Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 121
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0133
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αϊ·: ΐ9ΐ7 Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπο Α. Αρβανιτοποΰλου. 121

β (335 το Α· βΙχ. 26

Α[ΐ]1-.........ώ·*;.........]

[2] [................-----, έδωκε τη ι πόλει|

I τά εκ τοΐ' νόμου δι(νάρια) ΚΒ < , στρατηγοϋ[ν|τος Άλεξάνδροΐ', [ταμιεΰοντος; - - -

β (335 τό Β· ε?κ. 26)

Α Ταμιεϋο]ν[τος δεινός, στραττ)γοΰντος δεϊνο;·

ΙΙ]ίστ[ι]ς, ή «πελευθερομέ[νη ύ]πό Αίνησιδήμ[ου τ]οϋ [Φ]ιλάγ[ρ]ου, Λαρεισ[αίου, έδω-
κ[ε]ν τη πόλι δι(νάρια) ΚΒ<—Διόγν[ητ]ος, ό απελευθερωθείς υπό Γενν[α]ίου τοϋ Βιλ[ά]ρ[γου, απο-
λυθείς δέ και της παραμονής ύπ[ό] Λέοντος, έδωκεν τη πόλει δι(νάρια) ΚΒ<'.

άνελάμβανε τά καθήκοντα αύτοΰ χαί προσωρινώς
άντικχΟίστη αύτον ό ίππαρχο;, οΥ ειδική; άποφά-

,.-"'λ^γ·Τ'·'">'-" σεω; των συνέδρων, αί δέ τελούμενα», κατά τά;

ήμέρα; τη; τοιαύτη; διοικήσεω; αύτου πράξει:

άνέγραφον ευλόγως έπώνυμον τον ίππαρχον μόνον.

27 ^ 989): *η\.ν9ηΛ,η, * ΧνΒ„;α,(. ΤΤ" 1 ύπάρχει χώρο; ένό; στίχου, ένθα και διακρί-

νονται τινα, καίπερ λίαν αβέβαια, ίχνη γραμμάτων,
γ (336 εΐκ. ·_'7) ϊ'σω; του στρατηγοΟ. Περί του έλευβερωτοϋ, του

έν στ. 2 άπελενϋερωΰέντες, άντ'ι -είσαι, και του

ΑΠ II........ δείνα, ο άΙ- , ·· « , , * "» λ.. , , . ·>αι>

1 " % 1 εν στ. ·> έκαστος, αντι έκαστη, ρλ. τα εν αρ. .><ιη

1 π ελείυίθερωθεις υίπο , ,. .,, , ,

_, .Χγ , ,. στ. 'ΐ-') σηαειιυ·}εντα" ή εν αυ,Φοτεραι; ταΐς

Σκύμνου του Νικολα[ου,

„«. . ,, ϊ . ," . ,, νοαφαϊ; όαοιότη; δηλοΐ την ές" έν'ο; άντιγοάφου

Ιδωχεν τη πολι δι(ναρια) ΚΒ[< 1,4 / ' · ,

(,^). άναγραφήν. Εν στ. 4 το Λ τοΟ Λέαινα έγράφη ώ;

Α. Κν άργη των στί/ων δεν τηρεί κάΟετον κατεύ-

334" στ. !-.">. Οί χυτοί άρχοντες και άπελεύ- Ουνσιν ό χαράκτης, ίσω; ένεκα άριστερόΟεν παρεμ-

Θεραι αναγράφονται και εν άρ. 326, ένθα ομω; ενει βολών του τοίχοι». Σημειωτέον ότι ό αυτός βεβαίω;

προστεθή ή υπδ θερσύλης άπελευθερωΟεϊσα' ταυ- Ιώπατρο;, ώ; ίππαρχος επώνυμος τοΟ κοινού των

τη; ίσω; ένεκα, προς διάκρισιν. ή όιά τιν« προσό- "εσσαλών, αναγράφεται έν άπελευβερώσεσι τη;

μοιον λόγον, εκρίθη αναγκαία ή έκ νέου αναγραφή παρά τό Κιέριον Μητροπόλεως ΤΟ IX, 277"παρα-

αϋτών άνευ έκείνη;. Έν στ. 2 σώζονται τά γράμ- τηρητέον ό'μω; ότι πόλεων τίνων τή; έν γένει θεσ-

ματα και ίχνη ΙΠΠμ|-- ΤΟΣ, παρελείφΟη δέ το σαλία; ΰπήρχον ίππαρχοι ώ; τοπικοί άρ/οντε;

Σ τοϋ Σωπάτρον. διότι εληγεν ή προηγουμένη άλλ έν τη αναγραφή τών απελευθερώσεων ίππαρ-

λέ;ι; εί; Σ. Πρόκειται άρα άσφαλώ; περί του ίπ- χών καθίσταται ανάγκη νά νοήται βεβαίω; ό τοΟ

πάρχον, δευτέρου μετά τον στρατηγόν άρ/οντο; κοη'οΰ τών Θεσσαλών ώς επώνυμο;" ή έν Χυρετίαι;

τών συνέδρων τού κοινού τών Θεσσαλών, περί οδ παραδοχή τοπικού" ιππάρχου ύπ' ελαχίστων παρα-

β> . Λ Κ 1910 334 και 340, 8στις άνεγράφετο δειγμάτων Οά ήδύνατο νά ύποστηρι/Οή, έν τοσαύ-

ένίοτε ώ; επώνυμος αντί τού στρατηγού" αν άνε- ται; άναγραφαϊ; άπελευθερικών πράξεων.

γράφετο χαΐ μετ χύτοΟ, ώς υποδεικνύει δ άρ. 325 334* στ- 5-7. Κα'ι ή άπελευΟέρωσι; αύτη άνε-

στ. 1-9, ένθα προηγείται μάλιστα ό ίππαρχος. Υ?άφη έν άρ. ·526 στ. 7-9, άλλ' έξηλείφΟη τά

είναι χμφίβολον' διότι εκεί δύναται νά λογισθή ό πολλά" έτελέσΟη δ έμοανώ; έπ'ι τών αυτών άρ-

Γππαρχος ώ; ών ίδιο; τών Χυρετιέων άρ/ων, και- χόντων. Οί έλευΟερωταί είναι πατήρ κα'ι υιό;" ό

τοι δυνάμεθα νά είκάσωμεν οτι έντο; του έτους, πατήρ Φαίνεται πιΟανώτατον ότι αναγράφεται και

κωλυομένου έ; ασθένεια; ή άλλως τοΰ στρατηγού, κάτοι έν άρ. ί{4;» στ. 2. Τδ όνομα ^αίς είναι άσΦα-
loading ...