Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 117
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0139
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 11)1(5

και το όνομα το*3 χωρίου. Εκ τούτου δέον νά συ υ.- ται ταύτα διά των γνωστών γεωμετρικών σνημά-

περάνωμεν, ότι θά ύπήρχε και ένταΟθα άναμφι- των και άλλων μορφών.

οόλως ναός της προγενεστέρας περιόδου, άφ' οδ Πα.σα σχεδόν ή επιφάνεια του εξωτερικοί) μέρους

τοιοΟτος υπήρχε και εν Λ,αμπόβω. του ναοΟ έκαλύφθη δια προσθηκών κα'ι μετασκευών.

) περάνω τών αναβαθμών της μέση; κόγχης Όπου δέ διασφζεται μικρόν παλαιόν τμήμα τοί-

άνοίγονται και πέντε τοξωτά παράθυρα (είκ. 12). -/ου δύναται τις νά διακρίνη τοι/οδομίαν ίσοδομι-

I ά προς το σημεϊον της διασταυρώσεως χείλη κήν της Βυζαντιακής έξεως εναλλασσομένων δο-
τών ούο μεγάλων κλιτών ή θολωτών διαδρόμων αων κα'ι πλίνθων.

είναι έν τώ ναώ της Επισκοπής άπλα, στερούνται Ό ναός ομοιάζει πως και Ιςωτερικώς προς το-

οηλονότι της πολυσυνθέτου δίά κιόνων και άλλων ναόν του ΑααπόοΌυ. Έκ του ταπεινοτέρου δέ τρούλ

διασκευής του ναοΰ του Λαμπόβου. Μόνον έν ιχετα- λου κα'ι έκ της μάλλον κανονικής -ως διασκευή;

γενεστέροις χρόνοις προσω/.οδόμήθησαν ένιανοΟ άγεται τις νά συμπεράνη, ό'τι ό ναός τής Επισκο-

παραστάδες, ώς στηρίγματα ετοιμόρροπων μερών. ~ής είναι κατά τι νεώτερος του προηγουμένου ναού.

Η έκ του τετραγώνου μετάβασις εις τον κύ- Είναι δέ και απλούστερος ό ναός τής Επισκοπή<

κλον του τύμπανου επιτυγχάνεται ώς συνήθως δια κα'ι σταΟερώτερος, έλαφρότερος κα'ι ελεύθερος πά-

τών σφαιρικών τριγώνων. σης βεβιασμένης γραμμής κα'ι λύσεως. Παρέχει

'ΕπΊ του τύμπανου διανοίγονται κα'ι τά συνήθη δέ την έντύπωσιν, ότι ό αρχιτέκτων αΰτοΟ εϋρίσκε-

τέσσαρα τοΗωτά παράθυρα. ται ήδη έν τώ τελευταίω σταδίω τής προς άνάπτυ-

Τοι/ογραφιών ο.ύοέν ίχνος οιεσώθη, διότι τά ξιν τοΟ τύπου τούτου πορείας κα'ι δτι βαδίζει πλέον

πάντα ένρίσΟή'σαν οιά κονιάματος. άσφαλέστερον, άνευ ενδοιασμών κα'ι αμφίρροπων

Έν τώ έδάφει ένετειχίσθησαν δύο ανάγλυφα Οω- δοκιμών,
ρακιών, έτερον δέ έν δεςια έ-'ι τοΰ τοίχου' κοσμούν- Φρ. Βερσάκης
loading ...