Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 34
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
34 Άνασκαφάί Νικοπόλεως νπδ Α. Φάαδελφέως.

ΛΕ 1916

λόγων συμμετρίας συνεπλήρωσα τάς πλείστα;. νήθους έν τοις -/ριστιαν. ναοί;. ΆντΙ δηλ. αυτή.

Μεταξύ τούτων, ανά δύο εκατέρωθεν, σχημάτιζαν- ώς πάντες οί χριστιαν. ορθόδοξοι ναοί, νά ε/γ) εσω-

ται ορθογώνιοι κόγχαι,, έν έκαστη τών όποιων θα θεν δάπεδον ολίγον τι ύπ^ρ τό έδαφος τοΟ λοιπού-

ύπήρ/ε και ανά μίχ Φνρίς (παράθυρον), στενόν καί ναοΟ άνυψούμενον, σ/ηματιζομένου οϋ'τω τοΟ ήμι·

έπίμηκες, κατά το έν νρήσει παρά ταϊς άρχαίαις κυκλικοΟ ίεροϋ βήματος, ό'περ άντιστοι/εΐ προς το·

Βασιλικαΐς σχήμα. /?^<α (ΐπβιιηει) τών εθνικών Βασιλικών (δικαστ.

Έσωθεν δε ή Άψίς αύτη παρουσιάζει λίαν πε- μεγάρων), ές ών έςειλίχθη καί ό άρ/αιότατος οδ-

ρίεργον μορ'ίήν, τά μάλιστα άφισταμένην της συ- τος τύπος τών /ριστιαν. ναών, έν τώ ήμετέρω ναώ

Είκ. 1. Ή μεγάλη άψίς της χριστιαν. Βααιλικής Νικοπόλεοι:.

βλέπομεν τουναντίον ό'τι το δάπεδον τούτο ήν Οπερ- πέρις το ήμικύκλιον, καλύπτουσα; καί γεουρουσαι

οαλλόντως ύψηλόν, πλέον τοΟ ένός καί ήμίσεο; άνωθεν τον διάδρομον, ένσφηνούμεναι δέ έντος τοΟ-

μέτρου (εϊκ. 1), άποτελούμενον ές" ένός λιθόκτιστου περιφερικού" έςωτερικοΰ' της Αψΐοος τοί/ου, ώς

πυρηνος (Α), μή έ^απτομένου του έςωτερικοΟ της άποδειχνύουσιν αί σωζόμεναι έν αύτω αύλακες (είκ.

Αψϊδος τοίχου, άλλ' άΐΐσταμένου κατά 0/60 πε- I, ΔΔΔΔ) 1. Ότι δ'ήν ποτε το ίερόν τοϋ'το Βήμα

ρίπου, ο-χηματιζομένου ούτω μεταςϋ τούτων 3αθέος, έπεστρωμένον άνωθεν δια μαρμάρινων πλακών,
άλλά στενοΟ διαδρόμου (ΔΔ), περιθέοντος όλόκληρον

πέρις τον ήμικυκλικόν κεντοικόν πυρήνα (είκ. I, 1 *° ϊ9°?°- 7.Ρ13Τιαν· αρχαιοτήτων κ. Γ. Σωτηρίου, δημοσιεύσας

ιτιττη 'Γ\ ϊ »λ μ τ <\, τ ,' « 'ν τ'~> «Ίερω Σονδεσμιωο Αθηνών περιληπτιχήν περιγραοήν περί

ϋιίι). υ οιαοοου,ο; ο ου~ο; οεν γ_ο ανοικτοί ανω- »■ » ' ~ ι»1 ν ~ ' χτ . ι .. .' . „ ' '.

/ Γ "Γ""» ^./.υ, ««ν ^ιυ ^.ν^./..^*, χνιυ τησοε της Βασιλική; Νικοπολεω;, ην επεσκεοθη, καθ ον-/ρονον ετι

θεν, άλλ ύπόγείος Οιονεί σήραγξ, δ'.ότΐ άνωθεν δλό- ανέσκαπτον αύτη'ν, γράτ-ε'. Γερϊ τοϋ οιαδρόαου τούτου, ον ύπίΟεσεν

. -,.,„,, ;. -Α.· ι.». ι-,^ ...ν» , _ ' * -ι ' , , ακάλυπτον ζατα του; άρναίους νρόνου:, οτι αόν.ον ένεκα λόγων άκον-

κληροςο ημικυκλικός πυρην ην κεκαλυυιαενος ύπο , ,„ , „' „' ' . . . „,
μαρμάρινων πλακών, αιτινες έξετείνοντο καθ' ό'λον

οτικής δύναται νά εξηγη&Ι] ή νπαρξίς τον. Περιττόν να προσΟεσω-
ιχεν πόσον εσπευσμένη ην ή ζρίσι; αύτη.
loading ...