Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 27
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0035
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 191«

Θεσσαλικοί έπιγραφαί ύπο Ά. Σ. 'Αρβανιτυποΰλλον. 27

ΕΙκ. 5. (επιγρ. αρι&. 275)· επιτύμβιος επιγραφή τον ' Πρακλιίδον
εν Μητροπόλει της άνω θετταλίας.

Ήρακλεί— δης Άττί-
νου —■ ίί,ρως χρησ-
τέ χαΐ — ρε.

Άςιόλογος είναι ή καθαρά έμφάνισις του ονό-
ματος Αττίνης, όπερ άλλαχοΟ είχον ύποπτεύσει
ως όρΟόν και κείμενον έν Βεσσαλικαϊς έπιγραφαϊς.

Ρ'). Όλοοσαόνος Κ

Άριϋ'. 276' 277-278 (είκ. 6. Μουσείου
Ελάσσονος άρι~&. 1 το α* β' γ) ~. (Ορθοστάτης μα?-
αάοου λευκοοαίου συαπαγοϋ::, ακέραιος* άνω λή-

ιι ι ι I ■ ι I

γει καθ' άπάσας τάς έδρας εις ισχυρώς προεςέχον
λεϊον μέτωπον μετά κυματίου, ού μόνον ή έμπροσ-
θεν έπιιάνεια φέρε-, έπιγραοήν αναθηματικού τύ-
που, άνα^ερομένην εις άπολεσΟέν μαρμάρινον πι-
θανώς άγαλμα, δπερ έγομφοΰτο οιά συμουους πλίν-
θου εν τώ έπ'ι της άνω επιφανείας του όρβοστάτου
έσκααυ.ένω υ.εγάλω κυκλικώ τοου,ω, δστις ενει

II ι ι 1 ι ι III ' .Λ.

διάμετρον 0 34 και βάθος 0*21' το άγαλμα άρα,
άν ήτο άνδριάς, Οά έξισοΟτο ίκανώς έλάττονι με-

1 Μερί τη; άρ/αία; Οίοοσσόνοί και των ερειπίων αύτη; βλ.
Πρακτικά της 'Αρχαίο). Εταιρείας 1914 σ«λ. 150-153

2 "Αριθμοί καταλο'γου εντεύθεν χαί Ιγ«ς»5ς νοοΰνται οι τοΰ Βΰρε-
τηρίου τοΰ Μουσείου Ελάσσονος, περί ου βλ. ΑΕ 1913 σ=λ.143 ζαί
Πρακτικά 1914 σελ. 153-160, ';«γίγραίλμίνοί επί τοΰ λίθου εκάστου-
->ι α β γ δ τοΰ αύτοΰ άριθμοΰ τοΰ καταλόγου δηλοΐ έπιγραφά;, έπί
8ύο η πλειόνων έδρών τοΰ αύτοΰ λίθου γεγραμμ'νας- αϊ τοιαϋται έπι-
γραφαί νομίζομεν ότι ορθόν εΤνε να καταριθμ-ώνται δι* ιδίων αριθμών
/.ατά πλευραν έκάστην, 'φ' ό'σον δεν άποτελοΰσιν έμφανη συνέ/ειαν.
Τιν'ες των από τοΰ αριθμού 276-299 επιγραφών ε/ουσιν τίδτ, έχδοθή
ύπό τοΰ ΚθΓΠ 16 IX5, υπό τοΰ Ηαίζίβΐά, Οπό τοΰ \ΥΌθ(1\ναΓά χαί
ΰπ' έμοΰ, ώ; αναγράφω έζαστα/οΰ διαρρήδην, αί δέ λοιπαίνΰν το πρώ-
τον δηοιοσιεύονται' άλλα χαί των ά/ρι τοΰδε γνωστών πολλά ίλλιπη
συυ.πληροΰνται ένταΰθα χα! πολλά, εσφαλμένως έ/οντα. "πανορΟοΰντα·.
χα! τό πρώτον ερμηνεύονται, περιγράφεται δέ χαί το μνημεΐον πληρέ-
στερον. Ούτο; είναι ό λο'γος, ου ενεχα συνεχδίδονται ένθάδε πάντα έν
άίΐΟαητιχη ακολουθία· δέν περιέλαβον όμως ένταΰθα εκείνα, περί ων
ούδέν Ινώ νά προσθέσω.

γέθει τελείου ανδρός* αμέσως υπό την άνάθεσιν
ταύτην της πλευράς α στίχ. 1-2, ύπάρχουσιν απε-
λευθερώσεις εν στίχ. 3-5, ισχυρώς άποτετριμμέ-
νοον τών γραμμάτων απελευθερώσεις επίσης ανα-
γράφονται κα'ι έπι τών τριών έδρών της άκτηρίοος,
της τετάρτης ούσης άνεπιγράοου. "Τψ. 1*26, πλ.

0- 495, πάχ. ο·47:;.

Ευρον αυτόν έμπεπηγμένον έν σκοτεινή γωνία
τοΟ σηκοΟ τοΰ έν τη συνοικία Βαρουσι της νυν
Ελάσσονος έκκλησιδίου της Άγιας Τριάδος* 'ίνα
μη δ' έκεΐ προεςεχη, φαίνεται ότι οί νεώτεροι άπέ-
σχισαν οιά της σφύρας τό Οπερ την εδραν β μέτω-
πον, ένιαχού δέ και υπέρ τάς λοιπάς' άν εοεοέ
ποτε κα'ι ή τετάρτη εδρα έπιγρα^ήν, ήν κατόπιν
άπέξεσαν διά τοΟ πυκνοΟ λιΟογλυφικοΰ κτενός, δέν
βεβαιουται.

Αί έπιγραφαί έ/αρά'/Οησαν κατά καιρούς υπό
πολλών τεχνιτών: του άριΟ. 276 ύφ' ένός οί στί/.

1- 2 βαθέως και έπιμελώς, υψ. γραμμ. 0Ό19-0-03,
διάστι/. 0 003* ϋφ' έτέρου οίστίχ. 3-6άβαθώς καί
σχεδόν καλώς, άπε-ρίβησαν δέ ισχυρώς, ΰψ. γρ.
0*011-0*015, διάστιχ. ()·()07· Οπό τρίτου οί στ.
6-21 μετρίως βαθέως και σχεδόν έπιμελώς, υψ.
γραμμ. 0*012-0*017, διάστιχ. ΟΌΙ' ύπό τετάρ-
του οί στ. 22-31 άβαΟώς και σχεδόν καλώς, άπε-
τρίβησαν δέ ίκανώς, ύψ. γραμμ. 0Ό12-0Ό27,
διάστιχ. 0*009* ύπό πέμπτου οί στίχ. 32-[30]
μετρίως βαθέως κα'ι καλώς, ΰψ, γραμμ. 0*007-
0 01·), διάστιχ. 0*006. Του άριΟ. 277 ύφ' ένός ν.
στίχ. 1-7 σχεδόν βαθέως κα'ι καλώς, ΰψ. γρ.
0-007-Ο ΟΚ5, διάστιχ. 0*004* ύφ' έτέρου οί στίχ.
8-13 άβαΟώς κα'ι ούχ'ι καλώς■ ΰψ.γ? .0 006-0 018,
διάστ. 0*005" ύπό τρίτου οί στίχ. 14-15 μετρίως
βαθέως κα'ι σχεδόν καλώς, ύψ. γρ. 0Ό1-0Ό13,
διάστ. 0*004* ύπό τετάρτου οί στίχ. 16-20 άόα-
Οώς κα'ι ούχ'ι έπιμελώς, ύψ. γρ. 0*008-0*036,
διάστ. 0*005* ύπό πέμπτου οί στίχ. 21-30 άοα-
θώς και άμελώς, άπετρίβησαν δέ ίκανώς, ύψ. γρ.
Ο007-0-012, διάστ. 0-003. Του αριθ. 27Κ ύφ'
ένος οί στίχ. 1-20 βαθέως κα'ι έπιμελώς, ύψ. γρ.
0-012-0-016, διάστιχ. 0Ό07- ύφ' έτέρου οί στ.
21-2(5 άοαΟώς κα'ι ούχ'ι έπιμελώς, ύψ. γραμμ.
0-008-0-017, διάστ. 0-009; ύπό τρίτου οί στίχ.
27-31 λίαν άζα8ώς κα'ι αμελέστατα, ύψ. γραμμ
0-009-0Ό2, οιάστ. 0-003- ύπό τετάρτου οί στ.
loading ...