Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 28
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0040
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΛΕ 191714 (επιγρ. άρι&. ■Ίΐό): άπελευ&ερώοεις εν Χνρετίαις επί στρατηγού Γραιχψον Γενναίου.

313" στ. 1-10. Ή ανώμαλος θέσις τών λέξεων 313* στ. 11-19. Σπουδαιότατη είναι ή άνα-

τήν έξάμηνον τήν πρώτην λόγον ε/ει τήν έζοικο- γ?αφή τ02 γένους τοΟ στρατηγού Ενβώτου, θεω-

νόμησιν σφάλματος τοΟ /αράκτου, προί άποβυγήν ρουμένου Ύπαταί'ου κατ' εϊκασίαν παρά Κγοο§-

έξαλιιψεων" έν στ. 1 και 2 μετά το ΛΕ τοΟ πόλεως Κβπι ΙΟ ΙΧ2 XXV. Έ/ρημάτισε δε ούτος, ολίγον

και ΟΥ τοΟ '^Αε^αν^ρου άφειθη μικρόν κενόν, ένε- βεβαίως χρόνον προ της στρατηγίας αύτοΟ, ταγός

κα πιθανώς ανωμαλίας τοΟ λίθου. Ο στρατηγός έν τη πατρίδι αυτού Ααρίση, και αναγράφεται

Ήγησίας φαίνεται ών εγγονός του εν ΙΟ ΙΧ2 531 ομοίως, ώς ένθάδε, έν ΙΟ ΙΧ2 549. Πιθανώτατα

αναγραφομένου άνευ πατρικού στρατηγού Ηγη- ό Ενβίοτος ούτος είναι Ό αύτος τω έν ΙΟ ΙΧ2 415

σίου, δ'.ότ: τό σχήμα των γραμμάτο^ν της τελευ- στ. 38-39 άναγραφομένω στρατηγώ εϋθϋς προ

ταίας ταύτης έπιγραφής δηλοϊ χρόνους προγενε- της χρονολογίας από του αύτοκράτορος Αυγούστου,

στέρους, παραοαλλόμενον προς το της περί ής ό περί ής βλ. τά προειρημένα εις άριθ. 305 στ. 1 -24.

λογος' περί δέ των χρόνων αύτοΟ βλ. τά εις στ. Προκύπτει όμως δυσχέρεια περί τήν θέσιν τών προ

11-19 υπομνήματα. Έν στ. 5 έγραψεν ό /αρά- αύτοΰ' διότι έν μέν 415 τών ΙΟ ΙΧ2 προηγείται

κτης ΠΕΙ, ήτοι περισσώς το πρώτον I, λόγω της αϋτοΟ ό Θεμιστογένης, ένθάδε δέ ό Ήγησίας' δυνα-

προφοράς του ΕΙ ώς Γ επίσης έν στ. 0 έγραψε ΜΙΕ τον όμως νά έγράφησάν τίνες τών άπελευθερώ-

άντί ΜΕΙ, ή μάλλον περισσώς το Ε. Το ονοαα σεων τούτων πρωΟυστέρως, ήτοι πρώτη ή του ένε-

Αροσίσκα έποιήθη παρά το Αροσις (πρβ. 'Αρότης)' στώτος έτους και μετ' αυτήν ή τοΟ προηγουμένου,

ΐαίνεται δέ ότι εκ τών τοιούτων εις -ίσκα ( γεν. Οπωσδήποτε προ της ονομασίας ώς αύτοκράτορος

-ίσκης, προφερομ. -ίστσης, -ίτσης) παρήχθησαν τά τοΟ Αύγουστου, και άπό της συγχωνεύσεως τοΟ

άπειροπληθή έν τη Νέα Ελληνική γλώσση ύπο- κοινού τών Περραιοών τω τών Θεσσαλών, έχομεν

κοριστικά εις -ίτσα, άτινα άπιθάνως έρμηνεύονται τους απαιτουμένους τρεις στρατηγούς, χρονοΛο-

ΰπο τών γλωσσολόγων, ώς γενόμενα έκ της Λ.α- γουμένους τω 30-29, 29-28, 28-27 πΧ. Θεμι-

τινικής τών εϊς ίβϊΐΐβ. οτογένην Άνδροσ&ενους Γυρτώνιον, Ήγησίαν Αρ-
loading ...