Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 108
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0116
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
I

Δεύτεραι Ανακαλύψεις μνημείων υπό Ν. Γιαννόπουλου

ΑΕ 1915

τεθλασμένη γωνιωδώς γραμμή, ύπερβαίνουσα τό του όποιου παρίσταται σταυρός ισοσκελής. Τύπον

ύπ' άρ. 1 κατά δύο γραμμάς και άνευ του γραμ- τούτου παρέχομεν ενταύθα και εν πινάκι Β', 20 έκ

ιιικοΟ ποοσ^ΰυ-ατος άνωθεν. παραλλήλου μετά του σνήμ,ατος του δακτυλίου.

Το ύπ' άρ. Ο όμοιάζον θρονω είναι ίσως σύμ-
πλεγμα έκ δύο γραμμάτων και Π, ών το δεύ-

τεοον επιτίθεται του πρώτου. Παρόμοιον δε έν σ^ή·
ματι θρόνου εύρίσκομεν έν 8βΗρΙα Μιηοα I, σελ. ^ 20 Χαλκοϋς δακτύλιος.

180, είκ. 122. Παρεμφερές δέ τούτω δύναται νά

θεωρηθή και το έν δοΐ'ϊρία ΜΐηΟΗ I, 22ο εϊκ. 102 Ό σταυρός ώς σημεϊον γραφής ευρηται συχνά-

[πίν. XIII1 άρ. 1 17, έςελι/θέν εξ άδήλου ίερογλυ- κις έν Κρητικαΐς και θεσσαλικαϊς έπιγραφαϊς (πρβ.

οίκου. ΒβΗρΙα Μιηοα I, 222, 112, ο, £. — αΰτο'Λ, 89,

Το ύπ'άριΟ. 6 έν Κρητικαϊς μέν έπιγραφαϊς δέν εϊκ. 42 [πίν. VI]. — 233, είκ. 103 [πίν. XIV ,

άπαντά' εύρίσκομεν δμως αύτό ολίγον διάφορον έν 112.—71, είκ. 39 [πίν. III], 10.— Ενβηβ, Ρυ,ν-

(-)εσσαλική έπιγραφή, άποκειμένη έν τω μουσείω Οιβν ΌΪ8βον. σ. 386, πίν. IV, Μοηιιηιβηέί ΑηΙί-

Άλμυρου, γεγραμμένη έκ δεξιών προς τάριστερά βΑ* Λβί Σίηββϊ τόμ. XII, σ. 89, 2.—σελ. 92,3.

έκ δύο στί/ων, έν τώ έτέρω ύπαρ/όντίον ένίων —σελ. 97, 31. — Θεσσαλ. Προελλψ. έηιγρ. σελ.

. 18, τίν. Β', σ. 19, 37 και σημ. 1.— Στεφ. _αν-

γραμματων άγνωστων. Ούτως εκεί ευρηται ^ , θουθίδου, άγγεϊον έκ Κρήτης ΐν 'Αρχ.'Εφημ. 1909

ένώ ένταυΟα 3 (πρβ. θεσσ. /7ρο«Λΐ επ^ρ. σελ. Τελ' 182' ά?' 1 **' 22);

2ϋ. 6. Ο ύπ' άριΟ. 6 δακτύλιος '/αλκους πα-

28, είκ. ο και πίν. Ε'. — 10 IX, 2, σ. 46, άριθ. ρ,στάμενος έν πινάκι Β', 21 , είναι ήμίφΟαρτος, ου-

140. Δελτίον Φιλ.Έταιρ. «Όθρυος», Ρ', σελ. Ιο, τως ώστε 6 έ_) ^ς σ?εν£ένη; α01ο0 τύπος §εν

πιν. /V , 3). άπεδόΟη καλώς έν τώ πινάκι. "Εναντι δ' αύτου εί-

Τό ύπ'άρ.7 είναι το αύτο τώ ύπ'άρ. 3, πλην ναι άπείκονισμένον τό σχήμα του δακτυλίου. Ία

έπ' έκείνου μέν ύπάρχει μικρά πλαγία γραμμή, £έ σ?βν^νης αύτο-0 σύμβολα έχουσιν ώδε

επί τούτου δέ μικρά λοςώς κάθετος, αί'τινες προ- |£§ε _/ν_ β'^ 21):
οανώς άλλοιοΟσι την έννοιαν του σημείου . .

Τό ύπ' άρ 8 είναι επίσης τεθλασμένη γραμμή Ντ
κατά μίαν γραμμήν μικρότερα της ύπ' άρ. 4 και <Ά|^/Α

κατά μίαν γραμμήν μεγαλεΐτέρα τής ύπ' άριθ. I. £ίκ 21. Επιγραφή χαλκού δακτυλίου επί της σφενδόνης.

Αί τοεΐς λοιπόν αύται τεΤλασαέναι γοααααΐ διά-

Γ ^ 1 ΙΓ ΓΙ

ροοοι αλλήλων έ/ουσι προφανώς διάφορον έννοιαν. 22. /. Δακτύλιος /αλκους τελευτών αντί σφεν-

20. ο. Δακτύλιος χαλκοϋς επί τής σφενδόνης δόνης εις ονυχοειδή προεςο/ήν (ίδέ Πίν. Β , 22):

βνδου.

Είκ. 22. Χαλκοϋς δακτύλιος.

Εντός θυρεού έκ διπλής γραμμής ν/ν. τό ση- μείον, όπερ εύρίσκομεν τό αύτό εν τώ ύπ άριθ. 8

σοονδυλίω. Ως προς τό περιβάλλον το σημεϊον

Ότι οέ τα νοαααίοι* μίταβάλλουσι τί,ν Ιννοιαν τοϋ σηαείου ' ' 1 .

θεοο. ΠροεΧλ. 'Επι-,ρ. σελ. 17. τοΟτο έ/ομεν ομοιον σημεϊον έπι τών βασιλικών
loading ...