Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 107
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0115
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


δόνης του οποίου είναι έγχάρακτον το σύμβολον. θεωρούμενη ή παράστασις αύτη είναι όμοία τη τοΟ
4 Πίν. Η , 16, 17). (Πίν. Α , 16 μεγεθ.): έξ Ομολίου δακτυλίου, δπερ προς άντιοολήν άνα-

δημοσιεύομεν ύπ' άριθ. 2 -αρά το ύπ'άριθ. 1.

18. 3. Δακτύλιος χαλκούς έκ Θεσσαλίας, τε-
λευτών εις δκ\ώ γωνίας εςωΟεν, έπι της σμικρας
σφενδόνης του όποιου είναι εγγλυ'ώον πτηνον ίπτά-

Χαλκονς δακτύλιος. Χαλκούς δακτύλιος εξ Όμολίον ■ μενον, ή ~.Ζ ΐαΐνοε ΐδές τι σύμοΌλον; (Ίδέ "iv. Β,18):

£ϊκ. 16-17. Δακτύλιοι

Το σύμβολον τοΰτο εχει ομοιότητα προς έτερον *^3^

έπί της σ-ρενοόνης έτερου Οακτυλίου ές ΟμολίΌυ £ϊκ. 78. ΧαΛκοΰς δακτύλιος έκ Θεσσαλίας.

της Θεσσαλίας, δημοσιευθέντος ύφ'ημών έν Θεσσ.

Προελλ. έπιγραφαϊς (σ. (37, είκ. 26). Άλλ' ή έπί 19. 4. Δακτύλιος χαλκούς εκ τίνος των περί

του δακτυλίου τούτου παράστασις μαίνεται διάφο- τον ΑλμυρΌν προϊστορικών συνοικισμών. Περ'ι τήν
ρο; έκείνης, διότι περί στήλην τελευτώσαν εις σταυ- σφενδάνην κοσμείται δια γωνιώδους κοσμήματος
ροειδές τι σύμβολον ίστανται ώσει ούο άνθρωποι ούτω: »»» Ή σφενδόνη είναι στρογγύλη
ατενίζοντες αλλήλους και ϋποβαστά'ζοντες τήν στή-
λην διά τών δεξιών χειρών αυτών, ό μεν ολίγα»

περιβαλλόμενη ύπο γραμμής. Έντος δε ύπάρχουσι

γράμματα εγχάρακτα, ών άγνοουμεν τήν ορΟίαν

κάτωθεν του σταυοου, ο δέ κατά το μέσον, του; ν « » & Λ * ·λ / ~ !>/ <

^ ' , , κα'· υπτιαν οιαταςιν. Ο τύπος της σφενδόνης υιετα

οέ οεςιού; πόοα; αυτών συνάπτονται πεοι την ρα- , > . , , '

, , του σχηματο; τοΟ οακτυλιου παρίσταται εν πινάκι

σιν της στήλης. Κκ πρώτης όψεως τουλάχιστον ρ, . (,' ·, ,„ , . , ,0

, , _ ι* , I ■' εις -ρυσικον μεγεΟο:. Κν οε πινάκι Α , 1:1

Υοαοικον τι συαοοΛον. 11ιν γενικαις οε γοαυιυ.α'έ;

παρίσταται έν μεγεΟύνσει:

ΐί37

Είκ. 19α. Α' ομάς. Β' ομάς.

1234 5678

Ώς 3λέπει πας τι; τά ^'οάυ.υ.ατα σύνκεινται έκ Τό ύπ' άοιθ. 3 είναι σύαπλεγυ,α έκ δύο γοαυ.-

ι I γ ΓΙ 1 » Γ ■ II I γ , I

δύο όυ.άδίον (Α και Β Ι, έκατέοα; τεΟειμένη; άν- , ,, Λ , ,-, ,, , ,.. ~

\ ματων, ητοι και Υ' η αντιθέτως Λαμοανομε-

τιστρό^ρως της ετέρας *\

Γο ύπ' άρ. 1 είναι γνωστόν έκ θεσσαλικών έπι- νον: 0-(-Ε. Κύρίσκομεν δ' αύτό έν κρητικαΐς επι-
γραφών, ήτοι έπι σφραγΐδος έκ Ζερελίων, ένθα δις γρα-ραΐς (8βΗρία Μίηοα I, σελ. 32, είκ. 13| έπι
άπαντα έν συμπλέγματι μετ' άλλων συμβόλων, έν πινακίδος της Άγιας Τριάδος, ενθα είναι σύμπλε-
έπιγρα-ραΐς τής έν Κρήτη Φαιστού {Μοηΐΐηΐ. Αη- γμα έκ Ο και Ρ. Τά δέ Ε και Ρ εύοηνται λίαν συ-
ϋβΚί άβί Είηββί, XII, 9ο, 7. 97, 31) και έν έπι- χνά έν κρητικαΐς έπιγρα-ραΐς [8βΗρ Μίη. 1,114,
γρα'ραΤς τής Κνωσού (Κρήτης. Εναιίδ, 8&ΗφΙα είκ. 47 [πίν. Χ], άτινα είναι ιερογλυφικά γράμ-
Μίηοα I, 178, ΓΙ 8 6' και 32, είκ. 13.— Σφραγίδα ματα έςελιχΟέντα. Επίσης εύρηνται και ύπ' άλλα
έκ Ζερελιων προ. Θεσσ. Προελλ. Έπιγρ. σελ. 55, συμπλέγματα [αντό'&ι, 25, σχ.1 18. 228, είκ. 132
είκ. 21-22). "Εχει δέ γραμμίδιόν τι άνω. ενθα εύρηται Ε. 232 είκ. 102 [πίν. XIII] άρ. 132

ύπ άρ. 2 εύρίσκομεν έν κρητικαϊς έπιγρα- σ. 112 είκ. 4() Γπίν. IX] ενθα ευρηται ρ", Ε και 3)'

φαΐς έκ ΚνωσοΟ (8βτίρία Μίηοα I, 168, είκ. ώς Ρ δέ {αύτόΰι σ. 51, είκ. 27) έπί πινακίδος έκ

91, α) μετά δύο στιγμών έντος ύπο διά'ρορον βε- ΚνωσοΟ.

βαίως εννοιαν. Τό ύπ' άριθ. 4 είναι όυ,οιον τώ ύπ' άο. 1, ητοι
loading ...