νομίζω, ότι ταύτα είναι μετε- Οτι οέ πράγματι πρόκειται περί μετεσχηματι-

σχηματισμένη μορφή φύλλων ακάνθου. Περί τού- σμένης μορφής φύλλου ακάνθου αποδεικνύει εν τε-

του πείθει τό ανωτέρω περιγραφέν κιονόκρανον (εΐκ. μάχιον μεγάλου έπιστυλίου (μήκ. ΙΌ8) ομοίως έν

10), ένθα τά φύλλα ταύτα έναλλάσσονται προς τοις έρειπίοις του Ασκληπιείου κειμένου (είκ. 15).

ΕΪ*. 75. Επιοτύλιον.

Επί τούτου βλέπομεν αριστερά τό ήμισυ περι-
σωθέν φύλλον άκάνθου, το όποιον δεν έχει εισέτι
μετασχηματισθή, αλλά διατηρεί την μορφήν, ήν
εύρομεν έπι τών τεμα/ίων τής πρώτης ομάδος,
κατόπιν παρίσταται σταυοός, από του κάτω υ,έ-
ρους του όποιου έκφύονται δύο φύλλα φθάνοντα
μέχρι τών οριζοντίων κεραιών και μετ' αύτόν έναλ-
λοίξ τέσσαρα φύλλα άκάνθου και ισάριθμα πλατέα
φύλλα. Ιο παράδοξον δέ είναι, ότι τά φύλλα ταΟτα
τής άκάνθου είναι ούτως έξειργασμένα, ώστε ουδέν

1 Βλ. εικόνα παρα ΟαύνοΙ ένθ' άν. εΐκ. 1105.

3 Πάρα ΟαδΓΟί έ'νΟ' άν. σ. 3096· πρβ. και τάς έκεϊ παραπομπάς.

Ό Ραγκαβής (ΑηΙϊςαϊΙ. ΗβΙΙβηϊςυβδ του.. I σ. 203 Νο 118) ίΐς

ον παραπέμπει ό ί.βθ1βΓθς[, αναφέρει [ΐεν την επί τοΰ επιθήματος
άρναίαν έπιγραφήν άλλ' οΰδόλος όμιλεϊ περί τών φύλ)ιυν τή; δουός
ώ; λέγει ό Ι,θοΙθΓΟς.

ομοιάζει προς τό άλλο, έν ώ είναι προφανές, ότι
πάντα άπομιμουνται τό αυτό πρότυπον τό όποιον
φαίνεται, ότι ήτο φύλλον τελείου τύπου μαλακής
άκάνθου. Εξετάζοντες έκαστον τών τεσσάρων τού-
των φύλλων τής άκάνθου παρατηροΰμεν, ότι εφ
όσον προχωρουμεν προς τά δεξιά επί τοσούτον ο
μετασχηματισμός γίνεται μεγαλύτερος και έπι τέ-
λους τό τελευταΐον προς δεξιά φύλλον άκάνθου
εχει περίπου την μορφήν τών φύλλων, τά όποια
βλέπομεν επί τών τεμαχίων τής άπασχολούσης
ήμας ομάδος. Έκ τούτου έξάγεται σαφώς, ώς νο-
μίζω, ότι τά φύλλα τής ομάδος ταύτης είναι με-
τεσχηματισμένη μορφή φύλλων μαλακής άκάνθου.

Ό τοιοΟτος καθορισμός τοΰ φύλλου είναι λίαν
χρήσιμος διά την χρονολόγησιν τής ομάδος ταύτης.
loading ...