Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 32
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0044
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1917

Ιβ (επιγρ. αριθ. 317): απελευθερώσεις ίν Χνρετίαις επί στρατη-
τηγων Μεμμίον Δαμονίκου, Έλλανοκράτονς και Δαμονίκον.

317 (βίκ. 16)

Α Τα[μ]ιε[ύοντος της πόλεως την

— π[ρ]ότην έξ[άμηνον Βίρω- Α
ν]ο[ς τ]οϋ Κ£ρ2άτονο[ς, στρ(ατηγοϋντος)
Μ]ε[μ]μίου Δαμο[νίκου' μη(νός)

5 Ίτο[ν]ίον Νείκη κε [0....., αί β

άπηλευθερομέ[ναι υπό Στρα-
τ[ονε]ίκης της Ιπποκράτ-
ους], έ'δοκαν τη πόλ(ει) [τά

— αύτο[ν δι(νάρια) ΚΒν'.

Β 10 Ταμι]εΰοντος της πόλ(εως) την δευ-
τέρων έ[ξ]άμηνον [δεινός τοΰ
Σευήρου, στρ(ατηγοΰντυς) Έλλα[νοκράτους·
Κάλλιστα, ή άπελ[ευθερω-
θΐσα υπό Στρατο[νείκης
15 της Ίππ(ο)κράτου[ς, ξενικήι

λυτρόσι, εδοκε[ν τηι πό(λει) δι(ν(ίρια) ΚΒ <'.

Γ Ταμιεΰοντος της [πόλεως

την πρώτη ν έξάμη[νον Βίρωνος τοΰ
Κράτωνος, στρ(ατηγοϋντος) Δαμ[ονίκου· μη-
20 νός Εϊτονίου' Εύτ[υχία, ή «πε-
λευθε(ρ)ωθΐσα υπό Στ[ρατονεί-
κης τής Ίπποκράτ[ους, ξενικηι,
εδοκε τη πόλι δι(νάρια) Κ[Β<'·
(τέρμα.)

17 (επιγρ. αριθ. 318): άπελεν&ερώαεις ίν Χνρετίαις επ'ι στρατηγών
----ον και Αριστοφύλον.

318 (εϊκ. 17)

----- στρ(ατηγοΰντος) - - - -]ο[υ- μη(νι) Λεσχαν]ορίαν
δείνα......ν]°[?]> απελευ-
θερωθείς ύπό δεινός, έ'δωκεν εις την πόλι]ν στατήρε[ς
ιε'. — Και δείνα, ό άπηλευ]θερωμένος ξ[ε-
5 νικήι υπό Βίρωνος;] τοΰ Κράτω-
Γ νος, έδωκε τηι πό(λει) στατηρας ιε'.— Ταμιεΰοντος της

πό]λεω[ς] την π[ρ-

ώτην έξάμ(ηνο)ν) Άσσά[ν-

δρου τοΰ δεΐνος,στρ(ατηγοϋντος)Άριστοφ]ΰλου·μη(νός) Ίτ[ων-
ίον δείνα, ή άπελευθε]ρωθΐσα ΰπ[ό
10 δεινός, εδωκεν τηι π]όλ[ει] δι(νάρια) -(Ε) [ΚΒ<'.

(τέρμα.)

316" στ. 1-4. Ιχνος (.·..; οιακρίνεταί πως ένστ.

1, ού ύπέρκειταί εύθϋς ή ακμή τοΟ λίθου" το πολϋ

άρα τής απελευθερώσεως Α είχε χαρα/θή έπ'ι τοΟ

11 Γ> 17
loading ...