Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 119
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0127
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Μελανόμορφοι κύλικες εκ 'Ρειτσώνας της Βοιωτίας' νπο Ρ. ΖΙνβ. 119

σειοα κυλίκων μειζόνων (διαμ. περίπου 0,30) της
συνήθους (διάμ. περίπου 0,20) παρατηρείται ανά-
πτυξες τις.

Αί μορφαι γίνονται βαθμηδόν ολιγώτερον πομ-
πώδεις και ολιγώτερον μικρογραφικαί, ή δε ζώνη,
έφ'ής ζωγραφοΟνται, γίνεται μικρόν κατά μικρόν
ευρύτερα (ούτω και δύο των εν Τάραντι κυλίκων
σ. 118 ΰποσ. 4).Άντί άνΟεμίων ΰπάρ/ουσιν ενίοτε
σφίγγες 1, αίτινες επί των αρχαιοτέρων αγγείων
άνυψοΟσι τον ενα πόδα. Εις τάς άρ/αιοτέρας φά-
σεις της αναπτύξεως άνήχουσιν άγγεϊα του Σακω-
νίδου (^ο^.1903 σ. 34-5, είκ. 1-4) και του
Γλαυκύτου (Μόνα/ον 2243 = ΟβΓίι&Γά Αηβ. Υα8.
235-6, Βπΐ Μιΐ8. Β 400) 2, της δέ νεωτέρας πα-
ράδειγμα είναι ή ημετέρα είκ. 93.

Ό τύπος ϋ2ί (είκ. 10) είναι μεταγενεστέρα
άνάπτυξις του 0 1, κατά τοΰτο διαφέρων, ό'τι αί Είκ. β (1:3). Τάφ. 51 άρι&. 232.

κύλικες του Ο 2 είναι μικρότεραι και έ'χουσι την
ζώνην των λαβών κεκοσμημένην ο'πως εν τη είκ.
10. Τά μεγάλα άπλα φύλλα είναι έξελιξις λωτοΟ'
πρβ. τάφ. 31 αριθ. 201 = είκ. Ό τύπος 0 2
εμφανίζεται εις το τέλος του έκτου αιώνος και πα-
ραμένει πιθανώς έπι σημαντικόν μέρος του πέμπτου.

Κύλικες τον τύπον € έκ 'Ρειτσώνας.

Είκ. 7(1:4) Τάφ. 51 άοι&. 233.

Είκ. ο (2:7). Τάφ. 19 άρι&. 262.

1 Π.χ. Μόν. 2243, Τάρ. είχ. 9, \νίϊι·ζΙ>αι·£ 355, 356 της έπο- £>χ_ 8 Τάφ% 51 άρι& 233.

μένης ΰποσημειώσεως /.αί πρβ. άνωτ. σ. 118 ΰποσ. 4.

2 Πρβ. Νΐοοίθ 903 ('Ρο'οου). ΒβΓίϊη 1784, 1790, 1797 (νιιΐοί), ρωσις). Πρβ. /.αί ΒβιΊίη 1799, 1800, Μόναχον 2238. 2240, σ. 118
1798 (ναΐοϊ), ΒπΙ. Μιΐ8. 93.7-12. 12 (τ= XVIII σ. 293* δποσ 4.

Αίγίνης), 1906. 12-15. 2 ('Ρο'οου), Μονα/υν 2241, 2242, 2243 8 Προ. ΒπΙ. Μα8. Β 390 (ζεύγη οπλιτών) /.αί (χεκοσμημένας

(πάντα Τυρρηνίας), Ι,ΟΙίνΐ'θ Ρ 72 χαί (?ιάμ.0,25,Τυρρηνίας) Ρ 75, τεθρίπποις) ΒπΙ. Μΐ13. Β 399, Οθ11Ϊ£Ι1θη Οοΐΐνβ 1106. Μόναχον

Τάρας Νθϋζ. 1897 σ. 234 ει/.. 9, 10, \νΠΓζβυΐ·£ 355, 356 (άμ- 2239 (Τυρρηνίας). Όλαι φέρουσιν άντινώ:ους σφίγγας (οπως είχ. 9).

φότ. έχ ΥΐΐΙοΡ έν 356 ό πούς τοΰ τύπου Ό είναι εσφαλμένη συμπλη- 4 Λί 0 2 ζ.ύλιζ.ες άποτελοΰσι μετ'άλλων αγγείων όμοίω; /.ε/.οσμη-
loading ...