Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 92
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0114
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
92 Θεσσαλικοί έπιγραφαί· ύπδ Α. Σ. ' Αρβαναοπούλλου.

αε 1916

Ταμίας Πατρός Τήν-εξάμηνον Στρατηγοΰντος Μαρτύρια

Εύ[βΐ]οτος

[Ίπ]ποκράτους

τον ενιαυτόν

Άκΰλα

27827

Ιίύβίοτοςτον ενιαυτόν

Ακύλα

2772ι

Εΰ[βί]οτ[ο]ς

Μεθΰστο[υ]

[δευτ|έραν

Τιμασιθέου

286:;

[Ιίύβίοτ]ος

Μεθΰστου

[β' ]

Τιμασ[ιθέου]

286 ίο

Εύ[βίοτος]

Μεθΰστου

β'

Τιμασιθέου

ΙΟ IX2 12991

Εύ[βίοτος]

[Μεθΰστου]

[β' ]

[Τιμασιθέ]ου

279ι

|Ζώ]σιμος

Διο[- - - |το[υ]

πρώτην

Έπιμένο[υ] τό τ[ρίτον]

28482

[Κ----]

[Άν]αφάνους

α

Άσκλη[πι«δου]

287ιι

[Κλ]έ[ω]ν

Ά[ν]ι[ιγ]ένο[υς][Πο(πλίου;) Ά]γαθάνο[ρ]ος

28ΐ2ΐ

Κ[λ]εων

Ά[ντιγένους]άγνώστου

290ι

οι πε[ρ]ί Κλέωνα

Άν[τιγέν]ο[υ]ς

(τον ενιαυτόν

) Γ[ρ]αι[κη]ΐου Πρ[όκ]λο[υ]

2811

οι [περ]1 Κ[λ]έων[α]

Άν[τιγέ]νο[υς]

(τον ενιαυτόν) Πρόκλου

281·,

Κρίτων

αγνώστου

— εξάμηνον

άγνώστου

279τ

Λΰκος

ΉρακλείδουΆντιγένους τοϋ Εύδή[μου]

2897·ιο

Λυσίμαχος

Γαζαίου

τον ενιαυτόν

Κεφάλου

276.ι

Μενέλαος

αγνώστου(Κλεομαχίδου;)

27622

Μενέ[λαος]

άγνωστουΚλεομαχίδου

292.

Μέν[ων;]

ΣωσίμουΜεγαλο[κλέους;]

ΐαΐΧ2 1294»

Νικάνωρ

άγνωστου

δευτέραν

[Άπο]λλοδώ[ρ]ου τό δ'

29211

[Π]αράμονος .

αγνώστουάγνώστου

2802

Παρμενίων

Φιλοξέ[ν]ουάγνώστου

277 π;

Παυσανίας

Άρισ[τ]άνδρουΛΙΣ (Λυσ[ικλέους;] ΚΐΌ0°)

ΙΟτΙΧ-' 12973:.

Πολέμαρχος

. I I <~> . . .[Σωσάν]δρου τοϋ Άρισ[τονόου Κΐ'00§]

ΙΟ IX2 1297.,5

(Π]τολεμαϊος

[Θ------

( — εξάμηνον)

[Ίσα]γό[ρ]ου γ'

282ι

Σωσίας

----ου

πρώτην

Τι[μασιθέου] τό τ[ρ](ί)τον

285,.ι

Σωσίβιος

Μεθΰστου

(β' )

Σωσάνδρου κατά τό Καίσαρος κρίμα

2782

[Σώ]σιμος

Διο[. . . ]το[ν]

πρώτην

Έπιμένο[υ] τό τ[ρίτον]

28482

.... άτης (. . . ατος)

Χα.....[Κλ]εάρ[χου το]ΰ Φιλόξενου;

Ι(5ΙΧ2 1297,.

[. . . π]ατ[ρ]ος

Όνομ[α]κλέ[(ους)]άγνώστου

2922

---ν]ος

Χ[α]ιρέ[ο]υ

[δε]υ[τέραν]

[Εύδήμ]ο[υ]

2872

---. κρά]της

Θη[ρ----]

πρώτην

Παρ[- - - -]

2862»

άγνωστος

αγνώστου

[πρ]ώ[την]

[Έΰρυδάμαντος τοϋ Ά]γα[9]ά[νορος]

2932

«γνωστός

[Μ]ελανθίου

[β']

Σωσιπάτρου

286,7

άγνωστος

αγνώστουΆργείου

ΙΟ IX2 1302

άγνωστος

άγνώστουΕΐσαγόρα

.10 IX2 129727

άγνωστος

αγνώστουΚρατερόφρονος

289·

άγνωστος

άγνώστου

[—εξάμ]ηνον

άγνώστου

284.ιο

Ζ') "Ορ&ης - Κορσέας 1).

Άρ^. 300 (είκ. 18- Μονσ. Έλουσα. άρι&.
130). Πίθος μέγας τροχήλατος, /αλαζιώοους πη-
ΛοΟ έρυθρομέλανος, ακέραιος, ος"ύς τά κάτω' τήν
νωρητικότητα αύτοΟ θέλομεν καταμετρήσει έν

') Περί τή; νΰν άναγνωρισθίίση; ΰ-' έαοϋ άρ·/αίας ταύτης πόλεως
βλ. Πρακτικά 1914 σελ. 160-168.

καιρώ. 'Ύψ. 1'57, οιάμετρ. κοιλίας 1Ό4, οιάμ.
στόματος 0"425, εξοχή χειλέων 0*075.

Ευρον αύτον εν τινι οικία της Τσαριτσάνης, κο-
μισθέντα ο υ /1 έκ της ύπερκειμένης αρχαίας πόλεως,
ώς έγράφή έν Πρακτ. 1914 σελ. 163, άλλα μάλ-
λον έκ της Ανατολικώς της Τσαριτσάνης μ·κρας
έπικλινοΟς πεδιάοος παρά τήν μονήν Άγιου Αθα-
νασίου υπέρ τον μέγαν νείμαρρον' αΰτη είναι ή
loading ...