Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 115
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0137
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1916

Βυζαντιακοι ναοί της βορείου Ηπείρου υπό Φρ. Βερσάκη. 11ί)

νοσειρας και έν αύτώ ό ομώνυμος Βυζαντιακός ναός γράμματος του ναοΰ, ούχ'ι δέ προς το μέσον της

(£ΐκ. 9). Απέχει δέ το χωρίον τοΰτο περί τά 20 άπό της μέσης κόγχης προς το μέτωπον έξικνου-

στάδια ΝΑ τοΰ Ανω Λαμπόβου. μένης γραμμής, ώς συμβαίνει έν τω ναω τοΟ Ααμ-

Ό ναός ούτος εχει έν γενικαϊς γραμμαϊς την αύ- πόβου.

την προς τον ~ρο'/]^'θύυ.ζνον ναόν διασκευήν (είχ. Έκ της διασκευής ταύτης προέκυψαν ίσα πάντα

10) και τάς αύτάς περίπου διαστάσεις (μ. 13), τά σκέλη τοΰ σταυροΟολίου, άλλα δεν εμεινεν

άλλ έχει τύμπανον ταπεινότερον και μικροτέρας έμπροσθεν '/ώρος πρός έςοικονόμησιν τοΰ νάρθη-

διαμέτρου' αύτη έΗισοΰται έςωτερικώς πρός τό τρί- κος. Άντ'ι τούτου ϋπάρχουσιν ένθεν και ένθεν του

τον πως του έξωτερικοΰ πλάτους τοΰ ναοΰ. μέσου κλίτους δύο εγκάρσια τοξωτά άνοίγματα

Τό κέντρον του τρούλλου συμπίπτει ένταΰθα κατέχοντα την Οέσιν, ήν ήΟελεν εχει ο νάρθηξ, άν

πρός το μέσον τοΰ έν κατόψει τετραγώνου περί- υπήρχε. Τά άνοίγματα ταΰτα άγουσιν εις δύο παράλ-

ΕΙκων !).

ληλα προς το μέσον κλίτος μικρότερα κλίτη (εΐκ. κοινωνίαν των τριών κλιτών (εί«. 13). Έν τα

.Ζ Ο, άτινα διήκουσι καθ όλον το μήκος τοΰ σχεοίογραφήματ'ι εί«. -ΖΙ? ή Οέσις των ανοιγμάτων

ναοΰ, διακοπτόμενα ύπο του εγκαρσίου σκέλους τούτων έδηλώθη διά στιγμών,

τοΰ σταυροΟολίου. Έν τω βάΟει της μέσης κόγχης ύπάρχουσι τρεις

ϊό προς το έγκάρσιον σκέλος τοΰ σταυροΟολίου λίθινοι αναβαθμοί και έπ'ι τούτων έν τω μέσω λι-

χεΐλος τοΰ προσθίου τμήματος τών πλαγίων κλι- θίνη έδρα, ολίγον δέ έμπροσθεν τών αναβαθμών

τών έφράχθη διά τοίχου, κατελείφθη δέ πρός έπι- και έκτισμένος βωμός, ή άγια Τράπεζα (είχ. 14).

κοινωνίαν τών δύο μερών μόνον μικρόν τοςωτόν Αύτη καλύπτεται ύπο πλακός κεκοσμημένης δι'

άνοιγμα. Έν τω βάθει δέ τοΰ οπισθίου τμήματος άναγλύπτων γεωμετρικών συνδυασμών (είχ. 15)

τών κλιτών τούτων κατεσκευάσθησαν αί δύο μικρό- σχηματιζόντων οίονε'ι σταυρόν περικλειόμενον υπό

τεραι πλάγιαι κόγναι τοΰ ναοΰ. . πλαισίου, έν ω ύπάρχουσι και άλλα φυλλοειδή κο-

Παρ' έκάστην τών πλαγίων τούτων κογχών σμήματα.

άνεώχθη έτερον μικρόν τοξωτον άνοιγμα προς έπι- Τό ιερόν ήτο έν άρχη, κατά παλαιάν έςΊν, άνοι-
loading ...