Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 31
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0043
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

Θεσσαλικοί έπιγραφαί. υπό Λ. Άρβανιτοπούλου. 31

μάρου καστανό/ρου, ιδιάζοντος, έχ δύο τμημάτων, Δ Ταμ]ιεύοντος της πό(λεως) Πασιφίλου,
αρμοζόντων άλλήλοις, σχηματισθείς ακέραιος, στρ(ατηγοΰντος)Ί]ππονε[ί]κου· Σέμνη, ή άπελε[υ-

πλήν άνω αριστερά άποχοπης· επειδή ή δεξιά θε]ρωθεΐσα [δ]«ό Σβίμου, έδωκε

έδρα είναι άνεπίγραφος χαΐ άδρότερον δια της τ]ή πό(λβι) δι(νάρια) ΚΒ<'.

σούρας είργασμένη, βεβαιοΰται δτι αύτη ήρμόζετο Ε 20 Τ«μιευο[ν]το[ς τ]ης πό(λεως)^ Κριτο(ξ)ένο[υ

ΓΟΐχον, και δτι η παραστας ητο ορατή έκ τριών

τοΰ Νεικολ[άο]υ, σ[τρ(ατηγοΰντος)] Ε[ύ]δήμου τοΰ Φι-

> _ , , ' , ' , , λΙοξένοΐΓ [Νου]μήνιος, ό άπελευθε-

εορων' ομοιο>ς αυτή εςειργασθησαν η επάνω κα! .,,,„,. , „„

1 .ιιιιι ρωοεις [υ]πο 2,[τ]ρατονεικης, έδωκε τη

ή ύ-οκατω έπιφανεια προ; άρμογην έτερων ομοίων πόλει δι(ν<ίρια) ΚΒ<<.

σπονδύλων. ΤΓψ. 0 845, πλάτ. 0 5 1, πάχ. 051. ^ Ρ 25 Παρά Κασσάνδρου τοΰ Εδβιότ[ον,

Ε-; της έμπροσθεν έδρας α έχαράχθη ή ύπ' Τ0υ ταμίου τί)ν πρώτην Ιξοίμην-

άριθ. 316ίπΐγραφή, άπο μεν στ· 1-4 6φ' ένός — ον, έν στρ(ατηγώι) Άγαθάνορι άναγρα —φη

τεχνίτου βαθέως χαΐ λίαν επιμελώς- ύψ. γραμμ. —των δεδωκότων απελεύθερων

0015-0026, διάστι/. 0008, άπο δέ στ. 4-10 τους κατά τον ν(όμον) στατήρας, έν μη(νϊ) —

ΰφ' έτερου καλώς και λίαν βαθέως' ύψ. γραμμ. 30 Άγαγυλίω<ν>: Ελένη και Αθηνά), αι άπε- —

0014-0025, διάστι/· 0005, ά-ό δέ στ. 11-24 λευθερωθεΐσαι υπό Πυλάδου και —

ΰπό τρίτου βαθέως και επιμελώς- ύψ. γραμμ. Μνησιμάχου. (τέρμα.)

001 1-0022, διάστι/.. 0004, άπο δέ στ. 25-32 _

υπό τετάοτου καλώς και λίαν βαθέως" ύψ.γραμμ.
0 01-0016, διάστι/.. 0004.' Έπί της όπισθεν
επιφανείας β έ/αρά/θη ή ύπ' αριθ. 317 επιγραφή
ύα>' ένός πιθανώς τε/νίτου βαθύτατα κα'ι ού/ί επι-
μελώς" ύψ. γραμμ. 0012-0025, διάστιχ. 0004.
Επ'ι δέ της αριστεράς έδρας γ έ/αρά/θη ή ύπ
άριθ, 318 επιγραφή, άπο μεν στ. 1-6 ύφ' ένός
τε'/νίτου μετρίως βαθέως και σ/εδόν καλώς' ύψ.
γραμμ. 0013-002, διάστι/. 0008, άπο δέ στ.
6- 10 ύφ' έτερου βαθέως και ούχΐ έπιαελώς' ύψ.
γραμμ. 0016-003, διάστι/. 0004.

316 (εΐκ. 15)

Α ......εδ]ω[κε τηι πόλει δι(νάρια) ΚΒ<',

ταμιεύ]ον[τ]ος Σοοσ[ι]βίου το[ΰ

δεινός, στρ(ατηγοϋντος) Κοκ]ηΐου Λΰκου, μη(νός) Θε[μι-
Β στίου. — Ταμιε]ύοντος της πόλ[ε-
5 ως Άλεξ]άνδρου τοΰ Τει[μο-

λάου, την—εξάμηνον], στρ(ατηγοΰντος) Άνδρονείκου-
μη(νός)----■ - . - σ]ώ, [ή] άπελευΟερωθ[ί-
σα υπό Κλει]ταγόρας της Πο-

......, έ'δ]ωκε τη πόλει

10 δι(νάρια) ΚΒ]<'.
Γ Ταμιευ]οντος της πόλ(εως) Πασιφί-
λου τοΰ] Δικεοκράτους, στ[ρ(ατηγοΰντος)
Ίππονε]ίκου· [ΙΙ]ατρική, ή άπελευ^-

ερωθίεϊσα ύπό Άδήας της Εύκρά- 16 ί*">* ^>^6ώοεΐς Χνρετία,( Μ οτθατηνο,ν

* * 1 · ν Κοχηιον Λνχον, Λνορονειχον, Ιππονεικον, Άνοήμον

15 «Π», ε]δωκε τ ή πόλει δΐ(ναρΐα) ΚΒ<'. τον Φιλόξενου και ΆγαΜνορος.
loading ...