Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 114
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0136
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1910

μετρικά σχήματα κα'ι συμπλέγματα. Το σύνολον τύμπανου άποκλειστικήν. Είναι μία διακόσμησις

της διακοσμήσεως ταύτης δεικνύει ή είκ. 8καΙ το παρέχουσα εκ του υπερβολικού ύψους του τυμπά-

κατ' αύτο συμπληρωθέν άπείκασμα σα. νου έςαιρετικήν αίσθητικήν -ντύπωσιν, τήν έντύ-

Ή πλινΟοειδής διακόσμήσις είναι συνήθης έν πωσιν, δτι δια της καλύψεως παντός ορατού λιθί-

τη περιόδω, έν ή κατεσκευάσθη ό ναός ούτος, άλλ' νου οόαου ζητείται νά σμικρυνθή ή ιδέα του ύψους

ειναί μοι άγνωστον, άν ύπάρ/η και έτερος ναός έ/ων καϊ τοΟ βάρους το.Ο τύμπανου, νά καταστη τοϋτο

τήν διακοσμησιν ταύτην και επί ολοκλήρου του νοητώς ελαρρότερον. Παρά πάντα ταΟτα ή έντύ-

ΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ

Τ Χ ΊίΓ ^ ^

-π?-ψ-ιτ>-ψ--37-π.-"Τρ--™-ςρ-ψ-*π-ψ-™-™-φ

^ *Κ <Ϋ> ί£

~ττ?--2»-ψ-ψ-ψ-ψ-τη-η?-<τ>-ψ--στ-ψ-07-ψ-ψ-^7-ψ-^-ψ-γ—

τρ-^>-<φ-*ρ-α»-07-*Τ7-<ρ-ψιαιυ^ΐφ'^ιι/ψψΐφίνΐ'ψψψ

Είκι'ον 8".

πωσις του βαρέος, τοΟ πιέζοντος τρούλλου, της
αρχαϊκής και βεβιασμένης κατασκευής παραμένει
ζωηρά.

Ό άρ·/ιτέκτ(ον δεν κατώρΟωσε νά έςεύρη εισέτι
τήν σταΟεράν τελευταίαν μορϋήν, /.ατίόρΟωσ-εν δμως
νά τονίση καΟ' ΰπερβολήν το σπουδαιότερον μέρος
τοΟ ναου, το υ,έρος το συμβολίζον τον ούράνιον /.ό-
σίΛον, και νά συγκέντρωση τά βλέυ,υ,ατα καϊ τήν

προσο/ήν του ΟεατοΟ ρ,αλλον έπΐ τοΟ κυριωτέρου
τούτου αέρους.

Ό ναός της Επισκοπής.

Κατά το 70ον στάδιον της άπο Ιωαννίνων εις
Άργυρόκαστρον αμαξιτού, ευρίσκεται έν δεξιά αυ-
τής το χωρίον Επισκοπή επί τών ύπωρειών βου-
loading ...