Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 127
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0139
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε ΐ9ΐτ θεσσαλικοί έπιγραφαί νπΰ Α. Αρβανιτοποόλον. 127

χους 0 25. άνδριάντος /αλκού, ίσου ή ολίγον τι
υπέρτερου τού τελείου άνθρώπου, πατοΟντος πλή-
ρως μετά τού σκέλους τεταμένου βεβαίως και φέρον-
τος το μείζον βάρος τοΟ σώματος1 όπίσω κα'ι παρα-
πλεύρως τού πρώτου έσώθη μέρος δευτέρου τόρ-
μου, έφ ου έπάτει το άριστερον σκέλος, κεκαμμέ-
νον κα·. άνχπαυόμενον.— "Τψ. 0 375. πλατ- σωθέν
0 525. τοΟ ολικού οντος ίκανώς μείζονος, πά/.
όλικον 0 825.

Ατίετείγισα χϋτο έκ της υπερκείμενης τοΰ /ω
ρίου Δομενίκου κρήνης, ήτις καλείται νύν «Τρανή
Βρΰσι». και ήτις είναι πλήρης μεγάλων αρχαίων
λαξευτών-λίθων, ών οί πλείστοι έκομίσΟησαν έκ τη;
ακροπόλεως των Χυρετιών βεβαίως.

Έπι της έμπροσθεν έδρας α έχαράχΟη ή υπ άρ.
341 το Α άνάθεσις του άνδριάντος, βαθέως και έπι-
αελώς 6ψ. γραμμ. 0034-0 041, διάστι/. 001.

' » *' ι - - > , ι\ , 32 (εηιγρ. άρι&. 341 ιό Α και Η41 τό Β): άνάΟεοις ανδριάντα

ϋπ αύτην όέ, μετα την άφαίρεσιν τοΟ άνορίάντος χαλκοί· και άπβλενϋερώοεις εν Χνρετίαις επί οτρατηγον οεΐνοί.

βεβαίως, ή ύπ άρ. 341 το 8 άπελευθέρωσις, άβα-

ήώςκαί άμελώς. άπετρίβη δέ ισχυρώς- υψ. γραμμ. α (34Ι τό Α" βΙχ. 32)
0011-0017, διάστιχ. 0007" ί~\ της όπισθεν

επιφανείας β έ/αρά/Οη ή ύπ άρ. 342 το Β έπι- νΑ]λκιπ[πον 8«ϊνος· ή
γραφή, άπο μεν στ. 1 -5 μετρίως βαθέως κα'ι σνε- *]ό[λις. ή Χ]υ[ρετιέων, ψ.,φισα-
δόν καλώ;" βψ. γραμμ. 0016-0032, διάκίχ. μένου το[ΰ δήμου- «ρετης έ'νε-
0 008, άπο δέ στ. 6- 14 υφ'έτέοου τεχνίτου, άβα- κ1εν *α1 εΙ*νοία? Τ?ίς ε1ς "*^ν:
Ηώς και επιμελώς" υψ. γραμμ. 0 007- 0 011, διά-
στι/. 0 007" ίνα γραφή δέ αύτη, έξηλείφΟη δια τού α ^ ^ * ^ ε'κ
πυκνού κτενος προγενεστέρα, ή 342 το Α, ής ΰπε- Α Ταμι]βύονιο[ς της πόλεως δ,ΐνο,.
Λείφ&ησαν ικανά ευδιάκριτα γράμματα. άβαθώς και στρα]ι[η]γοϋ[ντος δεινός" Εΰ-
καλώς κεχαοαγμένα. ών ύψ. 0008-0016, διά- φρά]ντα, [ή άπελευθερωθεϊσα
στιχ.0007. ύπό Εΰ]κ[ρ]ατ[ήας, έδωκε τηι πόλει δι(νάριιι) ΚΒ<'

β (342 τό Α εΐκ. 33)

Λ -..........]α, ή [άπε]λ[ε]νθε-

ρωθεΐοα - -...........σ]α-

------ ]ο[υ - - -......--] κο[ν

........]μ«1............]ε|

5------]ο[ς] μη[νός;.....- ]κ[.

Η Στρ(ατηγοϋντος) Σωσι]π[ά]τρου, [......]δ[.

.....- - ά]πη[λευθερωμένος ύπό - - - - τ]ον

τοΐ - - - - ]ρου, [έδωκε τώι ταμίαι

------ Πο]σιδίω [τά γινόμεν]α

Γ 10 δι(νάρια) ΚΒ<'· — Και δείνα.....ό ά)πη-

[λευθερωμένος κλπ.).

(στί/. 11-15 ολο>ς άποτιτρι^αίνοι).
loading ...