Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 91
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0113
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΙί 1010

Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπό Α. Σ. Αρβαητοπούλλου. 91

]ό[θεον Πτολεμαίου ή μ]ή[τηρ άνέθηκεν
άδινοΐς δάκρυ]σι, και έν φθιτοΐς μνή[μης χάριν.

Συνεπλήοωσα παοαόείγαατος ένεκα και οιότι
ι/νη Θ, Λ. Μ οπάρχουσιν έν σ~ίγ. 1 μετά το Ο,
προ τοΟ Ε και προ τοΟ Η, έτι δέ Υ (καίτοι έκ της
οθορας Φαίνεται άλλου γράμματος) προ τοΟ ΣΙ του
στίχ. 2' ή εις μέτρον αναγωγή είναι απίθανος,
καίτοι έ/ει ποιητικήν νροιάν 6 λόγος- φϋ^τος -
βροτός.

Άρι&. 299. (Μονσ. Έλασσ. άρι§. 26). Στήλη
μαοαάοου λευκο^αίου, άνω μόνον άποκεκομμένη"
κατωτάτω έν μέσω υπάρχει γόμφος προς εμπηξιν
έπΐ βάθρου, αποκοπείς τά πολλά" ύπετέθη έν είδει
ναίσκου' εκατέρωθεν παρίστανται ούο κίονες άνευ
αϋλάκων και έν τω κοίλω δύο άναγεγλυμμέναι
α,οοφαί, έν άοιστεοα αέν Οεωαένω, ϊππεύ; τρονά-
ζων προς οεςιά, φορών χιτώνα καΐ χλαμύδα ήνεμι-
σμένην, του ίππου πατοϋντος οιά τών προσθίων
ποδών επί βωμοειδοΟς έπάρματος ταπεινού, έν οε-
ςια. δέ γυνή, δρθή ιστάμενη κατενώπιον, φοροΟσα
ποοήρη /ιτώνα κα'ι μα/.ρον ίμάτ'.ον, ήρμένον έπΐ
της κεφαλής ώς πέπλον" τήν δεζιάν '/είρα έχει έπί
του στήθους έν τω ίματίω, ό'περ έκεϊ κρατεί, τήν

άρίστεράν καταοιοάζει κατά μήκος του σώματος,
έκοαινομένης μόνον της άκρας χειρός, ώς και τών
προσθίων τών άκρων ποοών εκ τών ενδυμάτων αί
κεφαλαί αμφοτέρων άπε/.όπησαν βαναύσως ύπο τών
νεωτέρων ή τέχνη είναι κακή της Α' μΧ. έκατον-
ταετη'ρίοος. Τψ. 0,40, πλάτ. Ο οο,'πάχ. 0Ό9.

Απετείχισα αυτήν έκ του έν συνοικία Βαροΰσι
της Ελάσσονος μετοχίου της Παναγίας Όλυμπιω-
τίσσης.

Περί της επιγραφή"; βλ. ΑΕ 1913 σελ. 180
εΐκ. 29 και οή σελ. 23/ , ένθα αποδίδεται ή δρθή
άνάγνωσις' τά γράμματα ενουσιν ώδε:

ΗΡΩΣΧΕΗΣΤ ΕΧΑΙΡΕ

Τη αρχαία Όλοοσσόνι άνήκουσιν έτι αί έπιγρα-
φαΐ ΙΟ IX» 1292-1294· 1297· 1299· 1302·
1303 130(3· 1308-1312· 1314; 1316 καίΒαΙΙ.
άθ Οογγ. ΗβΗ. 1911 σελ. 240 αριθ. 8 καϊ 9 (του
τελευταίου τούτου ή επιγραφή είναι λίαν άποτε-
τριμμένη καϊ νυν άναγινώσκεται Κλε ο]πάτρα] Ά-
ρ[ι]σ[τ]οκ<ρ]άτ\ο]υ[ς\), δι' οΰς λόγους άνέγραψα
έν Α Ε 1913 σελ. 11)9 κα'ι 180-181. Έκ πασών
τούτων συνάγονται οί έξης

Ταμίαι Όλοσσονίων.

Ταμίας

Πατρός

Τήν - έξάμηνον

Στρατηγοΰντος

Μαρτύρια

Άδαΐος

ΕύηθίδουΛΰκου

277·>

"Αν[τ]ήνωρ

άγνωστου

β'

Άσκληπιάδου

2881

Άντί[γον]ο[ς]

Πα[υσα]ν[ί]ο[υ][Κα]ίσα[ρ]ο[ς]

281 π;

Αντίγονος

Πά[τρ]ωνος;

πρώτην

Κ[λε]άν[ο]ρος;

16 IX5 1299:

Αντίγονος

αγνώστου

τον ένιαυτόν

αγνώστου

ΙΟΙΧ-' 1293»

[Ά]πολλών[ιος (■ ίδης)] αγνώστου

πρώτην

Λ[εοντοκράτους;]

285<

Άριστόνεικος

Κασσάνδρου

πρώτην

Λΰκου

284Γί>Ί3-20'27

Ά[ρναγ]όρας

[ΆΜ.,..]αγνώστου

2911

"Αρχων

αγνώστου(Κλεομαχίδου;)

276·ί;

"Ασανδρ[ος]

Έλλανοκράτους

τον ένιαυτόν

Άλεξίππο[υ]

27891

Άσανδρ[ο]ς

Έ[λλα]νοκράτους[Κεφ]άλου τό τρίτον

27 8 33

Αΰλος "Αββιος(«' )

Σωσάνδρου κατά τό Καίσαρος κρίμα

27 8 2

Δι[κ]εόβουλος

αγνώστουΆλεξ[ά]νδ[ρ]ου

27 7 2;

Διονΰσ[ι]ος

Σωσιβίου

τον ένιαυτόν

Ε[[υ]]υυδάμα

2778

Διον[ΰ]σιος

Φιλοξέ[νο]υ[Π]ει[σ]οδ[ώρ]ου

276:ι2

Έπα[.....]

αγνώστου

(τον ένιαυτόν;

;) Κλεομάχου

ΙΟ IX 2 1297ι

Έπι[μ. . .]

αγνώστου

δ[ευτέραν]

[(Λεοντο)κ]ράτου

283.·;
loading ...