Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 102
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0124
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
102 Παραστάσεις κρηνών επί αγγείων υπό Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου.

ΑΕ 1910

τον μέν τά σχήματα Ρ και Δ (είκ. 11) διαφέροντα Το πρότυπον του σχήματο: Γ παρέχει ή έπι του

αλλήλων μόνον κατά την Οέσιν τών κρουνών επί αγγείου του Εργοτίμου κρήνη (είκ. Ιο) (ΡυΐΊνν-

τής κεραίας ή τών σκελών του πει, επείτα δέ και Εβϊοΐι. 6ι\ ν38ΐη. πίν, 1 και 2), εν ή αί-παραστά-

το έκ του συνδυασμού τών ανωτέρω προκύπτον δες ύποδηλοΟσι σαφώς, δτι κατά τα πλάγια ή κρήνη

σχήμα Ε, ό'περ καΐ προϋποτίΟησι μείζονα τών δυο δεν ήτο ανοικτή άλλ' έφράσσετο διά τοι/ωμάτων

άλλων εύρυχωρίαν. διηκόντων μέχρι της γραμμής τών κιόνων. Κίονες

Είκών 15.

και παραστάδες ι'στανται ένταϋΟα έπϊ τετραγώνων αετώματος. Η ακρίβεια όμως μεΟ ής αποδίδονται

πλίνθων, το γεγονός δέ τοΟτο σϋν τή ραδινότητι τών αί λοιπα'ι λεπτομέρειαι της κρήνης συνηγορεί μαλ-

κιόνων μαρτυρεί, δτι οί κίονες ήσαν ξύλινοι, μόνον λον ύπέρ της πρώτης υποθέσεως. Κατ έμήν γνώ-

δέ πιθανώς τά κιονόκρανα ήσαν λίθινα και τά έπί- μην ή οροφή της κρήνης είχε κατασκευασΟή διά

Είκών 1β- Είχων Π

κράνα τών παραστάδων πήλινα. Οί κίονες βαστά- οριζοντίων καλυφΟέντων διά καλάμων και

ζουσιν ένταΟθα θριγκΌν άρτιον, άπεικονισθέντα μετά Τ ^ έζ0θη κυρτόν τι σχήμα προς έκροήν

μεγάλης ακριβείας. Όσον άφορα την όροφήν ό μεν ^ών ύ£άτων_ '^' σ/.^α $ τοΟτο εξογκώνει

ΚβΐοΙαίΊΟΐά1 παραδέχεται δτι ή εικονιζόμενη άνωθεν ^\{^ ·0 αγγειογράφος δπως, το καταστήση αίσΟη-

' ι

:οτεοον.

τοΟ γείσου έςόγκωσις (είκ. 15) παριστά τήν Οόλον,

ήτις έκάλυπτε τήν έσωτερικήν συλλεκτήριον δέξα- ^οΟ δέ σχήματος Δ (είκ. 11) τήν διάταξιν έξά

μενήν, άλλοι δ: δτι είνε άτελής παράστασις τοΟ «Μ^, έχ πεντ6 αγγειογραφιών, ών δύο έν τω Βρετ-

■ βΗβοΗβοϋβ υ.ββη,η.ΙβΓβΙ 6. "ίανικώ Μουσείω (Βγ. Μ. Ο. Β 332, Β 337), μία έν
loading ...