Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 47
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1917

στίχων /.ενόν, ο δέν 9ά ύπήρνεν εάν το τελευταΐον
τη; 1η; σελίδο; όνομα (α ί7) έγράφετο ώ; πρώτον
έν άρ/τ( τη; 2αί σελίδος.

92 ±8 έπέδοσαν δο. ά. σ. 42.

92 α ΐ9 Φανόδημο; θυμαιτάδη; ( Ίπποθωντί-
δο;)' ό γνωστό; ατθιδογράφο; («ό τήι» Αττικήν
γράψας Αρχαιολογίαν» ΔΑλικαρν. ΡΑ Α' 61,
ΚϊνοΗηβτ ΡΑ 14033), υπέρ οδ Δημήτριο; Εύκτή-
μονό; Άφιδναΐος (ένθάδε /?-/) είπεν τω 332/ι το έν
Άμφιαρείω ψήφισμα ΙΟ VII 4253 (= 316 638, ά.
σ. 45. 0£μϊ ΑΜ 189 5 473 5, πρβ VII 4262 4264,
Άριστοτ. ΑΠ 547, Ρτβηηβτ ΑΜ 1903343)· εύπο-
ρο;, ΟΌΚλ ΒΟΗ Ι896β7β, 8ηηάιναΙΙ ΕΒ 15 49

ι;:; 67.

92

α2θ Δημάδη; Παιανιεύ; ( Πανδιονίδος)'
είνε ό γνωστό; ρήτωρ, ο τω Δημοσθένει ήλικιώτη;
και δημότη; χαΐ αντίπαλο; (ΡΑ 3263, ΒιιηάιυαΙΙ

ΕΒ 22 23 24 28 29 41 49 6061 65 66)· έν Ά μ-

φιαρείω άπαντα τιμώαενο; τω 329/8 μετ' άλλων
έννέα άνδρών ότι καλώς κάί ^φιλοτίμως έπεμελή&η-
σαν της τε π16ομπής τώι Άμψιαράωι - (ΑΕ 1891
86 = ΙΟ VII 4254-810 639) είπεν δέ χαΐτφ 320/9

ψήφισμα (ΑΔ 1915 195 201 211 217 220 222 2241-

92 α2ΐ Πολύευχτο; Σφήττιο; (Ακαμαντίδο;)'
ό γνωστό; ρήτωρ, φίλο; τοΟ Δημοσθένου; {«Πολύ-
ευκτος δ βέλτιστος έχεινοσι* Δημ. θ'72), αντί-
παλο; τοΟ Δημάδου (ένθάδε α20- ΡΑ 11950),
πλούσιο; (ΒηηάιναΙΙ ΕΒ 61) τοΟ πατρο; αύτοΰ το
όνομα έν γενική πτώσει κατά ψήφισμα, ο ίσω; τω
331/0 ειπεν ό Πολύευκτο;, εΐ/εν 9 ή 10 γράμ-
ματα (2Π 3507/8, πρβ ΑΔ 1915211)·

92 α 22 Εν — Κολλυτεύ; (Αιγηδος)· τά Κολ-
λυτέων όνοαατα Εύκαδμίδης Εύφημος Εύφραϊος
ούν άρμόττουσιν ένθάοε' το μεν γαρ πρώτον, ώ;
μακρότερον ή κατά τον /ώρον, αρχήν έστιν ένθένδε
άποκεκλειμένον, το δέ δεύτερον και τό τρίτον ού συμ-
φωνοΰσι τοΐ; χρόνοις' διό άναπληροΰται ένθάδε-Ευ-
καδμος, ήγουν το όνομα τοΰ άναγραφέω; του 319/8
(ΙΟ 2Π 385 κέ, πρ3 ΦιΙΗβΙνη 3\\ 190 8 82 ζέ, 5αη«ί·
Ιβαϋ ΝΡΑ 77, ΑΔ 1915 198 205)·

92 α 23 Κηφισοφών Χολαργεϋ; ( Ακαμαντί-
δο;)- £'-νε ό Αυσιφώντος, τιμηθεί; έν Άμφιαρείου
έΐιιγραφη (ΙΟ VII 4254) έπί Κηφισοφώντο; άρχον-
το; (329/8) μετά Φανοδήμου α 19) χαΐ Δημάδου
(α 2(9).

92 β±ρ. Αριστείδη; Έρμειο; (Ακαμαντίδο; )'
ούδεί; άπαντα.

92β2ο· Φείδιππο; Μυρρινούσιο; (Πανδιονί-
δο;)1 εινε, ώ; είχάσαι, ό έν ΙΟ II 57523 (ΡΑ 14159),
υίό;, ώ; φαίνεται, Άπήμονο; τοΟ Φειδίππου (ΡΑ
1350)- εΙρήσθω και ΡΑ 14157 14157».

92 β2ΐ- Καλλιτέλη;" ειρήσθω ένθάδε ότι Καλ-
λιτέλη; Εροιάδη; (Ίπποθωντίδο;) άπαντα ώ; δι-
αιτητή; έν καταλόγω του 325/4 (ΙΟ II 943, ΡΑ

92

β22- Καλλικ —· μνημονευθήτω ένθάδε
Καλλικράτης, περ'ι ού ά. σ. 43 έν τοΐ; περί τοΰ αό.

92 23- Αριστίων" άδηλον άν εινε Κολλυτεύ;
(Αΐγηδο;· ΡΑ 1743) ή άλλοθεν.

92

24 τοΟ & τοΰ Καλλισθένης παρελείφθη
ή έν τω κέντρω στιγμή" περί τοΰ πατροθεν τοΰ ρή-
τορο; ό'ρ. ά. σ. 44α έν τοΐ; περί τοΰ αΐΐ. έπί τέ-
λει τοΰ στίχου μετά το ειπεν έμενε τριών ή τεσ-
σάρων γραμμάτων κενό; /ώρο;' περί τοΰ είπεν π:3
Α Δ 19152ΐ2 ζέ ■

25- τοΰ *?· τοΰ Εν[ΰ·)νκράτης παρελείφΟη
ή έν τω κέντρω στιγμή.

92 25 6· ~ά τρία ονόματα άνευ τοΰ πατροθεν
κείμενα συνδέονται δια τοΰ και, έν δέ στ. 3.2/2 γέ-
ροντα τό πατροθεν κείνται άσυνδέτω;.

92 26' [θ?άεΐ· έπ'ι τέλει τοΰ στί/ου κατά την
άναπλήρωσιν ταύτην μετά το αεί έμενε δύο που
γραμμάτων κενό; χώρο; (πρβ στ. 24 29 33 34)·
άλλω; δέ ένοέ/εται Γσω; νά άναπληρωθή [ος αεί
τε ή ος αίει, πρ3 άει + διατελείν 810 1901/2
[240, π,; , 251, (άεΐ δι\ε\τέλει) 429(α&ί· = ΙΟ II
564 + ΨίΙΚι&νη, ΑΕ 1905-224 ΑΜ 1914179)1*4
[924.22/4], [001 6,/411ι/4], ΚΙΟ 35218/ί πιο,,-ρβ
470β/7, 10 2ΙΙ 22016 6498], ΙατΜά ΟΕ3 366

ειρήσθω ένθάδε άλλω; και άει - «εί ΑΕ 191 1 27,,
περί τοΰ αίει πρβ 10 2ΙΙ [435, (ή 'άά)] |456(„ 14)]

(πρβ ΑΔ 1916Π70«) 545Μ] 551, ΙΙ5 615»»

( = 810 727)Μί0, V] 11 19, (αιέναος) ν2 2681β,
810 11( = ΌΙ πΤ( = ΟΗοίίιηαηη Οϋ III 173,
πρβ λνίΙΚβΙτη ΟΟΑ 1903 773ΙΑβ 429 (=10 II

564, 00. ά.)813. ΚΙΟ 101 (> α ιβ 16 26 β 11 {αίείμνηστον)*

ΜβίβΙβτΗαη» ΟΑΙ 31 33, Βο,Ηυοβϊζβτ ΟΡΙ 78 158,
ΙατίβΙά II 792.

92 2~>. το ν τη; δευτέρα; λέ;εω; σφάλει; ό
λιθουργος έ/άραξεν ώ; Η.

/
loading ...