Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 27
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0039
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

ύ

την έξάμηνυν, τον έ]νιαυτόν, £τόν2 έπΐ στρ[α]τηγοΰ 'Αμυνάν-
δρου' οί γεγονό]τες απελεύθεροι [κ]αί δεδωκότε-
5 ς τοις κυρίοις λΰτρ]ον: Ίλάρα, ή φαμένη άπελευθερώ-
σθαι και τό εαυτής] κοράσιον 'άπ[ό] Μενέττου τοΰ Αρμοδ-
ίου, Μενεττίου τοΰ Ξέ]νωνος και Ξένωνος τοΰ Μενεττί-
ου" έδωκα] ν δέ κα[ί] τή πόλει τά γεινόμενα της απ-
ελευθερώσεως α]ύ(τ)ών δεινάρια αργυρίου είκοσι δυο
Β 10 όβολούς τεσσάρας]. — Λεσχανορί[ο]υ :

Δείνα, ή άπελευ]θερωθΐσα από Έλλανοκράτους τοϋ
δεινός καί----]α[ρ]έτας της Άσάνδρου, έ'δωκεν τά
γινόμενα τήι πόλει δ]εινοίρια ΐκοσι δυο, όβολούς τεσσάρας.
Γ Ταμιεΰοντος τής π]όλεως

15 — - - - -]χάρου τοϋ Μενεδήμου, την πρώτην

έξα'μηνον, τον ένιαυτόν, τ]όν επί στρατηγού Φιλίσκου' μη-
νός Έρμα[ί-

ον δείνα, ή άπελευθερωθεΐσ]α ΰπό Θεωνίδου τοΰ Ζωπΰ-

ρου, καθ' ΰοθεσία[ν
δέ δεινός, δοϋσα λΰτρον έδωκε δ]έ και τή [π]όλει τά γει-
νόμενα δειν[ά]ρια [ε]ϊκ[ο-

19 [σι δυο, όβολούς τεσσάρας].
Δ 20 Δεινός τοϋ - - - -]δήμου ταμιεΰοντος τής π[ό]λ[ε-

ως τήν ----- εξάμ]ηνον, την έπϊ στρατηγού Δικαίο[υ'
οί άπηλευθερωμέν]οι έπ' αύτοϋ και δεδωκότες τή πό-
λει τά τής άπελευ]θερώσεως έκαστος κατά τόν νό-
μον δηνάρια είκοσι δυο, όβολούς] τέσαρες : Θΰου- — Εύ-

φαμία, ή φα-

25 μένη άπηλευθερώσθαι υπό Κρι]τολάου τοΰ Αγαθο-
κλέους, Ώ[φ-

ελίμης τής (πρεσβύτέρ-) νεωτέρ]αςτής Πτολεμαίου, τής γυνα-
(ίχιγρ. άρι&. 314): άπε/.ενΰερώοεις εν ΧνρβτΙφς ικός αύτοϋ, Αγαθοκλέους και Σ]ωπάτρου, τών υιών αύτοϋ.

Ι» «,οα,,,τ&ν ι,,, ν,ί,Λοο, Φ,λίοκον *«« Α,*αίον. Ε Λεΐνα, ή φαμένη άπηλευθερ]ώσθαι υπό Παρμενίσκου

314 (είκ 13) ^ τοΰ δεινός. Δείνα.....-]ν, ό φάμενος άπηλε[υ-

30 θερώσθαι ΰπό Άβρίου τοϋ Μν]ησιμάχου και Μνησ-
Ταμιεΰοντος τής πόλ]εως [31] [ιμάχου τοΰ 'Αβρίου].

— - · ■ - - ρ]ου τοϋ Μνησιμάχου τήν πρώ- (τέρμα)

315 (εικ. 14)

[είκοσι και πέντε στίχοι περίπου, από τής αρχής, είναι τελείως άπο τετριμμένοι]
Α Τ[αμιεΰοντος κτλ. - -- -- -- -.......-

ο[---------- - - "----^--------

[3] [ - - - -............-> έδωκε τά γινό]-

μ[ε]ν[α εκ τοΰ νόμου τήι πόλει δι(νάρια) ΚΒ<'.
Β 5 Ταμ[ιε]ϋοντος [τ]ης [πό(λεως) Άβρίου τοΰ Μνησιμάχου, στρ(ατηγοΰντος) Γραι-
κηίου Γενναίυυ' [μ]η(νός) 'Αγαγυλ[ίο]υ· Π[είθ-
ων, ό άπελευ[θ]ερωθις υπό Εύκ[ρατήας
έ]δωκε τή πόλι δι(νάρια) Κ[Β<\

(τέρμα.)
loading ...