Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 126
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0138
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ι2Γ> θεσσαλικά! έπιγραφαί υπό Α. 'Αρβανιτοπονλου. Λκ ι»ν

τ|η[ν έξάμηνον), αστ[ρ]αι[ηγοϋ]ντο[<:] (Μ)εμιστ[ομένου|ς
οί γεγονότε]ς [άπελ]εΰ[ϊ)]ε[ρ]ο[ι και δ]ε[δωκότ|ε[ς
5 τους δεκα)π|ε]ν[τ|ε π|τ<χ|τή[ρ]α[ς

Έρμαί]ον

.......-.......- - - - - 2ω]τα[ς ---------

----.....----|. Ε[δ]τ[ύ]χ|«-------μ|.....

Γ —τρα|τη(γ)[οΰντος Θ]εμισ[τυ]γ[ένους'

10 οί γεγονότες απελεύθεροι και δ]εδ[ο)|κότε[ΰ
τους δεκ(«]πέ[ν]ι[ε] Γττατή(ρας

Ί]τ[ω]νίο[υ-

[υ· στ. 18 18 ί:ν;χ: τίλεκο: άποτ£Γριμ;/ένο·.|.

340 στ· .1 -8. Ίο όνομα και το πατρικον νου «Λ στρατηγ/;σας. Γήν παραδο^ην του θεμισιογέ-

ταμίου είναι ίκανώς πιθανά' περί τοϋ διπλοΰ ΣΣ έν νους τούτου, ώς στρατηγήσαντος τω 30-29 π\.

στ. Μ λόγω της παχείας προφοράς αυτού έν τοιαύτη ένισχύει και ή έν στ. Η και 11 αναγραφή των 15

θέσει βλ. τά εις άρ. 31 I στ. 16-25. Το όνομα του στατήρων, κατά το άρ/ήΟεν καβωρισμένον σύστημα

στρατηγού είναι βέβαιον φαίνεται οέ ων ούτος της καταβαλλομένων Οπερ του δημοσίου ταμείου, ών το

μεγάλης έ/. Γυρτώνος οικογένειας, περί ής βλ. τά ίσότιμον εις 22δηνάρια επεβλήθη μετ'ού πολύ.

προειρημένα έν «ρ. 312 στ. 1-7. Κστρατήγησαν ή έκτοτε ήδη, ώς οηλοϊ το έν 10 ΙΧ2 41ο έν στ

δέ ϋπο το όνομα τοΟτο πολλοί, ων εις πρώτος μετά 50-61 άναφερόμενον όιόρΰωμα επί αΰτοκράτορος

την συγ/ώνευσιν του κοινού των Περραιβών τω Αύγουστου (2/ πΧ). Αλλ είναι πιθανόν δτι έξε-

τών Θεσσαλών τω 30-29 πΧ ώς 'ειδομεν έν άρ. δόθηααν κατόπιν έτερα διατάγματα, έπαναιέροντα

305 στ. 1-24· ό ένθάδε δύναται νά είναι πιΟα- τουςστατηρας" έν βέβαιον τοΟ αότοκράτορος Νέρβα

νώτατα αύτος ούτος, ήττον δε, άλλα πάντως ολίγον διαβλέπω έν 10 IX., 538, ένθα ό Κθγπ σημειοϊ δτι

μεταγενέστερος εκείνου, όσον ανεψιός μάλλον ή ΙϊβθΓίοΐ'απι 0ίίίίΐ1θ£*ϋ8 Θ88β η<>ιι υχάβίητ' τούναν-

έγγονος' διότι τό σ/ημα τών γραμμάτων φέρει την τι'ον φαίνεται ό'τι πρόκειται περί αναγραφής άπελευ-

έπιγραφήν περί τούς χρόνους τοΰ 30 πΧ νεώτερο: θέρων, ως υπονοεί και ό ΗϊΙΙθγ, και ώς δύναται νά

τούτου είναι ό όμιόνυμος έν άρ. 346, τω 48-49 βεβαιώσωσιν ν.ί έ?ης συμπληρώσεις μου τών στ· I :

Στρατηγοΰντος δ«ϊνος· παρά τοϋ ταμιεΰοντος της πόλεως - - - -]ου, πρωτοατάτοΐ' ταγοί·,
αναγραφή τών γεγονότων απελεύθερων, τών | δόντων αύτώ τοϋς ε| ι'
στατήρας, α γίνεται δι(νάρια) ΚΒ</ κατά τ|όν γραφέντα νόμον αύ-
τοκρά|τορος Νέρβ« Τραϊανού κτλ.

Ι ο έν στ. 2 (ή 2-3) ΕΙ δηλοΐ ηεντεχαίδεκα, και του μηνός άφείΟη κενόν διάστημα, όμοια δ έτελε-

έγράφη ούτως άντί ΙΕ δεκαπέντε ούτω καϊ του σΟησαν 1\ στ. 11 κα'ι 12, όπερ δηλοΐ το σ/εδόν

ΗίΠθΓ ή υπόνοια, διορΟουμένη, βεβαιοΰται και ή ταυτό^ρονον της ναράςεως των απελευθερώσεων

αμφιβολία τοΟ ΚθΓΠ, π-ρί τοϋ δτι ιιρ<μιβ ΗΐΙθΓΗ Β και Γ. Τά έν στ. ! καϊ 8 είναι ίκανώς π-.Οανα.

I ϊιι βοίγρο ΘΧ8ίΗΐ ιΐ(Ί|ΐκ· Ι&0ΟΠ8 ϊπίΐ, δρΟή ούσα, 'ί'ιΙ) στ. 9- 12. Ό ταμίας παρελείφθη ώς ϋπο-

παρακάμπτεται προ τού ΤΟΡΟΣ τοϋ στ. Ί υπό νοούμενος ευχερώς έκ τών προηγουμένων, άφ' ού

κείνται πιθανώς πλείονα έπίθετα του αύτοκράτορος άνεγράφη ό αυτός τω εκεί στρατηγός,
τούτου" ότι κατά τούς χρόνους εκείνους ήούνατο

ενίοτε νά ανατίθενται καθήκοντα ταμίου τω ταγώ, \4ρ«?\ 341-342 ι ει/,. 32*33· ΜΕ 97 το α,

έκπιπτόντων ή άλλως απαλλασσομένων τών δύο /?). ΒάΟρον, μάρμαρου ΰπομέλανος. οεζιά μόνον

κανονικών ταμιών, ή τοΰ ενός, είπομεν έν Α Κ άπο/.εκ'ομμένον και έλλεΐπον' επί της έπάνω έπι-

191/ 116. Έν τέλει του στ. 5 και εκατέρωθεν φανείας διατηρείται τόρμος δεειου πέλματος, μή-

24 α 17
loading ...