Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 110
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0118
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
110 Δεύτεραι ανακαλύψεις μνημείων υπό Ν. Γιαννόπουλου

ΑΕ 1915

—^ V" , οπερ προήλθεν έκτου φαΐς [8βΗρία Μίηοα I, 169, 95α) και έπί σφον-
' ^/ ^ μινωϊκοα ^ ^ δυλίου ύπ' άρ. 9, ενθα παρίσταται ώς ενταύθα.

τη προσθήκη των γραμμιδίων, άλλοιούντων, Φαί-
νεται, την σημασίαν αϋτου [Μοηηηιβηίί ΑηΙίβΗί
άβί ΙΛηββί XII, 1902, σ. 18 και σελ. 46 καί σελ.

ίΚ

Γό ύπ αριθ. 7 είναι έν μέρει και τούτο γνωστόν

έκ των μινωικών έπιγραφών, πλην τοΟτο μεν

έστραμμένον δεξιά, έκεϊνο οέ άριστεοά και ΰπτιον

οιά διπλών, τριπλών και τετραπλών γραμμών
89-9(1, άρ. ·) 1 , ενθα άαοοτεοα τα ση αεί α ταΰτα /ο · , Τ ηο *ηι α<—Ί

5 ,ρ, λ,', , [ύβνψία Μιηοα I, 169, 92 ά. 1 /4, 177(1. 477,

εΰρηνται όρθια). Καν δέ λάοωμεν το πρώτον ση- 116 β ι

αεΐον και θέσωμεν αύτό οοθιον, άποκόψωμεν οέ τ· . 1 > λ ο -,-, «, . 0 . ,

Γ ' 11 Ιο υπ αρισ. ο ευρηται πολλαχου εν 8βηρ(α

Μίηοα, έν ΡνρΙΚβτ ΌίββονβΗββ βία. (386, πίν.

IV, 9), εν θεσσαλικαΐς έπιγραφαϊς (ΘΠΕπ. σελ.

14, πίν. Α', Ι), σελ. 36, 10ο, πίν. Ρ ) κλπ. καί έν

σφραγιδι πηλίνη έκ Θεσσαλίας ΰπτιον (ΘΠΕπ. σ.

την κάθετον, την ένουσαν τά οΰο σηαεΤα, Οά σ/η- ΛΚ Οι Τ)- . ' , ι
1 ' 1 ι, ' Λ ι 4ο. εικ. ο). 12ς προς την κεκλιμενην μεσην γραμ-

ματισθη το σημεΐον \\\) , το όποιον επαρκώς ό- ^ψ, είναι γνωσταί τοιαΟται έκ Κρήτης και θεσ-

> , σαλίας.

μοιάζει τώ ϋπ άοιθ. 2 σημείω. γρ. , . , λ « ■· ,,^- · ~ 17

' ' . \ ' , |τ· 1° υ~ αριθ. 9 ευρηται ως ΚΕ εν τω Κυπριαχω

Ιό ύπ' άοιΟ. ο Ο είναι γνωστότατον έκ Κρητι- ^ » ,« Ρ, , ~ .... _ ~« ,' οη

' ' συλλαοικω αλφαοητω Μιη. I, /I, εικ. οπ

κών καί Θεσσαλικών έπιγραφών, είτε ώς άπλουν, Γ , ΤΤΤ, ' , η , ',α < ία οο γ »

, 1 πιν. III και /. αυτονι, σελ. 1 ει*, ου πιν.

είτε έν συαπλέγαατι μετ άλλων σηαείων (Εν&π8, τ__η ,*. ^ , , , ~ γ-

' " ' " IX εκ Φυλακωπης και ω; προσωπικά σημεία γ,

ΡηΗΗ. Όίββον. IV, 28. — 8βΗρία Μίηοα I, σ. , ρ , , - , .} .« ·Γ ' ν1,

' Ε και 3 ποο. επίσης σελ. 1 1ΐ, εικ. 'ίΙ I πιν. Χι).

89, είκ. 42 πίν. VI . — Μοηηηι. Αηίίβ/ιί XII, Ί, ,' ρ,

ϋ , Ι^στοαααενον οε και αοιστεοα αετα συμπλέγματος

1902, σ. 95, 6.—ΘίΙΕπ. σελ. 18, πίν. Β . σελ.....' " , ' ' ' ,. ' , ΤΓ'

άλλου σημείου ευρηται επι πινακιοος εκ Ιυλισου

21. άρ. 43. σ. 53, είκ. 16. σελ. 60, είκ. 24). Κ 'Τ Υ γ «,, ^ ι «ι ι ς> .)π,

^ ^ ' Κρήτης ( I. Λατζηοακη, Αρχ. Εφ. 191^, σ. ώΜ,

Τό ύπ' ίο. 4, δρεπανοειδές, φαίνεται άντίστρο- ,' ,«,, , λ^ώί
1 ' εικ. 1:) και 1 / ο ).

?ον του έπί των βράχων Παγασών (ΘΠΕπ. πίν. χ. ύπ'. θ 10 6<{ έν ^ ία Μηοα 169,

Α' σ'ε> 14 άο 12) ηο Γ - » - . ί« ϊ -ν -

' ♦ γ' ' εστραμμενον αριστερά και οια οιπλων καμ-

ύπ' άοιΟ. ') εΰοϊΐται έν τε θεσσαλικαϊς κα'ι

πυλών αετα τοιων στιναων ποο αυτών τριγωνο-

Κρητικαΐς έπιγρα?αΐς μετά ή άνευ γραμμιδίων ^ -,^,^, ,ν ίπ(γρα3.χϊς έκ ψαισΤο0 Κρήτη:

(ΘίΙΕπ. σ. 18, πίν. Α', 7. «λ. 2ο, εϊκ. 4 σ. 45, [ΜοηηηιβηΗ ΑηίίβΜ ΧΠ, σ. 89-90, άρ. 17).

ν/ 8. σ. 46, είκ. 9. σ. 53, ει/.. 16. σ. 54, είκ. γγ, , > , « π . . ; ,ι, -

" ' 1 Ιο υπ αρισ. 1 1 ισως είναι το Ικ ΦυΛο

17 καί 18. σ. 55, είκ. 19-20-21. — 8βνίρία Μί-
ηοα I. 7ι8, είκ. 102, σημ. 1, αύτόύι, σ. 180, άρ I-^ (5<5Π#>. ¥». 112, εικ. 46) μετά

122.β.— Ρηιϊΐι. ΙΗββου. σ. 386, πίν. IV, 13. — , , · , .

,ηιη ,,η . ιο γρ, ^'·('·>ν ?·νω ποοσ^υοαενου, κάτωθεν υποτιθέμενου

Μοηιιηι. ΑηΙίοΗ,ί XII. 1902, 89-90, άο. 13. Γό

, , , -, ηπ οη *> Γτν και πλαγίως αριστερά στιγμής,

αυτο εν συαπλέγαατι σ. 91), ^9. σ. οο, ο). Ιο ,,,, , , ,ο » - ~ · »\·^ ί.

1 " ( ' Ιο ΰπ αο. 1~ οεν είναι ημιν γνωστόν αλλοΟεν

αυτό έν συαπλέγαατι αετά κτενοειοους γράμματος „, ~ 1 , , , , Λ λ, υ

1 , . , , Ισως είναι το υπ αρ. £ μετκ γραμμιοιων περις,

καί γοαααιοίου έντος ή δύο στιγμών ευρηται έπί η * , ' ~ γ,

·'Γ 1 ' ' , 'Γ , νι , άλλοιοΟν [ίεόαιως την εννοιαν του πρώτου πιΟα-

πινακίοος έκ Ιυλισου Κρήτης ( Ιωσήφ Χατζηοακη „ „ , * , κ , ,

' 1 ' . , , I. , '.' η,' νως όαως νχ είναι και όιαφορον εκείνου,

έν Αρχ. Εφημ. 1912, σ. 214, είκ. 19 καί 19 Β . 0' |η ΥΛ . ,, . Λ' ,. - , ,

... >( , , 25. 10. Ο Οπ άριθ. 10 δακτύλιος χαλκοΟς έκ

Επίσης οέ καί έπί αγγείου θρησκευτικής νρήσεως Γ. , , Ο' < ' > ΟΚ

' _' ' ^ ,ιΤ ,τη Θεσσαλίας παριστάμενος εν πινάκι Π υπ αρ. ^ο

οηαοσιευΟέντος υπό 2>τεφ. ώανθουοίοου { Αρχ. Εφ. ,, ,. , * τ β λ., ,

1 ε/ει σοενοονην στρογγυλην, έφ ης είναι ραοεως

1909, σελ. 182, άρ. 16), ένθα τό ^/ φέρει έντός γεγλυμμένον έν Υ ευμέγεθες, καταλααβάνον όλο-

στιγμήν. κληρον την έπιφάνειαν της σφενδόνης. Ως οέ φαί-

Το ύπ' άριθ. 6 εΰρίσ/.ομεν έν Κρητικαΐς έπιγρα- νεται οιά του οφθαλμού δεξιά προ αΰτοΟ ϋ,.άρχει
loading ...