Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 146
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
I 46 θεσααλικαι έπιγραφαϊ νπο Ά. Άρβανιτοπούλον. λε ι»ι;

Πίναξ Β'.

Στρατηγοί και ίππαρχοι επώνυμοι τον κοινού των Θεσσαλών μετά τοΰ τών Περραιβών

άπό τον 30 πΧ.

(Έν τω πίνακι τοΰτω περιλαμβάνονται οί του λούς ετι διώρθωσα καΐ διέγνωσα, αναθεώρησα;

-ροτεβέντος γρονικοΟ ορίου στρατηγοί, οί άναγρα- τάς έπιγραφάς έκείνας εν έ'τει 1916, /ρώμενος τω

αόμίνοι έν τχϊς ί»π' έμοΟ έκδοΟείσαις θεσσχλι- χορηγηθέντι μοι έν ετει 1915 τρίτω Ιπιδόματι έκ

καις ίπιγραφαΐς ί»π άρ. 1-25 έν ΑΕ ΠΠΜ χοΟ κληροδοτήματος του αειμνήστου θερειανοΟ

σ. 331-382, και &π' άρ. 26-50 έν /,Ίίίκ' <Ιν ύ~ο της έν Μονά/ω Βασιλικής Βαυαρικής 'Λχα-

ΡΗϊΙόΙ. 1 ί* 1 1 τ. 140 και 282-305, κ«1 δημίας των Επιστημών πληρέστερον δέ πίνακα,

ί»π' άρ. 257-300 έν ΑΕ 1915 α. 17-30 και περιλαμβάνοντα πάντας τους έκτοτε γνωστούς στρα-

1916 σ. 17-33 και 73-93, έτι οέ οι έν ταϊς διορ- τηγοΰς καΐ Ιππάρχους, Οά παραθέσω με ν μετά την

ΟωΟείσαις ίτπ έμοΟ έπιγραφαϊς των 16 ΙΧ2 έν ΑΕ εκόοσιν ετέρων νέων άπελευθερίύσεων άπ άρ.

1913 σ. 145-182" των τελευταίων τούτων πολ- 355 - 450.)

(Στρατηγούντος, έν ατρατηγφ, έπ'ι στρατηγού, (ΙΙαραπομπαί εις τούς έμούς άρ. 1 -354, εις ΑΕ 1913

έν τη στρατηγία) και εις ΙΟ ΙΧ?)

ΆγαίΚίνορι 31627' 33027

[Πο(πλίου); Ά ]γαί)άνο|ρ]ος 281 22

Α[1]λ[ι]ο[νοβ Φιλίσκου;] Α Κ 1913 158

Έλιανοΰ Φιλίσκου 10 [268 9

Ακύλα 27 7 2:! 278 2»

Άλεξ[ά]νδ[ρ]ο> 277 28 322 2 335 Α

Άλεςίππου 27*2:!

Άμυνάνδρου (τοΰ Α') ·'5Η .",

Άμυνάνδρου (τοΰ Β') τοΰ και Σώφρονος .107 ι ΙΟ 3021)

Άνδρονείκου ·>1 Η «

Άντιγένους τοΰ Εΰδή|μου] 289 ο

[ Α]ντιγόνω Α Ε 1913 181

[ Άν]δρ[ομ]έν[ους] Α Ε 1913 181

[Ί)ουλ(ίου) ΓΆ]ν[τιπά]τΐρ;ου ΑΕ 1913 158 10 277 1)

1'Α]ν[ΰτο]υ 310ΐ8

Απολλοδώρου Α Ε 1913 178 (δις)

|'Απολλ]οδ[ώ]ρου τό β' ·'ί20 6-12

Απολλοδώρου τό γ' 303 4·1()

Απολλοδώρου τό τέταρτον Κ! 544

[Άπο]λλοδώ[ρ]ωι τό δ' 292 |β

| Ά]π[ο]λλοδώρου τό δ' 312 ΐϊ

[Απολλοδώρου; ιό] β' ΑΕ 1913 161

|Ά|ργείω Φί[λ|ων[ος] 8 6

Άργείου Α Ε 1913 166 10 1302 ι

[Άργε]ίου τ|ό| β' ΑΕ 1913 156

Ά|ρ|ι[σ]τίωνι 257α5

| Άριστοφ]ύλου (τοΰ Α') 318 8" 320 17

Άοιατοφ|ύ|λο|υ] (τοΰ Β') ΙΟ 16 Η 289ο
loading ...