Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 37
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0045
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Ανασκαφώ Νικοπόλεως· νπ<> Ά. Φιλαδε?>φέως. 37

τηντο έπ' αύτών. Τοιούτου όρυφάκτου τήν άναπα- του προ της Ιεράς Κόγ/η; -/ώρου. Μεταξύ δηλ.

ράστασιν άπεπειράθη 6 άνω μνημονευθείς συγγρα- της εισόδου εκατέρωθεν της ΟπΌ το « Σύνθρονον »

©εύς της «Εκφράσεως της Αγιας Σοφίας» κ. Εύγ. υπογείου σήραγγος κάί των δύο έπιμήκων ορΟογιυ-

Άντωνιάδης εν σελ. 87 του II τόμου, σγ. 256. νιων βάθρων ΚΚΚΚ εν τοις σημείοις ΜΜ άνεκα-

Τοιαύτη τις διάταςις θά ήτο, ήσσον πάντως μεγα- λύφθησαν πλάκες πήλινοι τετράγωνο1., φέρουσα; έπι

λοπρεπής, και έν τη ημετέρα Βασιλική. της επιφανείας αυτών έγ·/αρά/.τους διαγωνίως κυ-

Άλλ' έκτος των έν τη προσόψει της Σολέας ματοειδεϊς γραμμάς. Αί πλάκες αύται έσώθησαν

τριών « Αγίων Θυρίων» ύπηρχον και πλάγιαι θύ- κατά -/ώραν, έ'/ουσι δέ διάμ. ΙΌΟχΟ'ΟΟ, προ

ραι, ών τά ί/νη άνεκάλυψα κατά τήν άνασκαφήν αυτών δέ άνευρέΟησαν ολίγον τι υπέρ το εοα

.ΕΥκ. Ρ. "Λποψχί του εμβαδόν της Βασιλικής Νιχοπόλεως από τοϋ ΝάρΟηκος αυτής.

ονόοι ή κατώφλια μαρμάρινα, φέροντα ίχνη γόμ- ράς. Ήτο φανερον ότι κάτιυθεν τούτοον Οά ύπήρ·/ε
Ουρών. τι, πράγματι δέ ή ανασκαφή απεκάλυψε τους δύο

έκατέρωθεν πλευρικούς έξωτερικούς το;/ους και
^41 έοωζερίχαΐ ατοαί. τ:αρ' αυτούς εσωθεν και παράλληλος τους στυκο-

βάτας τών δύο μακροτάτων κ«ονοστοίχίών, αί'τινες
Μετά τήν έξερεύνησιν του σπουδαιοτάτου τού- πάλαι ποτέ έσ/ημάτιζον τάς δύο πλευρικάς έσω-
του '/ώρου προέβην εις τήν άνασκαφήν τοΟ λοιπού τερικάς στοάς τοϋ ναού και διήρουν τούτον εις τρία
έμβαδοΰ του ναοΰ, οπερ κατά τάς δύο πλαγίας κλίτη.

πλευράς έσ/ημάτιζεν έκατέρωθεν άπο Α. πρός Δ. Οί στυλοβάται ούτοι (πίν. 1, ΡΡΡΡ και εΐκ. 2,

διήκοντα δύο επιμήκη εξογκώματα, ώσει λοφοσει- ΒΒΒΒ) διήκουσι κατ' όρθήν γωνίαν κατακορύφως
loading ...