Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 147
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

τον Περικλέους· νπδ Π. Καστριώτον.

λίων κτλ., ούδέν επιγραΦίκον
μνημεΐον, άναμφισβητήτου κύ-
ρους άνεκαλύφθη, δυνάμενον α-
νεπιφυλάκτως νά πιστοποιήσω
την ΰπαρξιν του περίφημου ιδρύ-
ματος.

Παρά την μοιραίαν όμως ταύ-
την ελλειψιν των απολύτως θε-
τικών στοιχείων,τά μέχρι τοθδε
ευρεθέντα καΐ ή επιμελής με-
λέτη και ή έπίμονος έρευνα έξα-
σφαλίζουσι το συμπέρασμα, δτι
ενταύθα εκείτο το Ώδεΐον, και
ου μόνον τούτο, αλλά δύναται
νά χαρακτηρισθη ώς ματαιοπο-
νία ή εις παρακείμενον χώρον
άναζήτησις, άφ'ού συν τοις άλ-
^ ? λοις ό ανασκαφείς τοιοΟτος συμ-

φωνεί τοπογραφίκώς πληρέ-

μέτρων (εικ. 8). Ιό τείχος τούτο, ού σώζεται μό- στατα μετά τών σωζομένων μαρτυριών, και κατ'
νον ό κάτω δόμος, ένιαχοΟ δέ δύο δόμοι, είναι έλ- ά/.ολουθίαν αποκλείεται κατ' αρχήν λόγω άνεπαρ-
ληνικών χρόνων εκ λίθου πειραϊκού (άκτίτου), και
δύναται ασφαλώς νά θεωρηθή ώς καθορίζον τον
χώρον του Ωδείου του Περικλέους άπό τοΟ Διονυ-
σιακού θεάτρου.

Επομένως το ΰπό τών συγγραφέων τοποθετού-
μενον ενταύθα που Ώδεΐον, άναζητητέον εσωθεν του
τείχους, δηλαδή, έν ή θέσει ήμεΐς εύθύς εξ αρχής
είργάσθημεν, και εύρομεν έκτος τών άλλων ενδεί-
ξεων και τεκμηρίων και κρηπιδώματα κατά χώραν,
άτινα συνεπλήρουν τήν ΒΑ πλευράν του λελαξευ-
μένου τοίχου.

Προς συμπλήρωσιν της ό'λης άποκαλύψεως τοϋ"
περι τήν άνασκαφήν χώρου προτίθεται ή Αρχαιο-
λογική Εταιρεία νά άγοράση τήν παρακειμένην
οί/.ίαν Σαρδέλα, ίνα έπεκταθή ή εργασία ΑΜ και
ούτως έρευνηθή και το έτερον μέρος του* κοίλον \

Ώς έν τη τελευταία ημών πραγματεία άναπτύσ-
σομεν προσηκόντως, ένεκα της επελθούσης κατα-
στροφής και δηώσεως ό τελικός καθορισμός το9
χώρου του Ωδείου πολλάς παρέσχε δυσχέρειας,
άφ' ου έκτος τών μέχρι τοΰδε άνευρεθέντων θεμε-

1 "Ηδη το "Υπουργεϊον της Παιδείας προϋκη'ρις"ε τήν άναγ/.αστικήν
άπαλλατρίωσιν τών μεσημβρινούς της ανασκαφής ημών κειμένων έτε-
ρων τριών οιζκον. Είκ. 4.
loading ...