Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 46
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0058
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
*6 Αμφιαρείου έπιγρωραί' ύπδ Β. Αεονάρδον.

ΡΑ 9288) και Λυσί#ε(ούτω;, ώς έκ λειψάνων του
ε εΐκάσχι, εκειτο)]ος (έφηβο; τοΟ 306/β πΧ) Λυ-
σί/ίεΐ'ο υς]2Ιΐ 478γ48 (στ. 44 πρβ ΙΟ II 2057 Επι-
τελής Διονυσίον αϋτ. ίσω; εκείτο «.Ζνϊκο^πρβ
II 2051' ή Σωσιγ ή Αυσιμ)ενης Σωσι γένους (ή
άλλως)], 46 Φίλό(5 >;/ίος Αρχεστράτου (αδελφός του
έν ΙΟ II 2074 Χαιρείτράτου- πρβ ΙΟ II 851 2073),
4,Διονύ σιος (ττρβ ΙΟ II 2053 Διονυαικλής Διο-
νυσίου, 2033 2057) Αμεινο ,κλείδου ή κλέους
ή κράιουςι , 53 ιλ/ 'Λρχε' ή Δημό)ατ ρατος Εύκτή-
μονος (-?3 II, 2057»)· πρβ ΡΑ II <χ. 541 ·3,
πρόσθ. Κ αλλίας Κ αλλίου Εύωννμεύς Α,Τ Α
1907 808)·

£•2 βίΐ/2 ταμίας Σωτιάδης Αχαρνευς (Οΐνή-
δος). περί τή; έκΟέσεως τοΟ. πρώτου γράμματος
τοΟ στ. II καΐ τοΟ στ. 13 δρ. εν τοις έμπροσθεν
σ. 42α.

Έν τω τοΟ 335/4 βουλευτικώ καταλόγω (ΚίτβΗ-
ηη· ΑΜ 1904 244 |πρβ 248], 8ιιηάυοαΙΙ ΚΙ 1909
366) αναγράφονται δνομακλήδην δύο ταμία! (τα-
μίας τ>?ί βουλήι.κ καϊ ταμίας των εις τδ άνάύημα^),
ωσαύτως δέ δύο έν ΙΟ *ΙΙ 223 βουλής ταμίαι,.Ί),
πρβ 2ΙΙ 120 τοϋς ταμίας \τή.ης βουλής. ό ταμία;
των πρυτάνεων έςελέγετο υπ αϋτών χαί έ; αυτών,
II 391 431 440 454 45$ 487, ΑΜ 1896434. ΑΕ

1903 63 (πρβ ¥βνψΐ8οη Α3 7(1)· δ ϊν 2ΙΙ 078
Νικοκράτηΰ ήν των τε πρυτάνεων και της βουλής
ταμίας- ό έν II 872, καταλόγω πρυτάνεων του
341/ο, ταμίας της φυλής και πρύτανις Ποσείδιππος
έγένετο και ύστερον (335/4, έν τω προειρημένω
βουλευτικώ καταλόγω σελ. 231) βουλευτής (δις
έβούλευσε κα'ι δ ένθάδε στ. β7 Θεόδωρος, ά. σ. 45,
πρβ Άριστοτ. ΑΠ 628).

92 β±2 Σωτι ά)δης. τό 5ον γράμμα κε/άρα-
κται ώς Λ, παραλέιφθείσης της ζευγνύσης κεραίας-
τό 0,ν γράμμα είνε 5 έχον την βάσιν μικρόν άνω-
θεν των άκρων των σκελών κεχαραγμένην.

Σωτιάδης Αθηναίος πρώτον ένθάδε άπαντα,
άλλ ηΰρηται 2α>τίος(ΡΑ 9780- πρόσθ. αύτ. II
σ. 483 ώς 134013 και ίσως σ. 004 τοις Ποτα-
μίοις), πρβ Σ ωτιάδας (ΙΟ VI 310), Σ]αηίας (ΙΟ ν2
323,0, ^ωτία, Σώτιον, Σωτίων (ΡΑ* 13402 κέ,
Βιιηάίνα,ΙΙ ΝΡΑ 157), 2ωτά<% (ΡΑ 13375 κέ
13376", ΒηηάιναΙΙ ΝΡΑ 157, ΑΕ 191123 β»
Έρετρ.]), 2ωτας (1}Α 13382 κέ., 8ηηάν>αΙΙ ΝΡΑ

αε 1917

137 161, ΑΕ 1894 ι82) Σωτας, Σώτης (ΡΑ 13399),
Σώτου (γεν., ΙΟ II 445,6, Ηβοβνάβν Ερ1ιβ808
ΙΙΐν [Ιπ8ο1ιγ.] 30Ν4υ σ. 153 ι, Σωτϋς (ΙΟ III 1193),
2ωτων (ΙΟ νΧ 1437).

£2 βίβιβ- γραμματεύς Σωκράτης Παιονίδης(Λε-
ωντίδος=4ΐ< φυλής)* Πυθόδηλος 'Λγνούσιος (Άκα-
μαντίοος = .ΐγι; φυλής). Σωκράτη; ούδαμοΟ μνημο-
νεύεται Παιονίδης. ό ένθάδε Σωκράτης δέν εινε δ
κατά πρυτανείαν γραμματεύς- ό τοϋ 329/8 ήν Σω-
στρατίδης Έχφάντου Κύπυρίδης ( Λεωντίδο; = 4""
φυλή;), ό δέ του 328// /.ατά τον Ψεργυσώνειον
νόμον (πρ3 ΑΔ 1915907 χέ) ήν έκ τη; Άκαμαντί-
δος (=3^ - ειρήσθω ένθάδε ότι ό έν ΙΟ 2ΙΙ 354 ,„ 19/0
[ Ανδροκλής, ιερεύς τοΰ ΆσκληπιοΟ, τής αυτής και
δ γραμματεύς φυλής ι κα'ι ό έν ΙΟ II 2142 ίσως είνε
τή; αύτή; οικία;), ό δέ τοΟ 327/6 ην Αϋτοκλής
Φανίου Άχαρνεύς (Οίνηδος = 6*'ς - πρβ λΥΐΙΗβΙηι
υϋΑ 231 ΑΜ 1914 267). ό τοΟ 328/7 κατά τό
2ΙΙ 334 ήν ΐΙυ§όδηλος Πυΰοδήλου 6\!( = δημόΟεν],
ότι οέ τό δημόΟεν δρθώς ύπδ ΟΟΗ^γιμ» έν Ρ&τρη-
8θη Α8 33 40 άνεπληρώΟη Αγνούσιος (οέν δύνα-
ται νά ζγτΑ γραμματέα τον αυτόν Λγνούσιον και
προσνεμηΟή τω 328/7 τό Π 230 =211 432 , έν φ
κα'ι ό χώρο; αποτρέπει τούτο, πλην έάν ύποτεΟή
ένο; γράμματος /άσμα πρυτανε ίας ήι ΠθΛυϋ·όδη-
λος Πυ&οδήλ^ου ' Αγνούσιος έ γρ αμμάτευΧεν -,
κα'ι συμπρόεδροι όνομαστ'ι αναγράφονται [πρβ ΑΔ
1915218 χί])> έμφαίνεται έκ τού οημόθεν του ένθάδε
Πυθοοήλου [β15). ούτω; εικάζεται ότι έπ' Εΰθυ-
κρίτου ό μεν Σωκράτη; ήν ό γραμματεύ; τή; βου-
λή; (πρβ στ. 38/9) ή τών τις άλλων τών Ιπί τοϊ;
δημόσιοι; γράμμασιν (πρβ ΑΔ 1915202 1916πβ?«)ι
ό δέ Πυθόδηλος ό γραμματεύ; ό κατά πρυτανείαν,
0; και τελευταίο; ένθάδε ύπό τά όνόματα τών τε
βουλευτών καϊτών περί την βουλήν αναγράφεται,
ήν δέ ό γραμματεύ; ό κατά πρυτανείαν ό αϋτος τω
έν τώ προοιμίω τών ψηφισμάτων άναγραφομένω
(πρβ ΙΟ 2Π 120151822/3) Κίνβΐιηβτ ΑΜ 1904 2451)·
περί τοΟ έν ΑΜ 1904 224 η (πρβ 246) γραμματεύς τώι
δήμωι, όπερ, άνευ τοΟ άρθρου ό κείμενο ν, ορθώς
έχει, ειρήσθω ότι έν 2Π 223 ΑΜ - και άναγ νώ ναι
τόδε τδ ψήφισμα τδγ γραμματέα τώι δήμωι το τώι
δήμωι αναφέρεται εί; το άναγνώναι μάλλον ή εις
το έναρΟρον τδγ γραμματέα.

Ύπό τό β 15 όνομα έν τή 22 σελίδι μένει δύο
loading ...