Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 62
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
62 Νικοπόλεως άνασκαφαί νπδ Α. Φιλαδελφέως.

ΑΚ 1917

τα δε Τϊρος τα κάτω' το χρώμα τούτων είνε βαθύ
κυανούν.

Εντός τοΟ μεγαλοπρεπούς τούτου πλαισίου
περιλαμβάνεται, ώσεΐ μέγιστο; πίνας, όρΰογώνιον
τετράπλενρον, μήκ. 712 καί πλ. 2 26, διαιρού-
μενον δια ταινιών ει; πολυπληθή τετραγωνίδια,
ίντος τών οποίων παρίστανται πολυπληθή πτηνά,
ερπετά, ζώα άλλα διάφορα, είτα φυτά, άνθη,
καρποί κλπ. Και ζώναι ή ταινίαι τοιαϋται ύπάρ-
χουσ; καθέτως μέν επτά, οριζοντίως δέ είκοσι και

μία, ώστε σχηματίζοντα; εκ της διασταυρώσεως
τούτων έκατδν τεσσαράκοντα επτά τετραγωνίδια
καΐ ισάριθμοι εντός τούτουν παραστάσεις. Καί αί
μέν ζώναι αύται έ'χουσι πλ. 0 10 κα'ι χρώμα
έναλλάς κεραμόχρουν, λευκόν και βαθύ κυανοΟν
κατά τετραγωνίδια άβακοειδώς διατεθειμένα, τά
δέ τετράγωνα τά σχηματιζόμενα ύπ' αυτών έχουσι
πλ. καθ' έκάστην πλευράν 0 23. Αί εντός δέ τών
τετραγώνων τούτων παραστάσεις (άπό της ΝΑ
γωνίας κα'ι ές"ής) έχουσιν ώδε (είκ. 13-17) :

1ί ττζ^ΐ'ον, 2) άνϋΌς, 3) πτηνόν, 4) σικνοί, 3) πέρδιξ, 6) δν&η, 7) νήσσα,
8. βότρνς. 9) νήσσα, 10) απίδια, 11) αλέκτωρ, 12) αλέκτωρ, 13) βότρνς, 14) πτηνόν,
15 πτηνόν, Μ'ή πτηνόν, 17) ίχΰνς, \Η) πτηνόν, 19) σικυοί, 20) πτηνόν, 21) νδροπέπων,
22) νδροπέπων, 23) άν&ος, 24) πτηνόν, 23 λαγωός, 26) κλαδίσκος, 27) λαγωός, 28) πτηνόν,
29) σηπία, 30) απίδια. 31) βότρνς, 32) άμπελόφνλλον, 33) πέρδιζ, 34) σικνοί, 35) απίδια,
36 κίτρον, 3/) πελαργός, 38) λαγωός, 3ί)) Αα^ωός, 40) αστακός, 41) πτηνόν, 42) άν&ος,
43) σηπία, 44) γαρίς, 43) πίνα, 46) πτηνόν, 47) ίχ&νς, 48) αστακός, 49) σηπία,

5( ·ι σικυοί, 3 I) άνΰος, 32) πτηνόν, 53) χρυσοϋτ κυπελΛοί» (ε*«. 1ν ), 34) απίδια, 33) πτηνόν, 56) νδροπέπων,
57 κόσμημα, 38) δμοιον, 39) δμοιον, 60) δμοιον, 61) δμοιον, 62) δμοιον, 63) δμοιον,
64) πλ.οχμός, 63) δμοιος, 66) δμοιος, 67) δμοιος, 68) όμοιος, 69) όμοιος, 70) όμοιος,
71) πτηνόν, 72) σικνοί, 73) νήσσα, 74) άπίδια, 73) πτηνόν, 76) σικνοί, 77) κόσμημα,
78) χφ\ 79) ίχϋνς, 80) κόσμημα, 81) πτηνόν, 82) πλοχμός, 83) ιχϋνς, 84) νήσσα,
85) κόσμημα, 86) ίχΰνς, 87) σικνοί, 88 πτηνόν, 89) άπίδια, 90) κόσμημα, 91) άστακός,
92) πτηνόν, 93) πλοχμός, 94) άν&ος, 95) σηπία, 96) νήσσα, 9/) φνλλον κισσού, 98) άπίδια,
99) κόσμημα, 100) σικνοί, 101) ανΰος, 402) πτηνόν, 103) σικνοί, 104) κόσμημα, 1(13) πλοχμός,
106) κόσμημα, 107) χφ', 108) λαγωός, 109) λα^ωός, 110) άνϋος. 111) ζωον ΰαλάσσιον, 112) απίδια,
1 13) πτηνό»·, 1 14) άστακός, 115) θάμνος, 1 1 6) σηπία, 117) άπίδια, 1 18) κόσμημα, 119) νήσσα,
120) ανϋος, 121) άστακός, 122) ίχ&ΰς, 123) άτκ&α, 124) νήσσα, 123) αστακός. 126) σικνοί,
127) κόσμημα, 128) σηπία, 129) χφ', 130) <ίυο πτηνά, 131) άλέκτωρ, 132) άνϋος, 133) άνισος,
134 πτηνόν, 135) κόσμημα, 131)) νήσσα, 137) κόσμημα, 138) πτηνόη; 139) άπίδια, 140) πτηνόν,
141) σικνοί, 142) νήσσα, 143) άνΰος, 144) πελαργός, 143) άστακός, 146) ίχϋνς, "147) σηπία.

Κάτωθεν του πλουσιωτάτου κα'ι ποικιλωτάτου
ψηφιδωτού χωριζομένη άπό τούτου δ'.ά διπλής
ζώνης, ευρίσκεται ψηφιδωτή επιγραφή, έκτεινο-
μένη κατα μήκος άπό Α προς λ (είκ. 1Μ) καί πα-
ραλλήλως προς τον ούδόν τής θύρας τής με-
σημβρ. τα^τη; πτέρυγος του νάρΟηκος άπό του
όποιου ούδού άπεχε ι 1 23. II δ' άπό τών εκατέ-
ρωθεν τοίχων άπόστασις εΐνε 1 30. II επιγραφή

αυτη είναι γεγραμμένη διά ψηφίων βυζαντινών
τοΟ τύπου τών προηγουμένων, άποτελεΐται δ έκ
τεσσάρων στίχων, χωριζομένων άπ άλλήλων
δι' ερυθρών γραμμών, περιβαλλομένη πέρις επί-
σης ύπό ερυθράς γραμμής έν εί'δει πλαισίου. Οί
στίχοι ταύτης εισϊν εις σακτυΑίκον έξάμετρον, τά
δέ γράμματα είσι χρώματος βαΟέος κυανοΟ έπ'ι
λευκοϋ εδάφους, ύψους περίπου 011. Και τό
loading ...