Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 51
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0063
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

αγνοώ, ουδέποτε ο ό'μως ^ρονολαγίαν, ώ; εικάζε;
δ έφορο; των χριστιανικών αρχαιοτήτων κ. Γ. Σω-
τηρίου, όστις εν τη προμνημονευθείση δημοσιεύσει
αυτού περί τήσδε της βασιλικής εν τω «Ίερω
Συνδέσμω» υποστηρίζει δτι πρόκειται περί χρονο-
λογίας άπό της ναυμαχίας του Ακτίου αρχομέ-
νης, ήν ανεύρισκε: εν τοις ψηφίοις ΑΨΜ. Άλλα
τρία τοιαύτα ψηφία δεν ευρίσκονται εν τΐ\ επιγραφή
ημών, έκτο; των δύο ανωτέρω μνημονευθέντων.
Κα! εάν προς στιγμήν δεχθώμεν δτι ύπάρχου-
σιν, οϋδαμου όμως άπαντα ή λέςις «έτους» ή τι
σχετικόν, ώ; είθισται -αρά Βυζαντίνοις. Το οε
-τάντων σπουοαιότατον: πώς εξάγει το έτος 540>
ένω το Ί , ώς εινε πασίγνωστον, ισοδυναμεί ποος
τον άρ. Τ00/.χ: εχομεν ούτω το έτος 740, και οϋ/Ί
540, δπερ πράγματι 0* ηύνόει την ύπόθεσιν της
χρονολογίας της βασιλική; Λουμετίου ; Άλλα
ταΟτα πάντα εινε ανυπόστατα και σαθρά και ώ; οί
καλοί αρχιτέκτονες ομοίως καί οί άρναιολόγοι
όφείλουσι νά κτίζωσιν έπί στέρεου έδάφους.

Εκατέρωθεν τη; έπιγραφης ταΰτη; παρίσταται
«ίς ζαώς μετά θαυμαστή; συμμετρία; διατεθει-
μένος (είχ. 1ί2 1*). Γούτων ή διατήρησις εινε
αρίστη, έςοχος δέ ο χρωματισμός του ποικίλου αυ-
τών πτερώματος. Μετα οέ του; ταώ; τούτου; έπε-
ται εκατέρωθεν παρά τον δυσμικον τοΐ/ον σειρά
κύκλων και ρόμβων έναλλάξ, έντο; τών όποιων

παρίστανται δεξιόθεν μέν τώ εΐσιόντι (προ; Ν): γε-
ρανός (έντο; κύκλου δμ. ϋ,Η5) εΐ; φυσικον μέγε-
θος, ΰψ. 042 (είχ. 2), μετά τοΰτον δ άμφορενς
(νριστιαν. ακάνθαρος») ΰψ. ().'30 (έντο; ρόμβου
060x050), άριστερόθεν οέ τω εΐσιόντι (προς Β):
κριός (έντο; κύκλου) άμφορενς (έντο; ρόμβου),
όμοιο; τω προηγουμένω άντιστοίχω προ; Ν. είτ*
(έντο; κύκλου) κάμηλος (είκ. 134).

3: όρνις.

Καθέτως οέ προς τά ψηφιδωτά ταΰτα έπονται
δμοιαι σειρα'ι κύκλων και ρόμβων έναλλάξ κατά
μήκος τής βορείου και τής νοτία; πλευράς ώ; έξης:
Προς Ν (άπο Δ προ; Λ) Ιχ&νς μέγας (έντο; ρόμ-

/: άλεκτρνών.
loading ...