Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 112
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0124
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

έπι πτρατηγών Άλεϊάνδρου κα! Φιλίσκου.

322 (βίκ. 21).

Α Τ]αμ[ιεύοντ]ο[ς της πόλεως - - - - ]ο[. την — ε£ά-
μ[ην]ο[ν, τ]ήν [επί στρ]α[τηγ]ο[ΰ Ά]λεξά[νδρου δεί-
να, ή άπ]ε[λενθ]ε[ρω]θ[ΐσ]α [ύπ]ό Εύκρα-

τή[«ς] τη[ς.....]ο[υ και] Σιμί[ου

5 τ]ο[ΰ Εΰ]η[0ίδ]ο[υ, έδωκε τϊμ π]ό[λει κ<<

Β τα] τό[ν ν]ό[μον] δι(νάρια) (ΚΒ<'.—Ταμιεύονιος
Αύτ]ο[β]ο[υλ]ο[υ]στρ(ατηγοϋντος) Φ[ι]λίσκο[υ*δ·Σν«, ό

ά]π[ελευ]θ[ε]ρωθ[ί]ς [ύπ]ό Άσ[....., εδο>-

κεν] τή πό(λει) δι(νάρια) [Κ]Β<'.

(χίνόν · τέοαι).

322' στ. 1-6. Γο όνομα του στρατηγοΟ,
ον βλ. κάτω έν άριθ. ·>·>.), διαγίγνώσκεται ασφα-
λώς" ομοίως το έν στ. ·5 <9ΐσα απαιτεί ό χώ-
ρος" ή Ευκράτηα δέν είναι ή γνωστήτοΟάριθ. ·>~Ι
/.λ., διότι του" πατρικού χύτης διακρίνονται ϊ^νη
ΓΗ ' . . . Ε. ~, ανεπαρκή μέν προς διάγνωσιν ονό-
ματος σαφούς, άλλ ούχΐ Αμνντου. II έν στίχ.
.') συμπλήρωσις είναι ασφαλής.

322· στ. 6-9. Αν έν τέλει τοΰ στ. 6 εκείτο
μη(νδς) ή ταμιεύοντος, δέν δύναταί τις νά εϊκάση
ασφαλώς" όμως τά έν στ. 7 ίχνη προσαρμόζον-
ται ήττον μέν τω Απολλώνιου, ού" εν Λ θά παρέ-
λιπεν ό χαράκτης, πιθανώτερον δέ τω Αυτοβούλου,
του ΥνωστοΟ ταμίου έπι στρατηγού Φιλίσκου επί-
σης έν άριθ. ·ί34 στ. 8' περ'ι οέ του Φιλίσκου βλ.
τά σημειωθέντα έν άριθ. 314 στ. 14-19. Το &ϊς
του στ. Η είναι άσφαλές.

Άρι&. 323 (είκ. 22 Μ Κ 95). Τμήμα σπον-

δύλου ή κιονόκρανου παραστάδος, μαρμάρου &πο-
μέλανος, όπίσω καΐ δεςιά άποκεκομμένον και £λ-
λεΐπον' έπι της ακμής της άνω επιφανείας διακρί-
νεται ίχνος μεγάλου γείσου" έπι του μέσου της
αριστεράς έδρας υπάρχει κυκλικός τόρμος άρμογής
έτερου λίθου δια συνεκτικής γομφώσεως σιδήρου'
ή ύποκάτω επιφάνεια έςειργάσθη άδρώς δια της
σφύρας, ή έμπροσθεν δια του πυκνού λιθογλυφι-
κοΟ κτενός. Τψ. 0 2ο, πλ. 024, πάχ. 0 44.

II επιγραφή ίχαράχθη υπό δύο τεχνιτών, 4βα-
θώς και άμελώς υψ. γραμμ. 0 012-0 025, διά-
στιχ. 001.

22 (ειτιγρ. άρι#. 323); άηελενΰερώοει; εν Χνρετίακ
«ιί στρατηγού - - - - δεινός.

323 (είκ. 22)

Α [1] [Ταμιεύοντος της πόλεως........|

1 στρατ]η[γοΰντος.....* ο=ίνα, ό απελευ-
θερωθείς υπό.....του.......

Β έδωκ[ε τήι πόλει δι(νάρια) ΚΒ<'. Και ίιϊνα, ό απελευ
ί)ερωθ[είς υπό.....κτλ..

323" στ. 1-4. Τά έν στ. 1 γράμματα άπετρί-
βησαν ισχυρώς κα! οέν δύναται νά συναχθή έ/.εΐ-
θεν ούοέν σαοές" άναμένομεν 6'μως τον πτρητηγόν,
ώς δεικνύουσιν οί ακόλουθοι στίχοι.

Αρι&. 324- 325 («Ιχ. 23 ΜΕ 127 το α, β).

Σπόνδυλος παραστάδος, φαιόχρου μαρμάρου, άκέ-
οαιος, πλην άνω δεςιά κα- όπίσ(θ αριστερά άποκο-
loading ...