Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 64
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0072
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
04 Χριστιανικών Άσκληπιεΐον ΰπο Α. Ξνγγοπούλου. αε ΐ9ΐδ

κός (εικ.17) καθ' όλα όμοιας προς μίαν έκ των

Είκ. 17. Τμήμα πλακός θωρακίου.

Είκ. 16. Τμήματα ϋνρωμάτων πλακών αίτινες κοσμοΟσι τήν φιάλην τη; Λαύρας

έν Άγίω Ορει3. Αί πλάκες αύται της Λαύρας,

χουσι και εις το θησεϊον, ών τινα υποθέτω, ότι προερχόμενα! πιθανώτατα έκ της πρώτης κτισθεί-

άνήκουσιν εις τό αυτό θύρωμα, εις 6 και τα τεμά- σης εκετ έκκλησίας, δεν δύνανται νά είναι παλαιό-

φια του Ασκληπιείου.Έπί τών τεμαχίων τοΰ δευ- τε?α; το0 ε'τους 903, χρόνου της ιδρύσεως της

τέρου Ουρώματος τό κύριον θέμα είναι κυματοειδές Λαύρας του Άγ. Αθανασίου 4.'Επίσης τό θραύσμα

κόσμημα, τό όποιον διακλαδούμενον πληροί όλό- το0το τοο Ασκληπιείου ανήκει εις την αυτήν δια-

κληρον τό έπίπεδον (είκ. 16 κάτω). Τό κόσμημα κόσμητικήν τάξιν, εις ήν και εν τεμάχιον πλακός

τούτο είναι συνηΟέστατον και άπαντα σχεδόν παν- εν Σάμω σωζόμενον, τό όποιον είναι άξιοσημείωτον

ταχοΰ μετά διαφόρων παραλλαγών. Εΰρίσκομεν §ιοτι <ρ£?ει |π'αύτοΟ έπιγραφήν τοΰ έτους 1066 5.

δέ τοΰτο καϊ έπϊ τών Ουρωμάτων τών τριών Ουρών Έκ πάντων τούτων συνάγεται, οτι ή κατασκευή

του νάρΟηκος της Παλαιάς Μητροπόλεως 1, ώς και τής πΧακός του Ασκληπιείου ανέρχεται εις τον Γ

έν τω θησείω, ενθα τεμάχιά τίνα επίσης φαίνονται ή |Α' αιώνα.

ανήκοντα εις τό θύρωμα, εις ό καϊ τα τεμάχια του Τήν αίμησιν τών υφασμάτων, ήτις και επί τοΰ

Ασκληπιείου. περιγραφέντος ήδη τεμαχίου πλακός είναι κατα-

Τά τεμάχια τών δύο τούτων Ουρωμάτων ό Βγθ- ?ανής δεικνύουσιν έ'τι έντονώτερον άλλα τεμάχια

ΙιϊβΓ άνάγει εις τόν θ' ή Γ αιώνα, παρατηρών, 8τ< πλακών έκεϊ υπάρχοντα.

υπόδειγμα του κατασκευάσαντος αυτά τεχνίτου Ούτω πρέπει νά αναφέρω μίαν πλάκα (Ο'ΤΟχ

ήτο^ώρισμένως ύφασμα2. 0'90) σχεδόν όλόκληρον σω'ζομένην. Εντός πλαι-

Συγγενή προς τά Ουρώματα ταΰτα διακόσμησιν σ{ου> τ>> δποϊον σ/γ][Λατι'ζε[ τετ?άφυλλον κόσμημα

φέρουσι καϊ άλλα τεμάχια έν τοις έρειπίοις κατω- έπαναλαμβανόμενον πέριξ τό αυτό εις διπλήν σει-

τερας όμως έκτελέσεως. Αξιοσημείωτα έπίσης ράν> παρίσταται σταυρός περιβαλλόμενος ύπό έτέ-

είναι τά τεμάχια άναγλύφων πλακών τά έκεϊ ύπάρ- ?ου Καισίου όδοντωτου.Τά άκρα τών κεραιών του

λ.οντα· σταυρού διχάζονται εις δύο κλάδους διευθυνομένους
Ιούτων άςιολογώτατον είναι έν τεμάχιον πλα-

:1 Βλ, εικόνα παρα ΌίβΙΐΙ ενθ' άν. είκ. 206.

1 Μίο/ιβΙ-81τνο1ο 'ένΟ" άν. π'ν. XXI 9-11. 4 ΒνβΜβν, βίικίβδ 59. Ζ?ί'β/ίί ενθ' άν. σ. 434

2 ΒτβΙάα: Νοιιν. ΓβοΙιβΓβΙιβΒ σ. 13 πίν. V 9. 5 ΛΐΙιβηίβοΙιβ ΜϊΙΙβΠιιη£βη 1912 σ. 211.

15 7 Ιό.
loading ...