Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 128
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0140
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
128 Θεοσαλικαί έπιγραφαν υπό Ά. Άρβανιτοπούλου.

ΑΕ 1917

β (342 τό Β· είκ. 33)

Α Τιμιευόντων των περι Π]ολ[υ]ξ[εν]ον Φι-

λώτου, στρ(ατηγοΰντος) Κριτο]λάΌ[υ τ]οΰ [ - - )ν[ου]ς, μη[νό]ς Όμο-
λωΐον δείνα, ή άπ]ηλευθερωμένη υπό
δεινός τοϋ Νει]κάδου, ξενική, εδωκ[ε
5 τά γινόμενα εϊς τ]ήν π[ό]λιν δι(νάρια) ΚΒ[< '■
Β Ταμιεΰοντος της πό[λε-

ως Εΰηθίδου" 'Ασπίς, ή
άπηλευθε[ρ]ωμέ[νη
υπό Νικο[β]οΰλου, ξε[ν(ικήι)
10 λυτ[ρ]όσι, στρ(ατηγοϋντος) [Μ]ενεκ[ρά]το[υς και
μΐ)(νός) Ίτω[ν]ίου, εδωκε[ν] Ε[ΰ]η-
θίδη τώ εις δλο[ν] τ[ό]ν έν(ι)[αυ-
τόν ταμία, άστε τή πόλε[ι,
δι(νάρια) ΚΒ<'.

341 το Α- στ. 1-4. Τοϋ άνατεθέντος διακρίνον-
ται τά γράμματα ΛΚΙΠΙ- Το έν άρ/η τοΟ στ. 2
γράμμα πρό τοΟ Ο φαίνεται ώς Τ, άπατηλώς βε-
βαίως" περαιτέρω ΰπάρχουσιν ίχνη ΧΥ, οϋ/ΐ ό'λως
ασφαλή, ώς οντα τούτων μόνον των γραμμάτων*
συμπλήρωσιν [τ]6 κοινδν\ θεωροϋμεν ήττον πιθα-
νήν. Έν στ. 4 προ τοΟ Ν ύπάρ'/ουσι σκιώδη ίχνη Ε.
Οΐ /ρόνοι της επιγραφής κείνται περί την Β -Α'
πΧ εκατονταετηρίδα.

341 το Β στ. 1-4. Την συμπλήρωσιν Εν-

φράντα ΟεωροΟμεν άριστα άρμόζουσαν τοις περι-
σωΟεϊσιν. Έν στ. 3 μετ αΰτήν ΰπάρχουσιν ί"/νη
τοΟ Η κα'ι ΤΤ. Έν στ. 'ί μετά το Τ οιακρίνοντα:
ίχνη \- ήτοι Η· περί ομοίου ονόματος έλευθερω-
τρίχς βλ. άρ. 311 στ 28 και 322 στ. ο.

342. τό Α' στ. 1-10. Τά έκτος άγκυλων είναι
βέβαια" έν στ. ·) υπόκειται πιθανώτατα, λόγω τής
θέσεως κα'ι των έπιφερομένων, ό στρατηγός Σωσί-
πατρος, τ.ιζ'. ου βλ. τά προσημειωΟέντα εις άρ.
320 στ. 3ι-36, ένθα ή στρατηγία αύτοΟ υπο-
loading ...