Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 113
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0135
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1916 Βνζαντιακοί ναοι της βορείου Ήπείρον νπο Φρ. Βεροάκη. 113

νά ληφθώσι μετ'επιφυλάξεως πάντα τά έν τώ αύτώ Γο κυρίως τετράγωνον μέρος του ναού, ώς και

άπεικάσματι άπεικασθέντα μέρη, οσα νΟν καλυ- αύται αί κόγ/αι τού τύμπανου, ώκοδομήθησαν έζω-

πτονται ύπό νεωτέρων προσθηκών. Ές" αισθητικών τερικως οι ορθογωνίων δόμων και πλίνθων, ώς το

λόγων ,δέ.ν ήδυνάμην νά παραλίπω ταύτα, ίνα σύνηθες. Έν ταϊς καΟέτοις άρμογαϊς παρενετέΟη

παρόυαιάσω ώς έ'νεστι πιστήν μορφήν της εϊκαζο- άπλή σειρά πλίνθων, διπλή οέ έν ταΐς όριζοντίαις.

μένης πρώτης μορφής τοΟ ναού. Αί άρμογαι συμπίπτουσι κατά τον ΐσοδομικόν

ΕΙχών 8.

πον, πράγμα δπερ σπανίως παρατηρείται εν ναοΐς μέρη, ώς εί/εν ένάρ/η' κατά ταύτα συνεπλήρωσα
της β Βυζαντιακής περιόδου. Ετι σπανιώτερον το άπείκασμα εΐκ. 8".

είναι το γεγονός, δτι εκατέρωθεν τών καθέτων πλίν- Αί δύο τελευταΐαι σειραι τοΟ τετραγώνου του-

θων ετέθησαν ^ειαστ'ι κα'ι δύο άλλαι πλίνθοι, ώστε του, δηλ. τοΟ κάτω τμήματος τοΟ ναού, και ολό-
νά σχηματίζηται διά τών τριών πλίνθων το μονό- κλήρος ή πρόσοψις τών άκρων ναϊδιομόρφων με·
γράμμα ίσως τοΟ Ι. Χριστού. ρών τών θολωτών διαδρόμων και τού νάρθηκος, ή

Ή διακόσμησις αΰτη έβλάοη το πλείστον εκ επιφάνεια τού πύργου και του έπ' αυτού τύμπανου
τών επισκευών, άλλά διασώζεται ίκανώς εις πολλά έκαλύφθησαν διά πλίνθων μόνον εις διάφορα γεω-

15
loading ...