Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 56
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0068
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

φιδωτον των δύο ταών μετά τοΟ άμφορέως έν τω
μέσω (είκ. 6), άπεκαλύφθη δμοιον σχεδόν, πάρισον
δέ προς εκείνο, μέγα ψηφιδωτόν μήκους 17ο και
πλ. 1 70 (είχ. 10). Κα'ι έν αύτώ παρίσταται μέ-
γας άμφορεύς έν τω μέσω, αλλά διαφόρου πως
σχήματος, κομψότατος δέ και χρώματος βαθυκυά-
νου εναλλασσομένου καθέτως προς βαθυπρασίνους
ταινίας. Ομοίως ο ες" αύτοΰ έκφυόμενοι άνακλα-
δοΟνται άνω δύο τεράστιοι κλάδοι άναδενδράδος,
έξ ής κρέμανται πολλοί βότρυες μετ' αμπελό-
φυλλων. Τους βότρυς τούτους ραμφίζουσιν ένθεν
μεν δύο μεγαλοπρεπείς ταω φυσικοΟ μεγέθους, εκα-
τέρωθεν τοΰ άμφορέως συμμετρικώς και άντω-ο'ι
προς άλλήλους ιστάμενοι, ένθεν δέ παντοία πτηνά,
ων τά πλείστα ΐπτανται προς τους βότρυς ή άναρ-
ριχώνται έπϊ των κλάδων της άναδενδράδος, άλλα
δέ στηρίζονται έπϊ τοΟ εδάφους. Τοΰ θαυμάσιου
τούτου ψηφιδωτοΟ, εφάμιλλου την τεχνην και το
κάλλος προς το έναντι πάρισον, κατεστράφη δυ-
στυχώς τό προς Ν τμήμα, διότι, ώς έκ της

άκρα; συμμετρικότητος εικάζω, έπρεπε κα'ι το δε-
ςΐον (το προς Ν) μέρο; της συνθέσεως ταύτης νά
όμοιάζη τελείως προς το άριστερόθεν. Πρώτην δέ
φοράν έπϊ ψηφιδωτοΟ της βασιλικής ταύτης άπαντα
το σχήμα του σταυρόν, διότι εΰρηνται δύο τοι-
ούτοι ισοσκελείς άνωθεν της άναδενδράδος και εκα-
τέρωθεν τών ταών.

Έμπροσθεν δέ τής κυρίας εισόδου τοΰ κεντρικό Ο
κλίτους, ευθύς μετά την άνω περιγραφεϊσαν έπι-
γραφήν (είκ. 17) διεσώθη μέγα τμήμα ψηφιδω-
τοΟ, όπερ αποτελείται έκ κύκλων, ους σχηματί-
ζουσι πολύχρωμοι πλοχμοί συμμετρικώς άλληλο-
συμπλεκόμενοι (δμ. 045-050). Τ α χρώματα των
πλοχμών τούτων είσί τέσσαρα: κεράμειον, λευκόν,
ρόδινον κα'ι κυανοΟν (βαθύ). Μεταςϋ δέ τών κύκλων
σχηματίζονται έναλλάξ κατά τετράδας ρόμβοι.
Κα'ι έντός μέν τών κύκλων παρίστανται παντοία
ζώα κα'ι φυτά, ήτοι κατά σειράν: μήλα, μελιζάναι,
όρνις, μελινζάναι (είκ. 11), ίχΰΰς, Ιχ&ΰς, μελιν-
ζάναι, σταφυλή, έντος δέ τών ρόμβων άβακοειδή

11: μή)α, μύιζάναι, πτηνά χαι επιγραφή.

κοσμήματα εϊς σ^ήμα σταυρού. Περαιτέρω το ψη-
■Βίδωτόν τοΰτο εινε κατεστραμμένον τελείους, ώστε
δέν δύναται τις νά γινώσκη το μήκος αύτοΰ.

Εκατέρωθεν δ ομως κατά τά πλευρά δεςιόθεν
κα'ι άριστερόθεν, προς Ν δηλ. κα'ι Β, πλαισιοΰται

ύπό έτέρων ψηφιοωτών, ποικίλων την παράστασιν

και εις ϊκανήν εκτασιν διατηρουμένων (είκ. 1Ά6).

Κα'ι έν πρώτοις πλατύς κυανόχρους μαίανδρος

περιβάλλει εκατέρωθεν το άνωτέρω κεντρικόν

ψηφιδωτόν, είτα δέ προς μεσημζρίαν μέν έπεται

6 6 27
loading ...