Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 73
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0081
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Δυο λύχνοι εκ Θεσσαλίας πήλινοΐ' ΰπδ Ν. Γιαννόπουλου. 73

378), τουναντίον ήμεΐς θεωροΟμεν αυτήν ώς κε-
φαλήν της Μεδούσης, διότι, ώς παρατηθεί τις ευ-
κόλως πείθεται οτι και ή στάσις καί ή κυματί-
ζουσα κόμη και ή άνωθεν του μετώπου μόλις δια-
φαινομένη ταινία οι ής προσδένεται ή κόμη, και
αί άνωθεν της κεφαλής φυόμεναι δύο πτέρυγες ευ-
κόλως διακρίνονται οΰ μόνον έπι των εικόνων των
μνημονευθέντων βιβλίων, άλλα και έπι των πρω-
τοτύπων, προς ά έν τω μουσείω Αλμυρού άντε-
βάλομεν τάς κεφάλας των δύο λύχνων, καταπλη-
κτικώς όμοιαζούσας ταΐς έπι των νομισμάτων και
ιδίως του έκ Φερών λύχνου (εικ. 1). Ού μόνον δέ
κατά τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αί επί τών λύ-
Είκ. 2. χνων κεφαλαϊ είναι εντελώς 6'μοιαι ταΐς έπΙ τών

νομισμάτων, αλλά και κατά το περί τον λαιμον
χής, καί της θυγατρός του Ακρισίου, βασιλέως ττεριδέραιον, το όποιον ομοίως φέρεται έν τοις νομί-
τοΟ "Αργούς, Δανάης, γενηθεις Περσεύς ΙΗσίοδ. σμασιν (εϊκ. 3, 4) καί παρά θατάηβν (ΒΜΟ,

θεογον. 270. Όδ. Α, 654. Ίΐ Ε, 741. θ, 349). Τ1ιβ88αΐν, ρΐ. V, 14. XI, 1, 3, 4, 5, 7).

Τά δε γνωστά δίδραχμα τοΟ τυράνου τών Φε- Είναι γνωστόν έκ του ΆτζοΙΚΑοόώρου (Β', 231.

ρών Αλεξάνδρου (είκ. 3 Α ) και της Ααρίσης Δ', 6, 4), δτι ό Περσεύς, συναντηθείς μετά του
(είχ. 3Β^ φέρουσιν έπι του προσθίου τύπου κε- Ακρισίου έν Ααρίση, έφόνευσεν αυτόν ες" απροσε-
ξίας ρίπτων τον δίσκον έν έπικηδείοις άγώσιν, έκ-
πληρωθέντος ούτω του χρησμού, προειπόντοί αύτώ
δτι μέλλει νά φονευθή ϋπο του έγγόνου αύτοΟ.
"Ένεκα δέ τοΟ χρησμού τούτου ό Ακρίσιος είχεν
έγκλείση την θυγατέρα αύτοϋ' Δανάην έν φυλακή.
Και έπειδή συμπίπτει Ό μΟθος έν Ααρίση, οί Ααρι-
σαΐοι, θέλοντες νά διαιωνίσωσιν αυτόν, έκόσμησαν
τά καλλίτερα νομίσματα αυτών διά της κεφαλής
της Μεδούσης, ήτις συμβολίζει τον Περσέα.

Τό αύτό δέ έπραξε καί ή ομώνυμος αύτη Αά-
£·(·κ 5. ρισχ ή Κρεμαστή έν Φθιώτιδι, κόψασα νομίσματα

χαλκά έν οΐς έπ'ι του οπισθίου τύπου εικονίζεται ό
φαλήν Μεδούσης κατά τά δύο τρίτα κλίνουσαν δε- Περσεύς ιστάμενος όρθιος καί κρατών κεφαλήν
ξιά ή άριστερά καί εστίν δτε κατ'ένώπιον. Επίσης Μεδούσης, άντιποιουμένη, φαίνεται, τό μυθον.
δέ καί αί δραχμαί καί τά ήμίδραχμα της Ααρίσης Ή κεφαλή της Μεδούσης εικονίζεται δύσμορ-

καί τινα χαλκά νομίσματα αυτής τον αύτον τύπον ψος, άγριωπή καί έχουσα χαυλιόδοντας. Έν άλλοις
φέρουσιν έπί της πρόσθιας όψεως (ΐ*βτβι/-Οατα- μνημείοις εικονίζεται μετρίως δύσμορφος, έχουσα
ηβν, ΟαίαΙορηβ οί Ονββίο Οοΐηβ, ΤϊιβββαΐΊ/ βία κάμην έξ δφεων καί πτέρυγας ένθεν καί ένθεν τών
ρ. 29-30. ρΐ&η. V, 14 [άργ. δίδραχ.], ρΐ. VI, 1-12. κροτάφων άναπεπεπταμένας, ώς έν δυσι μνημείοις,
Ηβαά-Σβορώνον, Ίστ. Νομ. Α , 378). εύρεθεΐσιν έν θαλαμοειδεΐ τάφω της έν Εύβοια

Την έπί τών νομισμάτων τούτων γυναικείαν κε- Ερέτριας, ους περιέγραψεν ό Κ. Ο·. ΎοΙΙπιοΙΙθγ
φαλήν μετά κόμης κυματιζούσης συνήθως θεω- [ΑΜ, 1901, πίν. XV" πρβ. αύτόΰι σ. 361).
ρουσιν ώς κεφαλήν της νύμφης Ααρίσης (Οανά- Έν άμφοτέροις τοις μνημείοις τούτοις, άτινα

ηβν, ώς άνω. Ηβαά-Σβορώνου/Ιοτ. Νομ. Α', παριστώμεν έν εϊκ. 4α,β', παρίσταται Γοργό-

10
loading ...