Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 36
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0048
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
36 Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπο Α. Αρβανιτοπονλου.

ΑΕ 1917

320 (εϊκ. 19)

σελίς α (άνω &6ΐ9ϊ€6α)

Α Ταμιεύοντος τ]ή[ς πό(λεως)] Ά[βρίου τ]ο|υ Μ]νΐ||σ]ι[μ)άχο[υ], στ(ρατηγοΰντος) Γ[ραικ]η'ίου

Γ[ε]νν[ε]ου· μη(νός) Λ[εσχ]ανο[ρί]ου δε[κ]άτη: ό άπη[λε]υθερω-

μέ]ν[ος| Παράμονος [ύ]πό Ν|εικ]ολαΐδο|ς] και Δε|—ξ]ώς —

τώ]ν [Μ]ε[ν]ρ[κρ]άτου, |ε]δ[ωκ]εν τη π[ο]λι — δι(νάρια) ΚΒ<\
Β δ Τα]μιεύο[ντος] τ[ή]ς πό(λεως) Β[ίρω]νο[ς τ]οΰ [Κρ]άτ[ω-

ν]ο[ς, στρατηγοϋντος Απολλοδώρου τό β']- με(νός) [Θ]υο[υ]· Δ[ο]νά[τος;

...... — ...... - α], [Ε]ύτυ[χ]ία,

......--.....- - ν]όα, Μή[δεια;

---- -, οί άπελευθερωθέντες ύπό----]α[. .]ο[. .

10 έδωκαν έκαστος τά γινόμενα τηι π]ό[λει] δι(νάρια) [Κβ]<'.
Γ Τ]α[μιευοντ]ο[ς της πόλεως Βίρωνο]ς τοϋ Κρά-

τωνος, στρατηγοϋντος Άπολλ]οδ[ώ]ρου τό β'.

-----.....-.-.--..-], ά[πε]λευθ[ε-

ρωθέντες ύπό δεινός τοϋ (της) - - · - χ]ου ά[π]ε[λευ]θ-
1δ έρου (-ας), έδωκαν τά γιν]όμενα τή
Λ πόλει δι(νάρια) ΚΒ<'· ■—Ταμιεύοντος της πό(λεως) Άσσ]άνδρο[υ τ]οϋ

δεινός, στρ(ατηγοϋντος) Άριστ]ο[φΰ]λοι>· μη(νός) Λε[σχ]α[νορί]ο[υ π]ρώτ[ηι και

είκοσ]τ[η· Σωσ]α>, ή [άπε]λευΟ[ερ]ωθΐσα

ύπό Μη]ν[ογέ]ν[ου] το[ΰ Σ]ωπάτρου,
20 (έθνικόν) - - -]ρ[- - -, και] Καλλι[κ]ρ[α]τείας

της] Μα[ντ]ιθ[έ]ου, [εδ]ωκ[ε] τά γι[νό- ,

μενα τηι] πό(λει) δι(νάρια) [Κ]Β<'.

σιλί; β (έν μέσω )

Ε Τα[μι]εύοντο[ς] Ε[ύ]θυ[κ - ----], την α έξάμηνο[ν

Άθήνεσσ[α, Αΐ]θώ, Περι[---]σο[α], Έλαία, Άσ[κ]ληπώ, Έ[λ-

2δ πίς, [Δ]αφνίς, [Φ]ι[λο]υμένη, Β[ει]ρώ, Το[ϋ]φος, (οί άπηλευθε)

.]αρ[. . .]σ[.]σ[.]α, Φίλι[ππος,..........

οί [ά]π[ε]λευθ[ε]ρ(ϋθέν[τες ύ]πό [Ά]σιδήμου, [εδ]ωκαν εκ[αστος
Ρ αΰτών Γτ]ά [γιν]όμενα δι(νάρια) ΚΒ<'.—Όμοίω[ς] ΑΊ[σ - - - -,
ή] άπ[η]λ[ευθ]ερωθεΐ[σ]α, εδω[κ]εν τη πόλι δι(νάρια) [ΚΒ<'.
30 — στρατηγ]ο[ΰν]τ[ος δεινός.

ίίελί; γ (άνω δείιά)

Ζ Έτο[υς — Σεβασ]τοϋ [-------- Καίσαρ]ο[ς] Γ[ε]ρ[μ]α[νι-

κ[ο]ϋ (........-· σ]τ[ρ]ατ[η]γοϋντο[ς] Σω[σ]ιπ[ά]τ[ρ]ο[υ ·

Άδΰ[λ]α*, ή [άπελευθερω]θΐσα, |[ε]νικη, ύπό Κλεο[πά-

τρας, [ε]δω[κε τηι πόλει τά γινόμεν]α έκ τοϋ νόμ[ου] δι(νάρια) ΚΒ[<'.

Η 3δ Μη(νός) Όμο[λώου· δείνα----, ή ά]πε[λ]ε[υθ]ε[ρω]θϊ[σα, ε]δ[ωκε

— τηι πόλει δι(νάρια) ΚΒ]<'·

(χινόν 5ψ. 0-10)

320" στ. 1-4. Ή άπελευθέρωσις αΰτη Α έγρά-
γι\, καί'περ έν άρ/η του Λίθου, πασών τελευταία, επί
τέως υπολειπομένου ολίγου κενοΰ χώρου, ου ένεκα
οί στί/ο'. στερούνται ο'.αστι/ου' έκ τών οιαγνω-
σΟέντων συμπληροΰνται τά έλλει'ποντα τ^) βοήθεια

τών έν άριΟ. 311 στ. 25, 313 στ. 31, 315 στ. 5.
Κατά τάς σημειουμένας παύλας άφει'Οη ύπο τοΟ
/αράκτου κενόν οιάστημα.

32()· στ. 0-16. Το όνομα τοΟ ταμίου, ου έσώ-
Οησαν άποτετριμμένα και άσαφη ίχνη ΡΥ^ΝΟΙΙ,
loading ...