Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 7
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0015
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ ΙϋΚ!

Είχ. 2. Επιτύμβιος οτήλη.

νικοΟ κιονόκρανου.

1. Έν τω πλαισίω εικονίζεται δεςιά νεανις ιστά-
μενη, της οποίας όμως δυστυχώς σώζεται μόνον
ή κεφαλή άνευ τοΟ προσώπου, ο τράχηλος, το στή-
θος και ή δεςιά χειρ, ήτις μετά πολλής χάριτος
φέρεται προς το στήθος.

2. Αριστερά εικονίζεται γυνή καθήμενη, ής
σώζεται ή κεφαλή καλυπτόμενη υπό του ιματίου,
άνευ όμως του προσώπου, όπερ είναι τελείους κα-
τεστοαυ.αένον' σώζονται ώσαύτιυ; ο κορμός και αί
χεΐοες, ων ή αριστερά είναι κατεστραμμένη κατά

το άκρον εις βαΟμον τοιούτον,
ώστε μόνον ί/νη δεικνύοντα τήν
κατεύΟυνσιν νά διασώζωνται.

II αριστερά -/είρ σωζόμενη α-
κέραια είναι μέ/ρι του άγκώνος
κεκαλυμμένη υπό του ιματίου,
κατά δε το λοιπόν γυμνή και ανε-
πτυγμένη έπ'άμ^οτέρων των πο-
δών ούτως, ώστε νά έπιδεικνύη
τήν έ-ιαέλειαν τοΰ γλύπτου.

Η στάσις ταύτης ομοιάζει τήν
της καθήμενης γυναικός της ει-
κονιζόμενης έν τη ΰπ' αριθ. 717
στήλη τοΰ ΈθνικοΟ Μουσείου1.
Η δ όλη παράστασις ενθυμίζει
ήμΐν τήν της ύπ' αριθ. στή-
λης, της γνωστής ώς στήλης τής
« Φαιναρέτης »2.

βπι του ε-ιστυΛιου αναγινω-
σκεται : ΦΙΛΟΥΣ- έκ της διορ-
θώσει»; ίυ.ωζ του Ω εις Ο εικά-
ζεται , ότι ό χαράκτης άφ' ου
πρώτον έ/άραςε τό όνομα κατ'
δνομαστικήν είτα μετατρέψα; το
Ω εις Ο και προσΟεις τά επό-
μενα γράμματα, έπέγραψε κατά
γενικήν τό όνομα της ΨιλοΟς,
εί; ήν άνηκε τό μννία.α.

Γ*.

Περαίνοντες ήδη τήν παρου-
σαν ήμών άνακοίνωσιν Οεωροϋ-
μεν καθήκον νά επιστήοωμεν τήν
προσο/ήν τών άρμοδίων έπ'ι το τμήμα τούτο της
κωμοπόλειυς Σαλαμίνος, εις ό φαίνεται ότι ύπήρ-
νεν ού/ί τυχαίος βυζαντιακος συνοικισμός, ούδα-
μοΰ μέν, έφ' όσον ήμΐν γνωστόν, μαρτυρούμενος,
καταφανώς ομιυς ένδεικνύμενος υπό συστάδος τά-
φων ευρεθέντων κατά καιρούς και δή έντός της τε-
λευταίας εικοσαετίας.

' Π Καστριώτου, Κατάλογος Γλυπτών, Άθηναι 189(5 σ. 43. άο.
717. V. 813Ϊ8. ΜβΓ&Γββ βί Βγοιιζθβ, ΑΙηβηβδ 1910 ?£>.. 113
Νο 717 — Οοηζβ, Οι-αοΓβΗβΓκ Νο 322 ρΐ. Ι,ΧΧΧ.

* Π. Κββτριώτου, ΕνΘ. 4ν. η. 45, 4ρ. 724. V. 813ΪΒ. Ινθ. 4νωχ.
ι. 116, Νο 724. Οοηζβ. 6Γ8ΐ>ΓβΚβίβ, 184 ρΐ. XXXIX.
loading ...