Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 133
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0141
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Σποράδων νήσων έπιγραφαί· νπδ Ν. Χαβιαρά. 133

δι' έκμαγμάτων άμελώς κατασκευασθέντων. Άριϋ'. 11. Επί λίθου κειμένου κατά το ακρω-

τήριο v Πάνω Κάβος. Τψ. 0 53, πλ. 1*90, πάχ.
Άριϋ>. 9. Στήλη έπιτυμβι'α έκ μαρμάρου λευ- 0'59· ύψ. γοαμμ. 0 21.

«ο. Τψ. γ^. 0 008-0 013. ορ .0? (=5ρο5)

ΑΜΑΖΩ ΑΝΟΚΡΑΤΟΥ. ^

Άμαζώ [Φ]ανοκράτου[ς. ,. „ ί0 ν ,

Αριϋ·. 1Λ. ώτήλη μάρμαρου λευκού έντετει-

·ιΛο >ϋ ι -ν/λ . ι νισμένη έν τοίγω παρά τον λιυιένα τ η ζ ντισϊδος,

Αριν. 1υ. απι λίθου κείμενου κατα νωραν Λ ~ ' Λ' ' 1 '

έντ^ κατά τ?> μέσον της νησΐδος κοίλά^.Τψ.0-55, δπου λει>να ά?^ου βΐχβδβμήματβς. Της έπι-
πλ. Ί'80, πάν. 1-80 βψ. γοαμ. 049. ^α^ς οί λο''πο1 στί> έ^ν5ντο έντελώ? έ^τγ1-

Α Ϋ 1 ■ ' λοί. Γράμματα (ΰψ. 0Ό08-0Ό13) της Β' πΧ

ΟΡΟ Ο "Ορος. εκατονταετήρίδος.

ΕΔοΞΕΤΩΝΤΤοΛΙΤΩΝΤοΙΣΛΑΤοΙΚοΥΣι
ΕΝΛΕΫΙΑΙΑΓίοΛΛοΔηΡΟΣΗΡΑΚΛΕΙΤοΎΕΙ
ΤΤΕΝΕΤΤΕΙΔΗφΑΝΙΑΣΘΕοΜΝΗΣΤοΥΣΤΤΕΥ
ΔΩΝΑΠοΤΗΣΑΡΧΗΣΥΠΕΡΤΩΝΚΑΤΟΙΚΟΥΝ
δ ΤΩΝΤΗΝΝΗΣΟΝΚΑΙΤΗΝ Ε ΑΥΤ Ο ΥΠ ΕΡIΤ Α ΥΤ ΑΤΤ Ρο
ΛΙ.ΕΣΙΝφΑΝΕΡΑΝΔΙΑΥΤΩΝΑΙΡοΥΜΕΝΟΣΚΑΘίΣΤΑΝΕ
. Γ ΓοΡΓοΚΌΥΟΕΝΑΚΑΙΡΟΜΤΤΑΡΑΛΕΙΤΤΕΙΤΩΝΑΝΗΚοΝ

Έδοξε των πολιτών τοις κατοικοΰσ[ιν ψίον, όστις έπεκλήθη ούτω, ώς «δεινά καί κεκα-

εν Λεψίαι. -Απολλόδωρος Ηρακλείτου εΐ- λυμμένα λέγων, άπό μεταφοράς του λέπους» (Λυ-

πεν. 'Επειδη Φαννίας Θεομνήστου σπεΰ- χ6?? χατά Τζέτζην). Περί της Λεψιας ουδόλως,

δων άπό της αρχής υπέρ των κατοικούν- λ, / „. , . ,

1 γ ^ * χ καθόσον ήρευνησα, ποιούνται μνειαν οι αρχαίοι

5 των την νήσον και την έαυτοϋ περί ταϋτα προ- ~ >π ο ν ~ - ^ ν"

,«,«,., , συγγράφεις, ϋν ρυζαντιακοις νοονοις το ονου,α

αΐίίρίεσιν φανεράν δι'αύτών αίροΰμενος καθιστάνε , Λ , . ,'\ ,

. . „ , , , . , της νήσου παοεΐ/θαοη εις Λείψω. -Λυνααει ν^υσο-

τω\\ έργων, ουσενα καιρομ παραλείπει των ανήκον- 11 1 # ι λ.·

|-των οούλλου λόγου [ΜίΜοείοΙι βί ΜίΙΙβί Αοία θί άϊ-

ρίοιτι. §ι\ ιώ. αβ. VI 34 κέ.) Αλεξίου Α' Κομνη-

Στί/. 6. καθιστάνε αντί καΰιστάναι. νου και της μητρός αύτου, απολυθέντος τω 1809

Λιά του ψηφίσματος τούτου τιμάται Φανίας ό μηνΐ Ίουνίω ό τότε προνοητής και στρατηγός Σά-

θεομνήστου, άρχων εν τη νήσω Λεψία άρ/ήν τινα μου Ευστάθιος ό Χαρσιανίτης παρέδουκε την νήσον

ίσως την άνωτάτην, ής το όνομα πιθανώς ύπήρνεν είξ τους αντιπροσώπους της μονής Ίωνάννου του

έν τω όγδόω στίχω, ένθα δυνάμεθα να συμπληρώ- θεολόγου εν ΙΙάτμω διά πρακτικού, έν ω φέρεται

σωμεν: των άνηκόν\ των εις την φρουραρχίαν - · - (ε.ά. σ. 41) ότι «ή νήσος ή Λειψώ ευρέθη έχουσα

(ή άλλο τι όμοιον)]. γήν σπόριμον α', β' και γ' ποιότητος μοδίων υ'" ή

Οί έν τω πρώτω στί/ω αναφερόμενοι πολΐται δε λοιπή γή τούτου υπάρχει ορεινή, νομαδιαία,

της κυριάρχου τής νήσου Λεψίας πόλεως, ώς έν πετρώδης και δασώδης». Κατωτέρω δ'έν τω αύτω

ψηφίσματι της Σύμης οί έν αύτη πολΐται Ρόδιοι πρακτικω γίνεται μνεία καί εκκλησίας ίν τή νήσω

λέγονται παρεπιόαμοϋντες των πολιτάν ΙΟ XII3.2 τιμώμενης έπ' ονόματι του άγιου Νικολάου, μετά

1270. Τίς δε ήτο ή κυρίαρχος πόλις, δεν δυνάμεθα κελλίων. Σήμερον ή νήσος καλείται Αιψδς ή κατά

νά είπωμεν ούδέ βοηθεΐ προς τούτο ή θέσις τής πληθυντικόν Λιψοι καί κατοικείται ΰπό ολίγων

νήσου, κειμένης μεταξύ περίπου τής Λέρου καί άνθρο')πων.

Πάτμου καί όχι πολύ μακράν τής Μιλήτου και Έν ^ 1915

Σάμου. Τό όνομα τής νήσου φαίνεται ενόν σ/έσιν

προς τά έπίθετα του Απόλλωνος Αεψιέως ή Λε- Νικήτας. Δ Χαβιαράς.
loading ...