Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 75
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0097
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
74 Θεσσαλικοί επιγραφαί ύπο Ά. Σ. Άρβανιτοποΰλλου.

ΑΕ 191 &

λει του; δεκαπέντε στατήρ α;, ώ; έν 16 IX 2 41ο όλως αόριστον και γενικόν τύπον αναγράφει ή λέξις
στί/. 84, διότι ή περί ή; ό λόγο; επιγραφή είναι άπελευϋέρωσις, οί δ' έλευθερωτα'ι κατά κανόνα εν
ίκανώ; μεταγενεστέρα εκείνη;. τοϊ; τοιούτοι; χρόνοι; τη; Α' μ.Χρ. έκατονταετη-

ρίδο; επιφέρονται των απελεύθερων
οιά της νπό, ΟεωροΟμεν πιΟανώτερον
ότι ούτο; είναι ό ταρ.ία;, άνευ πα-
τρικού1, άλλα μετά στρατηγού άνα-
γραφείς, ή μετά πατρικού και άνευ
στρατηγού- ή δύναμι; των στί"/ων
αποκλείει την μετ' αμφοτέρων. Ύπο·
τον στί/. 4 μετά κενόν διάστημα δψ:

0 02ο ύπάρ/ουσιν ί/νη τινά ού/Ί
δλως άσφαλή, αλλά πιθανά, έκ τη;
άρ/ή; ετέρα; άπελευΟερώσεω;.

Άριΰ>. 281· 282- 283 (είκ. 8*

9 ΊΟ. Μονσ. Έλασσ. άριΰ. 7 το α,
β, γ)· Βάσις παραστάδος, λευκοοαίου
κρυσταλλώδου; μαρμάρου, οπίσω μό-
νον άποκεκομμένη' άνω φέρει άβαθη
κατά την οιεύθυνσιν του πά/ου; αύ'-
λακα προ; γόμφίοσιν σιδήρου και άρ-
μογήν ετέρου όμοιου λίθου' κάτω
εληγεν εΐ; προεξέχον γεϊσον, άποσ/ι-
σΟέν ύπο των νεωτέριυν. 'Ύψ. 0'72,
πλάτ. 0·4Η, πάχ. 0Ί9.

Άπετεί/ισα εκ τινο; κρήνη;, κει-
μένη; έπί τή; δημοσία; όδού έν Έλασ-
σόνι έμπροσθεν του μεγάλου τζαμιού
Χατζή Χουσε'ίν' ήτο δέ πλήρη; άσβέ-
στου, ήν άπεκάλλησα' ή επιφάνεια
έ'·/ει παντα/οΰ άποτριοή λίαν ϊσ/υ-
ρώ; και τά γράμματα κατέστησαν
πολλα/οΰ ουσδιάγνωστα.

Έπί τή; πλατεία; προσθίου επι-
φάνεια; α έ/αρά/Οη ή επιγραφή ύπ'
άριΟ. 281 ΰφ' ένο; μέν τε/νίτου από

£ϊ*. .V ^ί?-ρ. άριιλ Άπελευ&ερώαεις Ιί- Ό/Ιοοσοονί Ιβϊ σίραι^ώ*· σ~ιΧ· ^"^ β^Οέω; καϊ σ/εδόν καλώ;,

Γραικηΐου Πρόκλου, Πρόκλου, Καίσαρος, Ποπλίου (;) Άγα&άνορος. {^ψ' ί"ίροΐ) δέ άπό στί/ 9-1Β ρε-

τρίω; βαθέως και λίαν άμελώς, ύπο
280' στί/. 1 -ό. Έκ των περισωΟέντουν έν στί/. τρίτου δέ άπό στί/. 16-26 σ/εδόν άβαθώς και άμε-

2 ύπο/ρεούμεΟα νά συμπληρώσωμεν άπε?.εν§ερω- λώς' δψ. γραμμ. 0 01-0014, διάστι/. 0Ό12-

σίς τή; δεϊνο; και δεΐνο;, ήτοι δύο τούλά/ιστον ή έπι τή; άριστερα.ς εδρα; β έ/αράχ6η άοαΟώ; καϊ

γυναικών, ώ; εμφαίνει ό στί/. 3" ό έν στί/. 1 σ/εδόν καλώ;, άπετρίβη δ'ένια/οΰ ισ/υρώ;' δψ.

άρα Παράμοΐ'ος Οά ήτο ό ελευθερωτή;· άλλ', έπειδή Υ?αυ-^-· <)*04 -0Ό17, διάστι/. 0Ό08- ή δ' έπί
loading ...