Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 35
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1917

θεσσαλικάι έπιγραφαί' νπο Α. Αρβαναοποΰλον. ·!.">

319 (είκ. 18)

Α Τα]μιεύοντ[ος της πόλεως Πολυξένου τοΰ
Φι]λώτου, χή[ν πρώτην έξάμηνον, την επί
σ[τρ]ατηγοϋ Κ[ριτολάου τοΰ - - - νους·
Ίλαρία, ή πρε[σβυτέρα και
5 Έ|ρώτιον, αί [άπελευθε-
ρ]ωθΐσαι υπό [δεινός
τ]ή[ς] Πασιφίλ[ου, έδωκαν
έκ[ά|στη [αύτ]ώ[ν δι(νάρια) ΚΒ<'.
Β Δΐ|[μ]οφίλου το[ϋ Ν ------ -

10 τ|«μιεΰο[ν]ιο[ς της πόλεως·
Νι]κ[α]ρ[ί]στη, ή [άπελευθερω-
0ΐ[σ]α ΰπό [δεινός τοΰ
Νικί]ου, [έ']δω[κε τήι πόλει δι(νάρια) ΚΒ <'■
Γ Κ[αι1 Σ[ε]ΰθη[ς, ό άπ]η[λευθερωμέ-
15 ν]ο[ς ξενικηι υπό - - -]ν[- - - - τοΰ

Δημ]οφίλ[ου| Κι[εριέως ;
έ'δ|ωκ[εν] δι(νάρια) Κ[Β]<'.

(έπτα ετι στίχοι ΐΛ.ε/ρι τοϋ τέρματος τοΟ λίθου
4πιτρίβη»αν τελείως.)

31Π' στ. 1-8. 0 ταμίας και Ό στρατηγός, οΰ
έσώΟησαν ίννη Κ Ρ, διαγιγνώσκονται και συμπλη-
ροΟνταί αμοιβαίως διά των περισωΟέντων κάτω έν
αριθ. 342 το Β, δ βλέπε.

·'}1!)· στ. 9-17. Περίεργος Οά ήτο ή πα'ράλ.ει-
ψΐς του στρατηγού, οι 6ν δεν όττάρ/ε ι '/ώρος εν
στ. 10-11, ένθα αναμένεται. Ό ταμία; Δημόφι-
λος είναι διά-ρορος τοΰ έν στ. 16 πατρός του έλευ-
Οερωτοϋ, μεθ' όν έσώθησαν τά γράμματα ΚΙ τοΰ

άναμενομένου έβνικοϋ, ό έΟέσαμεν κατ είκασίαν,
ώς και το έν στ. 15 ξενικηι, άπαιτούμενον υπό τοΟ
χώρου. Του έν στ. 11 ονόματος της έλευθερω-
τρίας διε/.ρίναμεν ϊ/νη ΙΙΙΚ ΑΡί, δι ών συγκομίζεται
μετά [ίε£αιότητος το τεΟέν.

*4ρί#. 320 (είκ. 1!) ΜΕ 121). Πλας επεν-
δύσεως, μαρμάρου ΰπομέλανος, έχ τριών τμημά-
των, άρμοζόντων άλλήλοις, σχηματισθείσα ακέ-
ραιος, πλην ικανής αποκοπής της κάτω δεςιας
γωνίας' έπ'ι της έμπροσθεν έπιφανείας έποιήΟησαν
υπό τών νεοτέρων δύο μέγιστοι κυκλικοί τόρμοι,
και υπέρ την κάτω άκμήν, κατά το δεςΥον ήμισυ,
πλαισιώδες [ΐάΟυσμα' έςειργάσθη δέ άρ^ήΟτν αύτη
μέν διά τοΟ πυκνού λιθογλυφικου κτενός, αί δέ
λοιπαί άδρώς διά της σούρας" όπίσιο κατά την άρι-
στεράν γωνίαν υπάρξει τόρμος συναρμογής διά
σοήνωσιν σίδηρου γάμϊου, έξ ού εμφαίνεται ότι ή
πλάς" αύτη ήρμόζετο κατά την άριστεράν γωνίαν
προς έπένδυσιν'. Τψ, Ο 60ο, πλάτ.Ί 32, πάχ.Ο 19.

Έπιγραοαί έ/αρά/Οησαν κατά διαφόρους '/ρό-
νους εις τρεις άτακτους σελίδας, ύφ' ενός μέν τε-
/νίτου ή άπελευΟέρωσις Α, ύφ' ετέρου αί Β και
Γ, ύπό τρίτου ή Δ, υπό τετάρτου ή Ε κα'ι Γ, ϋπο
πέμπτου ή Ζ και II, τά πολλά ά^αΟώς και άμε-
λώς" άλλ έχ του μετασχηματισμού της πλακός
κα'ι τών συ/νών πατημάτων, άπετρί€ησαν τά πλεί-
στα τών γραμμάτων οίκτρώς, ών ύύ. ( Η) 1 -1 > 025,
διάστιχ. 0003.

ι

19 (επιγρ. Η20): άπελενϋερώοεις εν Χνρετίαις επί στρατηγών Γραιχψον Γεννέον, Απολλοδώρου το β', Άριοζοφνλον, δεινός και Σωσιπάτροΐ'.
loading ...