Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 39
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 1916 Άνασκαφάί Νικοπόλεως ύτιυ Α. Φιλαδελφέως.

ρείας του 1914 έν τη περί «χριστιαν. μνημείων έν Πρεοέζη οθωμανικού τεμένους, ών ϊοέ τά σ/η-

Πρεβέζης» μελέτη μου. ματα έν τη άνω μνησΟείση οιατριοή.

Κατά πασαν οέ πιθανότητα ή κιονοστοιχία αύτη, Άλλα το σπουοαιότατον άπάντων των εύρημά-
κατά τον συνήθη τύπον των άρχαιοτάτων Βασιλι- τιον της ανασκαφής ταύτης του έμοαδου είσι τά
κών, Οά ήτο διώροφος, ή ο' άνω σειρά Ο' άπετελεϊτο ψηφιδωτά, άτινα Ικάλυπτόν ποτε όλόκληρον τήν
έκ λεπτότερων κιόνων μετά μικρότερων κιονοκρά- έπιφάνειαν αυτοΟ και ών σήμερον ελάχιστον μέ-
νων, ές ών σώζονται είτε τό ανωτέρω μνημονευθέν ρος οιεσώθη, καϊ τοΟτο 6 όμως ίκανον όπως μαρ-
κορινΟ'.ακόν, το έκ της ανασκαφής του ΝάρΟη- τυρηση περί της λαμπρότητος καϊ έςόχου καλλι-
κος προελθόν, είτε τινά των έν τω περιστυλίω του τεχνικής οιακοσμήσεως της μεγαλοπρεπούς ταύτης

Είκ. 4. *Αποψις Νάρϋηκος Βαπι/.ικής Νικοπόλεως μετά τών τριών προς τον κυρίως ναόν πυλών.

Βασιλικής. Αλλά περί τούτων Οά περιλάβωμεν έν λαι, άντιστοιχοΟσαι προς τά τρικ του ναοΟ κλίτη,

είόικώ Κεφαλαίω, διότι ώς θά ίδωμεν, το ψηφιοω- Διά των τριών τούτων πυλών είσήρχοντο οϊ προσ-

τον οάπεοον της Βασιλικής Νικοπόλεως αποτελεί κυνηται έκ του ΝάρΟηκος εις τον κυρίως ναόν. Και

εν τών περιφανεστάτων μνημείων της αρχαιότατης της μεν κεντρικής, της μεγίστης άπασών, το εύρος

χριστιανικής τέχνης, είναι 2*98, τών δέ πλευρικών εκατέρωθεν 1*60.

Το οέ πάχος του τοίχου είνε περί τά 0'80. Η με-

ΑΙ τρεις πΰλαι τον ναοϋ. ^ _ύλη |κ"αλεϊτο «Βασιλική διότι δι'

Εια. 4, αεε, πιν. 1, Β, γ. γ. χύτής είσήρχετο εις τον ναον κατά τάς επιφανείς

ΚαΟαρίσαντες όλόκληρον τό κεντρικόν εμβαδόν έορτάς ό Βασιλεύς, συμβολίζει δ' αυτόν τον ΊησοΟν

της Βασιλικής άπεκαλύψαμεν προς Δ. αυτού τόν Χριστόν είπόντα τό περίφημον εκείνο, όπερ άνα-

δυσμικόν τοϊχον ταύτης, έφ'ού" υπάρ/ουσι τρεΓςπυ- γράφεται έφ' άπασών τών εικόνων ΑύτοΟ τών Βυ-

/
loading ...