Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 109
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0131
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1910

Βυζαντιακοι ναοί τής βορείου Ηπείρου· υπό Φρ. Βερσάκη. 109

κής μορφής εις οϊκτρον κχΐ άκαλαίσθητον κατα- μεν ασθενή άνάμνησιν ταύτη;. Έστερεοποιήθη καΐ
σκεύασμα. Προσθέσατε προς τούτοι; κα'ι τάς ύζο ώρίσθη σχεδόν ενταύθα ο άπο της βασιλική; δο-
τής φύσεως, 6πό σεισμών και άλλων προςενηθεισας μηθείς τύπο; ναοΰ', ούτινος τα τρία σκέλη τών θο-
τώ οΐκοδομήματι ζημία; κα'ι τά; άφελεΐς προσπα- λωτών διαδρόμων εχουσι το αύτο περίπου μήκος
θεία; τών άνθρώπων προ; Οεραπείαν τούτων και άπο του κέντρου, έφ' ού στηρίζεται ό μοναδικό;
Ιχετε συγκεκριμένην εικόνα τη; αισθητική; πάρα- τροΟλλος. Λέγω περίπου, διότι το προ; το μέτω-
μορφώσεως. πον του ναου σκέλο; εχει εισέτι μείζον μήκο;' δεν

Αφαιρουμένων πασών τών προσθηκών, ■

ό ναό; παρουσιάζει έν κατόψει μορφήν τε- Η^.

τραγώνου μ. 12'30 περίπου (εικ. 2), άπο- Λΐ&ίτ "Χν1%\

Λήγοντος όπισθεν εις τρεις προεςτ/ούσας .^γ-», ,' '-'ν ·*#1ϊ&**·

Άπ

ό του μετώπου μέχρι της μείζονος I Η_■

μέσης κόγχης εκτείνεται ισομεγέθη; προ; ΗΗ
ταύτην θολωτό; διάδρομο; ή κλίτο;, κα- Ι

θέτω; δέ προ; τοΰτο εκτείνεται έγκαοσίως Ι Ι'~

έτερον ομοιον. Ταύτα διακόπτονται έν τώ |^ ' Ι'

σηυ,είω τή; διασταυοώσεω; υπό Μείζονος Ι I_

πλάτου; τετραγώνου κενού' έπ'ι τούτου δέ 831 /

έδοάζεται ό τοουλλος, ώστε τό κέντοον του μβ ' ι"

τετραγοόνου κα'ι του τρούλλου συμπίπτει Η γ—^ ,1

προς το μέσον περίπου της γραμμής, τής 1

οιηκούσης από του μετώπου μέχρι τής κόγ- Ι ! ΐ '

, , ■ 1:

Επ'ι τή; -ροσθίας και τών πλαγίων |^Η| ΜΗΚΗ

πλευρών του Οπό τον τρουλλον τετραγώνου ^-----η^ΜΙ

κενού κατεσκευάσΟησαν διώοοοα τοςουτά ΒΒ
κατασκευάσματα- τά κάτω εό'ασταζοντο ύπο Η|
ούο άραβδα>των κιόνων μετά σπείρας, υψη-
λής πλίνθου και κορινΟιουργών έπικράνων ! Β^^^^^^^^
(εΐκ. 2, <3 και 4). δευτέρου ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΙΒ^^—ΗΗΒΗΒΗΗΒβΒΒΗΗ

ορόφου τοξωτά ανοίγματα έοαστάζοντο Οπό Ηχώ» 5.
δύο βυζαντιακής μορφής ωοειδών την τομήν

στηριγμάτων. Έπ'ι τής πρόσθιας πλευράς ΰπήρχεν έλαοε δηλονότι ο ναός την τελευταίαν σταθεράν

έν μόνον τος"ωτόν άνοιγμα. μορφήν, ήν εχουσιν άλλοι τής κεντρικής λεγομέ-

Διά τής τοιαύτης κατασκευής έχωρίσθη ό ναός νης μορφής ναο'ι μετά σταυροθολίου σχήματος Έλ-

κατά μέν το πλάτος εΐ: τρία διαμερίσματα, κατά ληνικοΰ σταυρού.

δέ το μήκος εις νάρθηκα, καθολικόν κα'ι ιερόν, τής Ό μεταςύ τή; πρόσθια; πλευρά; του υπό τον

τελευταία; πλευράς του ύπο τον τρουλλον κενού τροΟλλον τετραγώνου και του μετώπου του ναου

φραχθείσης δια του εικονοστασίου (έργου νεωτέρων χώρος είναι ό χρησιμοποιηθείς ώς νάρθης. Ενταύθα

χρόνων), άντ'ι τών κιόνων κα'ι τών λοιπών κατα- δέ ήνεώχθησαν εκατέρωθεν του μέσου κλιτού; δύο

σκευασμάτων τών άλλων πλευρών. ταπεινότεροι θολωτοί βραχίονες κάθετοι προς του-

'Εάν δέ ΰπήρχον πλείονες κίονες έπ'ι τών πλα- τον και αποτελούντες έγκάρσιον διάδρομον πλάτους

γιων πλευρών, είχε δέ κα'ι ό ναός μείζον μήκος, ισου πρός τον μνημονευθέντα χώρον.

ήθέλομεν έχει γνήσιον τύπον βασιλικής· νυν ο' έχο- Έν τώ ίερώ κατεσκευάσθησαν πλαγίως δύο τε-
loading ...