Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 2
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

301 (ε'ικών 1).

Στρατ]η[γ]ο[ϋ]ν[ιο]ς 0[ί]ν[ίο]υ [τ]ο[ϋ] Ξενοκρά-
τους Γοννέως, ιερέως δέ τοϋ Άσκ[λ]ηπιοΰ
έν Χυρετίαις Άγασιδήμου τοϋ Φιλοξ[έ-
ν]ου, μτ|νός Αρτεμισίου τετράδΐ' προ[σ]τα-
5 χοϋντος δέ των άρχοστασίων Εΰδήμου
τ]οΰ Αντιφώνου, συνταγευόντων Παυσανί-
ου τοϋ Αλεξάνδρου, Νικολάου τοϋ Φιλο-
ξ]ένου' έ'δοξεν τή Χυρετιέων πόλει έν
τ]οϊς άρχοστασίοις, όμογνωμονοΰντων
10 τών πολιτών, Σέξτω Όρφιδιηνώ Μάρκου υί-
ώ, 'Ρωμαίω, δεδόσθαι αύτώ τε και έγγόνοι[ς
π]ροξενίαν, έπινομίαν, έ'γκτησιν, άσφάλειαν
π]ολέμου τε και ειρήνης και τα λοιπά τίμια,
δ]σα και τοις λοιποΐς πρόξενοις είσίν, έ-
15 π]εί, παρεπιδημήσας εϊς Χυρετίας, την τ[ε
π]αρεπιδημίαν έποιήσατο ώς πρέπον έ[σ-
τ]ί άνδρί [κ]αλώ κάγαθώ και τήν > περί την
τ]ών έπισκήνων όρμήν την πάσαν σπο[υ-
δ]ήν και πρόνοιαν έποιήσατο περί της Χυρε-
20 τ]ιέων πόλεως τοϋ μη άδικηθήναι- και το[ϋ-
το] τό ψήφισμα άναγραφήναι έν τή έν Χυ[ρε-
τί]αις αγορά, έν τώ έπιφανεστάτω τ[ό-
π]ω εις κίονα λιθίνην καϊ την γενομ[έ-
νη]ν εις την άναγραφήν δαπάνην
2ό δο[ΰ]ν«ι— τους ταμίας από τών [πο-
λιτικών προσόδων μάρτυρες ΟΙνο-

, ., , „ ν ■ 6- , ν.Ιλής Θεοπόμπου, Αρμόδιος Μενείτ-

/ (εχιγρ. αριΰ. ■ίΟΙ): Λνρειιιων προξενιά ' " γ- > «τγ- ι

Σέξτψ Όρφιδιηνώ Μάρκου υίο>, 'Ρωμαίω (1:Μ χΧ). τ]ίου, Άντίσκων Μελ[«]νθίοι>, Χυρετι-

<Αί είχννι; ίγενοντο έχ -ΐ,ί .έχτυιτΑάτιιιν ϋζισθία; ό'ύεο):.) ειζ· 'Χβνον τερμχ. )

302 (πρβ. ΙΟ IX,, 338, ΑΕ 1913 145)

Τ[ί]τος [Κ]οΐνκτιος στρατηγός, ύπατος Τ[ω]μαίων, Χυρετιέων
τοις ταγοϊς και τή πόλει χαίρειν έπει καϊ έν τοις λοιποΐς πάσιν
φανεράν πεποή[κ]αμε[ν] τ[ή]ν τε ιδίαν και τοϋ δήμου τοϋ Τωμαίω[ν
προαίρεσιν, ην εχομεν είς ύμά[ς] ό[λ]ο[σχε]ρώς, [β]ε[βο]υλήμεθα [και
."> έν τοις εξής έπιδεΐξαι κ«[τ]ά παν μέρος προ[ε]στηκότες
τοϋ ένδοξου, ΐνα μηδέ έν τούτοις έ'χωσιν ή[μά]ς κατα-
λαλεΐν οί ουκ από τοϋ βέλτιστου εϊωθότες άνα-
στρέφεσθαι: δσαι γάρ ποτε απολείπονται κτήσεις
έγγειοι και οίκίαι, τών καΛηκουσών εις τό δημόσιο[ν
10 τό 'Ρωμαίων, πάσας δίδομεν τήι ύμετέραι πόλει,

δπως και έν τούτοις μάθητε την καλοκαγαθίαν ήμώ[ν,
και δτι τελέως έν ούθεν'ι φιλαργυρήσ[αι] βεβουλήμεί)[α,
loading ...