Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 76
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1916

Είκ. 10 (επιγρ. άρι&. 283) Απελευΰερώοεις εν Όλοοσαόνι
εηι στρατηγού - — κράτον.

γ (283· εϊκών 10).

Α Τα]μ[ι]εύ[οντος της πόλε-
ο[ς τ]ην δ[ευιέραν εξά-

μ[η(ν)]ον Έπι[μ---στρ(ατηγοϋντος).....

κ]ράτου" [μ]η[(νός) ----- (Κα)-
δ λ]λώ, ή ά[πελευθερωθεΐσα υπό
Π]αλ[αι]στ[οϋ έδωκε τήι πά-
λει— [δι(νάρια) ΚΒ<'.

281' στίχ. 1-8. Η οία περιφράσεως άναγραφή
των ταμιών έν στίχ. 1, κατονομαζομένου του ενός,
εΐναι όλως ασυνήθης, αφ ού μόλις δύο ήσαν οί τα-
μίαι' έν τοις ψηφίσμασι των Γοννέων αναγράφον-
ται πολλάκις οί ταγοί διά της περί, κατονομαζομέ-
νου σπανίως μεν ενός, τοϋ' προϊσταμένου του όλου
σώματος, πολλάκις οέ πάντων βλ. περί τούτου
ΑΕ 1914 σελ. 184· και έν ΙΟ IX2 81 · 256 544·
1229" 1231 άπαντα περίφρασις οί περί τον δείνα
ταγοί' -άντως το όφΟέν υπό του λ¥οο(1\ν&ι·ά έν
στίχ. 1 Περραιβών, ές ού σπουδαιότατα Οά ποοέ-
κυπτον συμπεράσματα περί της πολιτείας αυτών
έν τοις /ρόνοις έκείνοις. δεν ΰπάρ/ει. Ό πατήο
του Κλέωνος συναρμολογείται μετά πιθανότητας
έκ τών στί/. 2* 9-10 και 21" βλ. καί κάτω τον
αριθ. 290. Ό στρατηγός φέρεται ίν ΙΟ IX2 325
Οππιος Γραικήιος, έν οέ 1268 άπλώς Τραικψος,

ένΟάοε δ' έν στί/. 10 Πρόκλος" είναι ό αυτός άρα
.τω ένταΰθα, έκφερομένω καί διά τοΟ τρίτου ονό-
ματος κατά τον κανονικόν ' Ρωμαϊκό ν τρόπον, Οττ-
πιος Γραικήιος Πρόκλος- περί ετέρου στρατηγοϋ
Γραικηΐου έπίσης, Οά είπωμεν εν περαιτέρω δημο-
σιευΟησομέναις έπιγραφαΐς. Την έν στίχ. 3 συμ-
πλήρωσιν τοΟ μηνός καθιστώσι πιθανωτάτην ίχνη
Γ.- Γ σωΟέντα, καί ό χώρος" το όνομα τοΟ άπελευ-
Οέρου κατά τά σωθέντα ίχνη είναι βέβαιον. Ό έν
στίχ. 4-5 έλευΟερωτής διακρίνεται καί έν στίχ. 12-
13. Έν τέλει του στί/. 3 φαίνεται πιθανόν ότι το
α έδιττογραφήθη, ώς έπαναληφθέν έν άρ/η του
στί/. 4. Έν στί/. 8 φαίνονται ίχνη γραμμάτων,
άτινα, ανήκοντα τη άρ/η της απελευθερώσεως Β,
έγκατελείφΟησαν.

281: στί/. 9-15. Είναι εμφανές ότι ή άπελευ-
Οέρωσις Β έγένετο έπί τών αυτών άρ/όντων καί
υπό τοΟ ιδίου τω άνω έλευΟερωτοΟ' Ό στρατηγός
άρα Πρόκλος είναι ό Γραικήιος' ώστε καί ό έν επι-
γραφή της "Υπάτης έν 16 IX 2 21 άπλώς έκφερό-
μενος Πρόκλος ©αίνεται ών ό αύτός τω μνημονευ-
θέντα ήτοι ό Όππιος Γραικήιος Πρόκλος, άνή-
κων τή Β' μ. Χρ. εκατονταετή ρ ίδι άλλ', έπειδή
ή μέν έπιγραφή της Υπάτης φέρει στοι/εϊα του
μεταγενεστέρου τούτου σχήματος, ή δε περί ής ό
λόγος, προγενεστέρας περιόδου, δέν δυνάμεθα νά
άποκλείσωμεν την ύποψίαν ότι υπό τά αυτά ονό-
ματα έφέροντο δύο στρατηγοί, ών ό έτερος ήτο
άπόγονος του πρώτου. Το Ω του μηνός φαίνεται
δτι άπεδόΟη δια του Ο. Ό έλευΟερωτής άπαντα
καί έν στί/. 4-5.

281· στίχ. 16-20. Τό έλλεΐπον της πόλεως έν
στίχ. 16 έγράφη ίσως δια μικρών γραμμάτων
υπεράνω έπί τοΟ διαστίχου έκ οευτέρας φροντίδος,
άπετρίβη δέ ισχυρώς, μόλις άμφιβόλων τινών ί/νών
διακρινομένων. Τον στίχ. 17 ήδύνατό τις νά συμ-
πλήρωση [κρίσει Κα|ίσα|ρ]οί"ς], ώς άνω έν άριΟ.
277 στί/. 10-11' άλλ' ή έλλειψις του στρατη-
γοΟ καί ίχνος σαφές ύπολειφΟέντος τοΟ συνή-
θους συμπιλήματος, πείΟουσιν ότι κατά το ετος
εκείνο εΐχεν άναγορευθή στρατηγός του κοινού* αύ-
τός ό Ρωμαίος αυτοκράτωρ, ώς έν 16 IX 2 1342

1 Ό Κΐ'ΟΟβ' ανεγνώρισεν ΐν τΛ έ/.τύπω της επιγραφής ταύτης της
'Τ-άτης οτι ΰττήρ'/ε συυ.πίληαα οτρ(ατηγοϋνιος) Γραικηΐου Πρόκλον
βλ. ΙΟ IX2 σελ. IX.
loading ...