Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 101
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0123
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1916

Παραστάσεις κρηνών έπι αγγείων ύπό Άναστ. Κ. Ορλάνδου. 101

ένταΟθα είνε ιωνικοί φέρουσι οέ και ύποτραχήλιον ϊπέρ του θρησκευτικού οέ χαρακτήρος των οίκο-

άλλά στερούνται βάσεως. Είνε οέ τρεις τον αριθμόν, δομημάτων τούτων συνηγοροϋσι τά έζης έπινειρή-

τοϋ τετάρτου παραλέιφθέντος προρανώς, όπως εςοι- ματα" 10ν'Ότι τό σχήμα αυτών απομιμείται πάν-

κονομηΟη χώρος οιά τά γοργόνεια. Έκ των τριών τοτεναόν ή ήρώον 2ον δτι έν τω τύπω τούτω και

στύλων ό άκρος άριστερος είνε βεοαίως παραστάς μόνω ευρίσκονται πήλινα αναθήματα (κόραι λου-
προσερειοομένη επί τοΰ τοίχου, έφ' ο δ εύρηνται οϊ

τε κρουνοί τοΰ ύδατος και οί πίνακες1 (είκ. 14).
Εις τήν κατηγορίαν ταύτην δύναται νά ύπαχΟϊ
και κρήνη τις έπι ληκύθου του ΒρεττανικοΟ Μου-

Εΐκών 13.

τροχόοι, πίνακες), άτινα άνέΟετον, ώς γνωστόν, αί
κόραι κατά τήν παραμονήν τοΟ γάμου των" 3ον ότι

Είκών 14.

ΕΙκων 12.

σείου (Β 640), ής ε/ω ΰπ' οψει μόνον τήν περι-
γραφήν του 8ηιϋ1ι.

Οί ανωτέρω περιγραφέντες δύο τύποι νομίζω ότι

έχρησιμοποιοϋντο διά κρηνας ουχί άποκλειστικώς _α?· άπεικονίζοντα( θεότητες (Ποσει-

διά τήν καΟ' ήμέραν χρήσιν προοριζομένχς άλλα §~ν ^ {2), Αθηνά (είκ. 14), Διόσκοροι (ΚηγΙβ-

διά κρήνας ιεράς ή εύρισκομένας έ'ν τ*η ζεμένα. ^ 388). 4ον δτι πδσαι εΐνε λ/0ίναι, ώς γίνεται

ι Εσφαλμένως φρονεί 6 ΜϊηβΓνϊηϊ (ΑηηδΗ I, 122) δτι εις τών δήλον έκ των αναλογιών των.

πινάκων χρέμΑϊαι άπό τοΰ κίονος. Έαν το πράγμα β!-/» οΰτως ή έπι Διά της έπεκτάσεως τοΟ σχήματος Α, προσθήκη

τοδ πίναχοί εΐκών δεν Θ& ητο άσικιυ.έτρως τεθειμίνη. Αμφότεροι οι πι- , „( , Λ , .

• · -''· β·„ „<.,„ λ ,·„ ?·. _,λ,-ϊ„ε„. κιόνων αετα;υ των παοασταοων, παοτ.νΰησαν ποω-

νακες ήσαν ανηρτημένοι απο του οπίσθιου τοι/αυ. Λίαν 0= ..αραοοςος , ·» ι Γ ΙΛ. I ι
μοί φαίνεται καϊ ή γνώμη τοΰ ,ΐιιΐίΐΐδ (ΐν ΒθαίηβίδίβΓ'δ ϋβηΐίΐηίί-

ΙβΓ I 381), οτι τα γοργόνεια κρέμανται ά~ό της όροφης τοΰ ναίσκου. 1 Ιΐλάτ. Ψαΐδρ. 230 Β. 'ΛνΟ. Παλ. IX 326.
loading ...