Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 71
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0079
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
λ Ε ιηκ;

ώς πάντων των προηγουμένων ζφων, σκοπίμως
άπετμήθη το οπιο'θεν μέρον του σώματος" υψ. ταυ-
ρου 6,42.

Διατήρησις ψηφιοωτοΟ άοίστη έκτος μικρών
βλαβών.

Κύκλος 11°$. Επί της αυτής άνατολ. πλευράς
και προς τά δεξιά των προηγουμένων. Αμ. κύκλ.
Ι),82'(είκ. 2ο).

Ωραίος γυμνός έφηβος αγένειος, σχεδόν παις
μέ το κοινόν πάσι τοις λοιποΐς Οηρευταϊς στενόν
περί το στήθος άναρριπιζόμενον όπισθεν όθόνιον καΐ
τάς ένδρομίδας περί τους πόδας Όρμο. κατά το αυτό
σχήμα του σώματος και τών χειρών, δ'. ών κρατεί
το άκάντιον, κατ' αγρίου Οηρός ες" αντιθέτου καΟ'
αύτού έςοομώντος. Ο νεαρός θηρευτής φέρει επί
τής κεφαλής κάλυμμα τ·., όπερ δυνατόν νά η καυ-
σια τις ή ταπεινον λίαν κράνος /ρώματος ύποκι-
τοίνου, ές" ού είκάζομεν ότι τούτο ήν δερμάτινον.
Ί1 πεοί το στήθος άνω ταινία εΐνε μολυβδό/ρους.
Το υψ. του εφήβου εΐνε 0,66, τής δε κεφαλής (I, I 4 .

Αιατήοησις άριστη έκτος του άκρου δεςιου πο-
δός, όστις εΐνε κατεστραμμένος από του μέσου σ/ε-
δον τής κνήμης. Επίσης έν τω έςέργω υπάρχει
μέγα κενόν προ τοΟ αριστερού ποδός.

Κύκλος 12°$. Έπΐ τής αυτής ανωτέρω πλευράς
του τετραγώνου και προς τά δεςιά του προηγουμέ-
νου θηρευτού" δμ. κύκλ. 0,8" (εϊκ. 25);

Εν χυτώ παρίσταται τό άγριον θηρίου, κα.Ο'ου
Βάλλει ο ωραίος έφηβος του συνημμένου προς τάρι-
στερά κύκλου. Ίο Οηρίον τούτο είνε αναμφισβητήτως
ΰαινα, ώς εμφαίνει το σχήμα, ιδίως τής κεφαλής
και τών ποδών και είτα το κιτρινόφαιον χρώμα τής
δοράς. Και αύτη εικονίζεται κατά το ήμισυ, όρ-
μώσα μετά λύσσης και έν καλπασμώ ύψοΰσα του;
εμπρόσθιους πόδας, έτοιμη μέ το ήνεωγμένον ρύγ-
χος και τους /αυλιόδοντας νά κατασπαράςη τον
άποπειρώμενον τον θάνατον της Οηρευτήν, ού ή
λόγχη δέν ε/ει έτι Οίςε·. το στήθος της. Ιό ύψος
τοΟ σώματος τής ΰαίνης εΐνε 0,46, ή δέ διατήρη-
σις καλλίστη, διότι ελάχιστα μόνον χάσματα εύ-
οηνται έν τω ψηφιδωτώ τώδε.

Κύκλος 13°*. Οΰτος εΰρηται έν τη ΧΑ γωνία
τοΰ τετραγώνου, εχει δέ δμ. 0,85 (εϊκ. 26). Και
έν αύτώ παρίσταται έ'οηβος κάλλιστος την μορφην
και το σώμα, ό'περ είνε ομοίως ώς τών λοιπών γυ-

μνον έκτος τής στερεοτύπου ταινίας, ήτις κατέρ-
χεται έκ του δεςιού ώμου και περιβάλλουσα τον
κοομόν άναοοιπί^εται είτα ποός τά όπισθεν, και
τών συνήθων πάσι τοις θηρευταϊς ένδρομίδων. II
ταινία χρώματος ερυθρού" προς το κερκμό·/ρουν, ή
δέ κόμη αύτοΰ μέλαινα, βραχεία δέ και άσκεπης.
Και ο έφηβος ούτος :/ει την αυτήν κίνησιν τών
προηγουμένων, μέ μόνην την διαφοράν ώς έκ τής
θέσεως του ψηφιδωτού, ότι κρατεί τό δόρυ ούχϊ
οριζοντίως, άλλα καθέτως, υψών υπέρ την κεφα-
λήν την δεςιάν χείρα" ΰψ. του θηρευτού 0,7 I τής
κεφαλής μόνης Ο, 14.

Αιατήρησις θαυμαστή, έκτος ρωγμής Ιπι τής
κεφαλής, ήτις διήκει και όί όλου του κύκλου άνω-
θεν και δες;ά τής μορφής.

Κύκλος 14°*. Έπΐ τής μεσημβρ. πλευράς και
προς τά δεςιά τοΰ προηγουμένου. Αμ. 0,84 (εϊκ.
26). Έν τώδέ τώ κύκλω παρίσταται θηρίον άγριον,
μετά λΰσσης ορμών κατά του προμνημονευθέντος
θηρευτού, ο'στις κατορθοΐ νά έμπήςϊ) εγκαίρως την
λόγχην εντός του διηνεωγμένου ρύγ/ους, ές ού
ά-^,Οονον ρέει ήδη το αίμα άκτινοειδώς. Γό Οηρίον
τούτο ε/ει δοράν μέλαιναν μέ ερυθρά στίγματα,
είνε δέ πιθανώτατα όναγρος ή κάπρος, ώς άποόΐί-
κνΰουσιν οί χηλωτο'ι πόδες. Κα'ι τούτου ελλείπει
καθάπερ πάντων τών λοιπών το όπισθεν μέρος τού
σώματος" ύψ. τούτου 0,44.

Γό ψη^ιδωτόν διατηρείται σ/εδον ειπείν άκέ-
ραιον έκτος μικρας" βλάβης τοΰ ώτος κα'ι ένια/ού
τού σώυ,ατος, ώς και έν τώ έςέργω, έν ω ύπάρ-
νουσί τινα /άσματα.

Κύκλος 1όος. Έν τώ μέσω τής μεσημορ. πλευ-
ράς κα'ι έν συνε/εία προς το προηγούμενον. Δμ.
(3,90 (εϊκ. 27). '

Εν αύτώ εικονίζεται άνήρ στιβαρός και γυμνός
μέ την συνήθη ταινίαν και τάς ένδρομίδας. II ται-
νία είνε /ρώματος 3αΟεως κυανού, πρώτην φοράν
δέ φέρονται τά/.ρα ταύτης ού/ί, ώς έν τοις προη-
γουμένοις, προς τά όπίοω, αλλ έμπροσθεν προ τού
στήθους. Και ό άνήρ ούτος έ'/ει την αυτήν τού
σώματος κίνησιν, διότι μετά σροδρότητος όρμά
πρός τά εμπρός, άλλ' ού/ί, ώς πάντες οί λοιποί,
κρατών δόρυ, άλλα ξίφος, όπερ άνέχε·. διά τής δε-
ςιάς υπέρ ττ,ν κεφαλήν, έτοιμος μετά δυνάμεως νά
κάταφέρη τούτο κατά τής κεφαλής τού έναντι αύ-
loading ...