Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 113
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0121
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Δεύτεραι ανακαλύψεις μνημείων υπό Ν. Γιαννόπουλου. 113

ματι κεφαλής ανθρώπου μετά λαιμοΟ, ίσως είναι μετά τη; καθέτου γραμμής της ηνωμένης μετά

κεφαλή τις πελασγική, άνευ ό'μως πτερών, ώς έν του υποτιθεμένου λαιμού της κεφαλής, ή ήτο κε-

τώ δίσκω της Φαιστού. Ίο δέ στρογγύλον φακό- χωρισμένον. "Ενεκεν λοιπόν της προστριβής τοΟ

ειδές εξόγκωμα μεταξύ των δύο τρημάτων, ίσως δίσκου εφθάρησαν κατά τι τά έπ' αϋτου σημεία,

δηλοΐ ασπίδα πελασγικήν στρογγύλην, ώς έν τω ούτως ώστε δεν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τελείως

δίσκω της Φαιστού. Το δέ δεξιά του έν είδει οίκο- το σχήμα αυτών.

δομήματος σημεΐον, προφανώς ϊδεογραφικόν, έν Ως πρΌς το μέσον γράμμα το όμοιάζον τω I,

είδει Τ, τί δηλοΐ; Τά δέ λοιπά σημεία φαίνονται έχομεν έπί τοΟ δίσκου τής Φαιστού το σημεΐον α

μάλλον όντα γραμμογραφικά. Ούτω το πρώτον ήτοι κίονα μετά κιονοκράνου ορθογωνίου. Ώς I

δεξιά γωνιώδες βλέπομεν και έπί του δίσκου τής προς δέ το αριστερά αϋτου , όπερ ανωτέρω "

Φαιστού, έστραμμένον αριστερά. Επίσης δέ έν έθεωρήσαμεν ώς οικοδόμημα, παρατηροΟμεν ότι

είοει Γ βλέπομεν αύτό έν Κρήτη άνάγλυπον (Εν&ηδ τό έπ'ι τοΟ δίσκου τής Φαιστού θεωροΰμενον ώς

8βνίρία Μίήοα I, σ. 232 [πίν. XIII| 42). οικοδόμημα στρογγύλον θολωτόν ήτο τοιούτο:

Τό έπόμενον κάτωθεν του έν είδει Τ σημείου
ένεκεν τής προστριβής τοΟ πηλοΰ δέν δυνάμεθα νά
είπωμεν εάν προς τά άνω ήτο ήνωμένον μετά τοΟ
έτερου, του" γωνιώδους. Έάν ήτο ήνωμένον τότε
θά ήτο (Α') καϊ θά είχεν ομοιότητα προς το των
βρά/ων τών Παγασών (Β')

Οικοδόμημα στρογγύλον
και ϋολωτόν εκ τον βίοκον
τής Φαιστού.

Οικοδόμημα (;)
τον δίσκου ημών.

Α' Β'1

μετά τής διαφοράς ό'τι το έπ'ι του δίσκου (Α ) ήτο Έάν έκ του ιδεογραφικού τό σημεΐον του ήμε-

έστραμμένον προς τάριστερά, το δέ έπ'ι τών βρά- τέρου δίσκου έξελίσσετο εις γραμμογραφικόν θά
χων Παγασών (Β') προς δεξιά. Έάν πάλιν δεν ήσαν είχομεν τά σχήματα
ηνωμένα τά δύο σημεία Υ> προς τά άνω και ήσαν
κεγωοισμένα, τότε πάλιν έπανευρίσκομεν αύτά έν
τώ δίσκω τής Φαιστού ώς

V >

Α' β.' Γ·'

Τό πρώτον (Α') είναι έξέλιξις τοΟ ιδεογραφικού"
τοΟ ήμετέοου δίσκου. Τό δεύτερον (Β ) είναι εξέ-
ών τό μέν πρώτον είναι δίχαλον ή περόνη, τό δέ λιξις γράμματος, άπαντώντος έπί τής τραπέζης τοΟ"
δεύτερον γνωμών (γωνιόμετρον) προς όρθογωνι- Δικταίου άντρου έν Κρήτη. Το τρίτον (Γ') είναι
σμόν του τετραγώνου. έξέλιξις έτερου γράμματος, άπαντώντος έπί άγγείου

Τό μετ' αύτό γράμμα ή σημεΐον ομοιάζει τώ ^ γψ] τ~, θεσ'σαλίας ευρεθέντος. Τά δύο δέ τε-
έλληνικώ γράμματι Μ τών ρωμαϊκών χρόνων. Τό χευτατα ε|ναι συμπλέγματα μετ' άλλων σημείων,
μετ' αυτό άριστερά είναι έν μικρόν Ι" τό δέ μετ' χα0· & άνωτέ?ω ε?π0[Αεν, ήτο(
αΰτο γωνιώδες, άδηλον άν και τοΟτο ήτο ήνωμένον

1 Τό σημεΐον τούτο Γσως είναι σύνθετον έκ δύο σημείων: Ο και

. μετά γραμμικού προσφύματος. Τό δεύτερον σημεΐον ε&ρίσκο- μετά δύθ στιγμών ένθεν και ένθεν. Ως προς δε την
**"ν μεν Ιν έπιγοαψαΐ: βράχων Παγασών (Θίσσ. Προελλην. επιγρ. \ ν ν „~·. . I,, - ^. -,,,, !,'»νπι

1 ,ΑΤ ' ' ,· , , , 1 , , . . , , _ κεφαλήν ανευ πτεοων επι του ημέτερου οισκου,

σ. 14. πιν. Α 10) και ειτι οστράκων αθρόων αγγείων εν τω > ' ' Μ

Κεντρικώ μουσείω Αθηνών (ούτο'Λ σελ. 77 Β'). ε/ομεν όμοίαν εν τώ κέντρω τής πρώτης όψεως

15
loading ...