Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 37
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0049
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1917

είναι το πάντων των ομοίων (π.χ. Βύγωνος, Βίω-
νος, Βρύωνος, Βρίαντος, ήττον Βόωνος, Ρόδωνος
/.--.' πιΟανώτατον διότι άπαντα Βίρουν εν ΙΟΙΧ^
234'237·436' αναγράφεται δέ ό αύτός καί έν στ.
I 1 και άνω άριθ. 317 στ. 319 και 318 στ. 5,
οπόθεν συγκομίζεται ασφαλώς το πατρικον κύτοΟ"
το δτι έταμίευσεν έπΐ διαφόρων στρατηγών, δέν
κωλύε: τήν παραόο/ήν τοΟ ότι πρόκειται περί τοΟ
αύτοΰ όιότι έν στ. 12 διεσώθησαν ίχνη του στρα-
τηγοΟ ΛΛ ΟΡΟΥΤΟΒ, ές ών δύναται νά πρό-
κυψη [Κλε- Ναι- Άρν-]α[γ]όρον κτλ., μάλιστα
όμως ['Απολλ]ο[δώ]ρου το β'', του γνωριμωτάτου
τετράκις στρατηγήσαντος, περί ού βλ. τά προει-
ρημένα εν άριθ. 303 στ. 3-8" επειδή δ αί απε-
λευθερώσεις Β καί Γ έχαράχθησαν ταυτοχρόνως
ύφ' ένος τεχνίτου, απόκειται ό χύτος στρατηγός
πιθανώτατα καί έν στ. 6, ενθα ό '/ώρος άπαιτεϊ
κύτόν, και ένθα το σωΟέν ΜΕ είναι βραχυγραφία
τοΟ /ί(ε)?;(νός), ού έπεται ασφαλώς θυου.

320' στ. 16-22. 0 ταμίας και ό στρατηγός
συμπληροΟνται αμοιβαίως δια του άριθ. 318 στ.
7-8. Έν στ. 16 ό χαράκτης προυχώρησε λίαν
όεςιώτερον εις κενόν διάστημα, ού υπερέκειτο άρ-
χαιοτέρα άπελευθέρωσις' έν στ. "20 ύπόκειται βε-
βαίως έθνικόν τ:, π.χ. [Λα]ρ[ισαίον].

320" στ- 23-30. Γο όνομα του στρατηγού δεν
έτέθη έν καιρώ' τούτου ένεκα φαίνεται δτι προσε-
τέθη εν τέλει στ. 30, δπερ ούχΐ σπανίως ευρίσκεται
συμβαίνον. Περίεργον είναι το όνομα 'Α&ήνεσσα,
καίπερ σαφες' ίσως ύπόκειται '-4#?;ΐ'([ά, ΛΓ^σσα,
ήτοι Νήσσα, δύο δήλον ότι ονόματα. Γο Αί$ώ
είναι συαφωνότερον τοις [χνεσι καί τώ '/ώρω τοΟ
Πιΰώ, Ηΰώ κττ., έποιήθη δέ -αρά το αϊ&ειν το
περαιτέρω όνομα έληγεν εις ΕΕΑ (Περιάνασαα;),
άλλα το Α παρελείφθη οπο του χαράκτου. Ή
Βειρώ=Βιρώ εχει άνάλογον το Βίρουν= Βίρων,
ούχΐ άσ/ετον όιζικώς τώ ΡΪΓ, ΡΪβ κττ , ο βλ. έν
στ. ·')' 1 1 . Εν τέλει του στ. 2?5 έςήλειψε τά πολλά
ό χαράκτης το άκαίρως τεθέν άπ?] λευτερωμένοι.
Εν στ· 26 δέν ευνοείται συμπλήρωσις Παρνασ-

σός, διότι φαίνεται ύπάρ/ον Οηλυκον εις ΕΩΙΙΑ ή
ΙΙΟΥΕΑ. Ό ελευθερωτής Άσίδημος φαίνεται ών
απόγονος του πολλάκις άπαντώντος Άσιδήμου τοϋ
Πτολεμαίου, περί ού βλ. αριθ. 313 στ. I 1 "22.
Το έν στ. 28 ομοίως, ού νΰν τελείται ή αύτη
χρησις παρ' ήμϊν έν τη γραφομένη "Ελληνική,
πολλάκις άπαντα έν ταις τοιαύταις έπαναλήψεσι.
Το έν στ. 28 όνομα θά ήτο Αίσχυλις ή τι όμοιον.
Έν στ. 29 έγράφη άντ'ι άπε, δι όν λόγον

είπομεν έν άριθ. 31 1 στ- 16 κάπ.·

320' στ. 31-36. II άπελευθέρωσις Ζ έναρά-
χθη έπϊ ετέρας προγενεστέρας έπιγραφής, έςαλει-
φθείσης, ής οπελείφθησαν τμήματα γραμμάτων,
μεΟ' ών συγχέονται τά έαυτης' το έτους είναι
ασφαλές' μετ αύτο διακρίνονται έν ή δύο γράμ-
ματα, άτινα θά έπανελαμοάνοντο έν στ· 32" όν-
τως ο έκεΐ διακρίνεται τι ώς ΛΛ, ή ΛΑ' ή ΛΔ'.

Αλλά κατά μεν το 3Ιον έτος του Κλαυδίου άνα-
γράφεται στρατηγός ό Απολλόδωρος το δ\ ώς
είδομεν άνω άριθ. 303 στ. 3-3, κατά δέ το 340ν
αύτοΰ ό Αυκόφρων έν ΙΟ ΙΧ2 345, κατά δέ τά
λοιπά έτεροι" ούτως υπολείπεται τό Μ μ, ήτοι το
40°ν' έν στ. άρα 31 θά ύπηρν/ε I, όπερ καί δια-
κρίνεται, άλλ'ώς άβέ^αιον και συγκε/υμένον με θ
ετέρων έςαλειφθέντων, δέν ετέθη έν τη μεταγραφή
ημών. Ούτως Ό ασφαλώς συγκομιζόμενος στρατη-
γός Σωσίπατρος Οά έστρατηγησε τώ 30-31 μΧ,
και φαίνεται ών ό αύτος τώ έν ΙΟ ΙΧ2 1043, του
αύτό&ι έν άριθ. 102" 343 όντος προγενεστέρου,
ίσως πάππου αύτοΟ, τοϋ' δέ αύτό&ι έν άριθ. 256
1300 ( = ΑΕ 1913 176) όντος μεταγενεστέρου,
ίσως εγγόνου αύτοΰ. Εν στ. 31 θά ύπήρ/ον τά
συνήθη αύτοκράτορος, Τιβερίου Κλαυδίου κττ., έν
δέ στ. 32 συμπληρώματα αύτών, μη συγκομι-
σμένα όμως άσφαλώς. Περί τοΰ τελικού I το(5

Αδνλαι βλ. τά προειρημένα έν αρ. 30ί η,. 7 »·5.

Έν Βόλφ τη 26») Β(χΐ|λβρ(Μ 1916.

'^ΙττόίχτοΑος ^. Άρβανιτόπουλλος.
loading ...