Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 120
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0142
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1!11β

-. ί* .........I ΜΙ I ■ Μι ίΐΜϋίΊΙ

νψ. 0 52.

2 (εκ φωτογραφήματος τον μνημείου): Αμφιάραος νεατίαν ΙΙεραπεύων.
Άρχϊνος Άμφιαράωι άνέΰηχεν.

ρακται επιγραφή τοΰ άνάθέτου, Κστις, ώ; έκ τή; του εθνικού απουσία;
είκάσαι. ην Ωοώπιο;. Το άνάγλυφον. άλλω; τε και ενός ό'ντο; τοΰ
άναθέτου, παοίστησιίι ένό; ζαί τοΰ αυτού "σο; ίάματο; πράςει;.

Έν τη δυσυ.οβοοείω νωνίά τοΰ διάδρομου τη; κρήνη; ηΰρέθη μικροΰ
μαρμάρινου αγαλματίου τοΰ 'Λμφιαράου "° κ^~ω ήμισυ μετά τοΰ
όφεοι; άνελισσομε'νου. Μακεδόνικων χρονών, ϊτι δ'ε άπόκομμα μιχροΰ
αναθηματικού βάθρου έπιγεγραμμένου (Κτηο[/.-/ίας δεϊνο;—])τή; ]"
πΧ έχατονταετηρίδο;, σκύφων ζωωτών ή έκτΰπων κα'ι άλλων αγγείων
κλάσματα, στάμνου λαιμό;, λύχνος μετ' άποφύσεω; διάτρητου.

Των εκατέρωθεν τή; στενή; όδοΰ δωματίων οί τοίχοι, ώ; ες άπο-
πεπτο^κότων λειψάνων φαίνεται, ησαν κεκονιαμένοι, φέροντες "'.Ρ'!Αα
έρυθρω και φαιω κα'ι κιρρω κεν ρωσμένον, επί τινο; δέ τοί/ου σώ-
ζοντα: ετι κατά νώραν παρά τό δάπεδον λείψανα του κονιάματο; φέ-

ροντα κατά τόπου; τρεϊ; ναραχτα; γραμμάς ίνα παρέ/ηται λίθων
δψι;, κνω δέ, ώ; εϊκάσαι, πρό; τή οροφή περιέθεε ζώνη έκτοπου κο'-
σμο^' έν αλλο> δε δωματίω ηΰρέθησαν άποταήματα κονιάματο; πηλοΰ
ήχυρωμίνου (πρβ. ΙΟ' II 463 4, ,8 „ V, 1447 , ,'0). Πα?α τό
δυσμικόν άκρον τοΰ είρημένου άγροΰ ηθρέθη πεπτωκώ; πώρινο; κίων
άρράόδωτο;, 6ψ. π. 1 09, διάμ. π. 0 44, παρά τοΰτον δε απεκαλύφθη
ο/ετό; πώρινο; κρυπτό;, πλ.026, βάΟ. 041, πρό; την -/αράδραν κατιών
και την άρ/ήν, ώ; φαίνεται, ε/ων έκ τοΰ δυσμο'Οεν ιδιωτικού άγροΰ,
όστις, τελευταίο; πρό; δυσμα; έπί τή; δεξιά; ό'νθη; άπαντικρύ τοΰ
κυρίως ίεροΰ χοίρου κείμενο;, κα'ι άλλων μνημείων, ώ; κα'ι διά σκαφι-
κή; διαπείρα; έν μέσω που γενομένη; έφάνη, φέρει λείψανα.

Των άλλων ευρημάτων μνημονευτέον έπίκρανον βάθρου, λΐυκου
μαρμάρου, ΰψ. 019, πλ. 0 58, φέρον Λ'/ω μέγα ήμικύκλιον κοίλωμα,

19 2- 17.
loading ...