Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 124
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0136
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
124 Θεσσαλικοί έπιγραφαί υπό Α. Αρβανιτοπονλον. αε ΐ9ΐτ

30 ( επιγρ. άρι&. ΗΗί)): άπελενϋερώοεις εν Χυρετίαις επί στρατηγού Σωσάνδρον, ετονς Σεβαστού (19· 18 πΧ)

γ (339+ 16 ΙΧ2 346- είχ. 30)

Α Δ]ιοσκουρίδ[ου τ]ο[ϋ Αντιό]χου ταμι[εΰοντο| ς [τή]ν [πρώτην έξ]ά-

μην[ο]ν, έτους θ [Σ]ε[β]αστοϋ, [στ]ρατ[ηγοϋντος Σω]σάνδ[ρου·

Δάζος, [ό] άπηλευ[θ]ε[ρ]ωμένος [ΰπό Ζ]ωπ(υ]ρ[ου τοΰ

Β Θεωνίδ[ο]υ, έ'δωκεν τή πόλει δι(νάρια) ΚΙ^'.— Π[αρ| μεν[ίσκ]α, [ή] άπελευθε-

5 ρ]ωμένη από των περί Μνησίμαχον Άβρί[ου] καϊ [Φλ]αυΐα[ ά]π[ό] Φανίας

τ]ής Άσιδήμου, ωστε είναι άπε[λ]ευθέραν κα[ι Άβρί] ου τοΰ Μνησιμ-

<ί]χου, εδ(ω]—καν έκά[σ]στη εις την πόλιν δινά(ρια) [ΚΒ']. (κενον.)

·>:>7· στ. I-2.Είναι πιθανόν 5τι ή άνάθεσις είχε μάζεται διαρρήδην της ιτρώτης εξαμήνου ταμίας

δύο μόνον στίχους" τοΟ στ. I έσώΟησαν έν τέλει διάφορος" δέν είναι άρα δυνατόν να ύπολάβωμεν

ίχνη λίαν άποτετριμμένα, εξ ών μόλις δύνανται ότι υπόκειται ό αυτός στρατηγός, άλλα δυο δμώ-

νά εικασθώσι ΛΟ ή ΑΟ, μεΟ' ά έλλείπουσι μέχρι νυμοι και ίσως συγγενείς· ό ένθάδε είναι βεβαίως

της ακμής περί τά τρία γράμματα. Οί χρόνοι της προγενέστερος εκείνου, λαμβανομένης ύπ' οψιν της

έπιγραφης κείνται μεταξύ 200- 150 πΧ. διαφοράς τοΰ σχήματος των γραμμάτων, άνήκον-

338 το Α" στ. 1-7. Υπέρ τον στ. 1 ύπάρ- τος τω πρώτω ήμίσει της Β μΧ έκατονταετηρί-

/ουσι παρακεκομμένα τινά γράμματα, έξ ών όμως δος, έν ω ό περί ού ό λόγος φαίνεται περί τον ενα

δυσχερώς Οά συνεκομίζετο τό ταμιεύοντος. Ο έν αιώνα προγενέστερος. Την διαφοράν ΰποδηλοϊ πως

στ. 4 μνημονευόμενος νόμος ήτο ό καταστατικός και ή εκεί προσθήκη του πατρικού. Ή έν στ. 3

τοΟ έν Ααρίση συνεδρίου περί τών άπελευθερικών βραχυγραφία ΜΕ είναι λίαν ασυνήθης,

ζητημάτων, της οικονομικής "ιδίως απόψεως, περί 339" στ. 1-4. ΤοΟ πατρικοΟ τοΰ ταμίου έσώ-

ών βλ. ΑΕ 1910 558' τά δέ ψηφίσματα ήσαν θησάν τινα ίχνη τών έν άγκύλαις τεθέντων γραμ-

κανονιστικά λεπτομερειών ΰπό τών διαφόρων πό- μάτων, δι' ών τοϋτο καθίσταται πιθανόν. Το έτος

λεων' περ'ι τών έν Χυρετίαις βλ. τά προειρημένα άπο Αύγουστου είναι κατά τά προειρημένα έν

έν άριθ. 510 στ. 25-51. Έν τέλει τοΰ στ. 8 ύπο- άριθ. 512 στ. 1-7, τό 19-18 πΧ, στρατηγός δε

νοοΟνται σαφώς τά 22 /2 δηνάρια" διό οέν εγρά- κατά πασαν πιθανότητα, διότι χα! άλλως δύναται

υησαν. νά συμπληρωθη, ό Σώσανδρος, γνωστός έκ ΙΙεο-

·>·!Μ το Β" στ. 1-5. 'Επ'ι στρατηγοΟ Δάμωνος ραιβικών απελευθερώσεων ώς άρξας μετά μέν το

επίσης είδομεν έν άριθ. 525 στ. 10-12 ταμίαν 30 πΧ, άλλ' ούχ'ι πολλά έτη, ώς δεικνύει το

Ασκληπώδωρον ΑΙ....., ούτινος δέν ορίζεται °7.ή,αα τών γραμμάτων" διό ό έν όμοια επιγραφή

μέν ή εξάμηνος, 4λλ εκ τοΰ αναγραφομένου μη- τών Γόννων ΙΟ IX., 1042 στ. 31 και 58, ένθα

νος Αγαγνλίον υπονοείται ή πρώτη' ένθάδε όνο- άναγρά-ρεται άπλώς, ή μετά της προσθήκης κατά
loading ...