Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 76
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0084
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
76 Θεσσαλίας επιγραφαί' υπό Ν. Γιαννόπουλου.

ΑΕ 1915

[Ύπατάϊος\ μεθ' υποθέσεως 5τι ο τιμώμενος θά
έτύγ/ανε πρόγονος του ύπ' άδήλου πόλεως τιμω-
μένου έν τω ύπ' αριθ. 11 ψηφίσματι της Υπάτης
κα! επομένως έξ επισήμου γένους της μητροπόλεως
των Αίνιάνων. Έάν ό'μως. ή συμπλήρωσις ημών
είναι δόκιμος, εναπόκειται άλλοις εϊοήμοσι να κρί-
νωσιν.

Στί/. 11. Άπό τούτου του στίχου και έςής
έφθάρη ό λίθος ούτως ώστε αϊ συμπληρώσεις ημών
δύνανται να θεωρηθώσι μάλλον πιθαναί.

Ελλείψει οέ βοηθημάτων επαρκών ενταύθα δεν
δυνάμεθα να έξενέγκωμεν οιανδήποτε άλλην κρίσιν
περί του σπουδαίου τούτου τεμαχίου ψηφίσματος.
Ας έλπίσωμεν όμως ότι έπ'ι τη βάσει της παρεν-
τιθεμένης φωτογραφικής εικόνος του τεμαχίου άλ-
λοι εΐδημονέστεροι ημών θά συμπληρώσωσι τά
κενά.

' Ετέρα συμπλήρωοις.

Έάν άναγνωσθη Ό 20£ στίχος:

ΝΑΓΟΡΟΥΙΕΡΟΠΟΙΟΥ

ήτοι έάν θεωρηθή τό τελευταΐον γράμμα άμυδρόν
Υ, τότε δύναται νά συμπληρωθή' ούτω:

- - - - τήι βουλήι] και τώι δήμωι έ[πί
δεινός Δειν- Άθη]ναγόρου, ίεροποιοΰ,
μηνός όεΐνος; Κα]λλικράτης Απολλώ-
νιου έπρυτάνε]υεν; Άλεξίμαχο[ς

δ δεινός έγραμμάτ]ευεν · γνώμη [πρυ-
τάνεων; Επειδή Εΰδ]ωρος Γλαύκου
Ύπαταΐος; δι]ατελεΐ περί την
πόλιν ή μ- ή εΑλέ]ων και πρότερον
μεν εΰνου]ς, κατασταθείς [δ' έν
10 αύτήι φαίνεται] άεί πρόθυμος ε]ίς

πάν τό παρακαλοΰμενον - - - ε]λη της κατά - - -
------ ς και δίκ[ης ή δικαστηρίου] - - -

- - --.....-συ........- -

2. Πυράσου. — Στήλη επιτύμβιος μετ' άνθε-
μίου πλουσίου εις κοσμήματα και δύο ροδάκων,
λίθου λευκού, μήκ. Ο80, πλ. 0 50, πάχ. Ο 12ο.
Ιήν στήλην οί Βυζαντινοί απέκοψαν κάτωθι των
ροδάκων, μεταποιήσαντες αύτήν εις κιονόκρανον
μεσοθυρίου '/ριστιανικοΰ ναού μεθ' άπλοΟ άναγε-
γλυμμένου σταυρού.Έπί δε της όπισθεν επιφανείας
είναι γεγλυμμένον βάθυσμα στρογγύλον βάθους

0015, έν ώ έγομφούτο κιόνιον. Κάτωθι του γεί-
σου είναι επιμελώς έγκεχαραγμένη επιγραφή πεν-
τάστιχος (είκ. 2).

Είκ. 2.

Άρχιδάμα Αρχιδάμου
Β]υλλίας Βουνίκου
Άντιδίκα Φαλάκρου
Στρατοί Ψαΐθου
5 Φαλακρός Κλεοδάμου.

Την στήλην ταύτην εΰρεθεΐσαν τω 1911 έπέ-
/ωσαν αύθις οί εύρόντες έν έτέρω βόθρω έκ φόβου
μή ένο/οποιηθώσιν υπό τών αρχών έν Νέα 'Αγχι-
άλω· Εφέτος δε έν εκδρομή μέχρις έκεϊ υπεδείχθη
ήμΐν τό μέρος, ένθα δια μικράς σκάφης άνεύρομεν
αυτήν και δια διαταγής του έπι τών Εκκλησία-
loading ...