Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 28
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0036
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
28 Θεσσαλικαι επιγραφαί' νπο Ά.. Σ. Άρβαητοπούλλον. α.ε ΐ9ΐβ

Είχ. 6.

α (276)
Έπιμείλησαμένου Σε[πτ]ιμί[ου
Νικάνδρου.

Α (Παι)ά]ν, ό ά[π]ελεΰθερος Δαφναίου, εδω[κ]ε[ν τήι
πόλει] δι(νάρκι) (8)ΚΒ<'· και Σίω]κ[λής; ό άπ]ε-

[λ]εΰθε[ρος Δη-

5 μοκρά]το[υ]ς, εδ[ωκ]εν τή πόλει δι(νάρια) [Κ]Β<'.
Β Ταμιευοντος Λυσιμάχου τοϋ
Γαζαίου τον ένιαυτόν, στρατη-
γοϋντος Κεφάλου, μηνός Άφρίου τρ[ί-
τη·" οί άπελευΛερο^έντες επ' αύ-

(επιγρ. αριθ. 278)' 'ΑπελενΙ)ερώοεις εν Ολοοαοόνι έ.τί ατρατηγών
Σωοάνδρον, ' Αλεξίππου, Ακύλα, Κεφάλου το τρίτον.

10 τ]οΰ: Φαιδίμα υπό Άλκίππου και Άν[τι-
γ]όνας και Άρχεπόλεως" — και ΓΕΙυφράν-
τα υπό [Ε]ί>ρυτίωνος και Νει[κ]αίας· — και
Δόξα υπό Άλκίππου και Άντιγόνας
κ]αι 'Αρχεπόλεο^ς· και Κλεοπάτρα ύπΓό

15 Άλκίππου και Άντιγόνας και Άρχεπό-
λεως" έδωκαν τή πόλει έκαστος αΰ-
τΐών τα γεινόμεν[α] δεινάρια είκοσι, δύο
δβολοΰς τέσαρες·—και [Ά]σκλάς ύ-
π]ό Θίβρωνος" έ'δωκεν δε και τή πόλε[ι

20 τ]ά γεινόμενα δειν[ά]ϋΐ£«]] είκοσι δυο δβ[ο-

32- ^36 άοαΟώς και άυ.ελώς, ΰψ. γραμμ.

0- 014-0 045, οιάστιχ. 0Ό07. ΠολλαχοΟ
τά γράαματα είναι πεπληρωμένα κηρώοους
ίίλης σκληρότατης, λίαν ουσεςαλείπτου.

ΗςεοοΟησαν οε ύπο μεν τοΰΚβνη έν ΙΟ
IX2 129ο3·13 οί τοϋ έμοϋ άριθ. 276 στίχο-.

1- 2, 6-21 και τοϋ άριθ. 277 οί στίχο;
1-24, περί ών βλ. Άρχ.Έφημ. 1912 σελ.
268 και 1913 σελ. 169- 172, ύπο δε του
λΥοοάχοαπΙ έν ,ΙοππιβΙ οί ΗθΙΙ. 8ΐιιά.
XXXIII 1913 σελ. 320-:32ο οί του έμοϋ
άριθ. 276 στίχοι 22-29, του αριθ. 277 οί
στί/οι 16-30 και τοϋ άριθ. 278 οί στίχοι
1-36. Άνέγνων οέ οιαοόριυς τοϋ μέν Κβΐ'η
τους παρ αϋτώ στί/. 1" 3-4" 9" 17· 20"
23· 27-29· 31-33- 35-41, άντιστοιχβΟν-
τας τοις τοϋ έμοΟ άριθ. 276 στί/. Ι' 6-7"
12"2() και τοϋ άριθ. 277 στίχ. 2" ."ν
!Ι - 1 1 · 13-15· Γ/ -24, οιαφόρως οέ τοΰ
λ¥οο(1\ν3ΐ·ο1 τοΰ: παρ' αύτώ έν σελ. 320-
321 στίχ. 20-21" 2θ" 41 · 44· 46 και έν
σελ. 323 στ. 24-25.· 30" 33-35, άντι-
στοι/οϋντας τοις τοϋ έμοΟ αριθ. 276 στ.
23-24· 28, τοϋ άρ·.0. 277 στίχ. 24" 27"
29 και τοϋ άριθ. 278 στίχ. 24-2.;ν 30"

33- 35. Έοημοσιεΰθη οέ ο έμος άριθ. 278
έν τ?) Κβνυβ Ερΐ§Γ3ρ1ι. 1914 σελ. 20-23
ύπ' άριθ. 266" άλλ', άναθείυρηθείσης της
αναγνώσεως και της επιγραφής ταύτης και
των έτερων, κα'ι οιαοορών τίνων έπί τά βελ-
τίω προκυψασών, και της ερμηνείας πολλα-
/οϋ γενομένης κρείσσονος, έ.ΟεωρηΟη αναγ-
καία ή κα'ι των τριών επιγραφών συνέκοο-
σ;ς και ο υπομνηματισμός ένθάοε.
loading ...